Tài khoản trực tuyến của IRS đơn giản, an toàn và an ninh

Mẹo Thuế 2022-153, ngày 5 tháng 10, 2022

Tài khoản trực tuyến của IRS giúp mọi người nhanh chóng nhận được thông tin lập kế hoạch thuế mà họ cần một cách dễ dàng. Dễ dàng giống như khi người đóng thuế gửi tiền vào ngân hàng trực tuyến hoặc đặt hàng mua sắm trực tuyến, họ có thể đăng nhập và nhận thông tin mới nhất về lịch sử thanh toán, số dư nợ và hơn thế nữa.

Người đóng thuế có thể xem thông tin về tài khoản của họ, bao gồm:

 • Số tiền thanh toán, được cập nhật cho ngày hiện tại
 • Số dư cho mỗi niên thuế mà họ nợ thuế
 • Lịch sử thanh toán
 • Thông tin chính từ tờ khai thuế mới nhất như đã nộp ban đầu
 • Chi tiết kế hoạch chi trả nếu họ có
 • Bản sao kỹ thuật số của các thông báo IRS được chọn
 • Địa chỉ của họ trong hồ sơ

Với tài khoản trực tuyến, người đóng thuế cũng có thể:

 • Thanh toán trong ngày
 • Thiết lập một kế hoạch chi trả trực tuyến
 • Tiếp cận hồ sơ thuế và bản ghi
 • Ủy quyền người khác đại diện cho họ trước IRS hoặc xem hồ sơ thuế của họ
 • Phê duyệt và ký điện tử Giấy Ủy quyền và các yêu cầu Ủy Quyền Thông Tin Thuế từ chuyên gia thuế của họ

Số dư của người đóng thuế sẽ cập nhật không quá một lần trong mỗi 24 giờ, thường là qua đêm. Người đóng thuế cũng nên đợi từ một đến ba tuần để các khoản chi trả hiển thị trong lịch sử thanh toán.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)