Những trò lừa đảo thuế phổ biến và mẹo phòng tránh cho người đóng thuế

Mẹo Thuế của IRS 2021-164, ngày 4 tháng 11 năm 2021

Trong những năm gần đây, các mưu đồ và trò lừa đảo thuế đang gia tăng. Những kẻ lừa đảo hoạt động quanh năm, có nghĩa là người đóng thuế phải luôn cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của họ. Dưới đây là một số mẹo để giúp mọi người nhận ra và tránh một số trò lừa đảo liên quan đến thuế phổ biến nhất.

Lừa đảo qua thư điện tử giả mạo

IRS không liên hệ với người đóng thuế qua thư điện tử để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh. Nói chung, IRS trước tiên sẽ gửi hóa đơn giấy cho người nợ thuế. Trong một số tình huống đặc biệt, IRS sẽ gọi điện hoặc đến tận nhà hoặc doanh nghiệp (tiếng Anh).

Người đóng thuế nên khai báo cho IRS, Bộ Ngân Khố về các trò lừa đảo qua thư điện tử giả mạo liên quan đến thuế bằng cách lưu thư điện tử đó rồi gửi tệp đó dưới dạng tệp đính kèm tới phishing@irs.gov. Họ không nên mở bất kỳ tệp đính kèm nào, nhấp vào bất kỳ đường dẫn nào, trả lời người gửi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà có thể khiến họ gặp rủi ro.

Lừa đảo qua điện thoại

Thông thường IRS trước hết sẽ gửi hóa đơn qua đường bưu điện cho bất kỳ người đóng thuế nào đang nợ thuế. Tồn tại các hình thức trả tiền thuế cụ thể. Sở Thuế Vụ và đại lý thu nợ tư nhân được ủy quyền (tiếng Anh) của họ sẽ không:

  • Để lại các tin nhắn được ghi âm trước, khẩn cấp hoặc đe dọa trên hệ thống để lại lời nhắn trên điện thoại.
  • Đe dọa đưa ngay cảnh sát địa phương hoặc các nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt giữ người đóng thuế vì không trả tiền, trục xuất họ hoặc thu hồi giấy phép của họ.
  • Gọi điện để yêu cầu chi trả ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ trả trước, thẻ quà tặng hoặc điện chuyển khoản ngân hàng.
  • Yêu cầu xuất chi phiếu cho bên thứ ba.
  • Yêu cầu chi trả mà không cho người đóng thuế cơ hội đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về số tiền còn thiếu.

Tội phạm có thể giả mạo số ID người gọi để có thể giả vờ là ở bất kỳ đâu trên cả nước. Những kẻ lừa đảo thậm chí có thể giả mạo số điện thoại văn phòng IRS hoặc số của nhiều cơ quan chính phủ địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc bộ lạc.

Nếu người đóng thuế nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến IRS hoặc Bộ Ngân Khố, nhưng không nợ thuế và không có lý do gì để nghĩ rằng họ nợ thuế, họ nên:

Nếu người đóng thuế muốn xác minh mình nợ những khoản thuế nào, họ nên:

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)