Đừng bị lừa bởi tin đồn về hoàn thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế đối với Cải Cách Thuế Của IRS 2019-45, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Bây giờ thời hạn nộp thuế tháng Tư đã đến và đi, nhiều người đóng thuế rất mong muốn nhận được thông tin chi tiết về tiền hoàn thuế của họ. Khi nói đến hoàn thuế, có một số lời đồn đại phổ biến trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội.

Dưới đây là năm trong số những tin đồn phổ biến:

Tin đồn 1: Việc nhận được tiền hoàn thuế trong năm nay có nghĩa là không cần điều chỉnh khấu lưu cho năm 2019

Để giúp tránh kết quả thuế bất ngờ vào năm tới, người đóng thuế nên thay đổi ngay bây giờ để chuẩn bị cho năm tới. Một cách để người đóng thuế thực hiện việc này là điều chỉnh khấu lưu thuế của họ với chủ thuê lao động. IRS khuyến khích mọi người thực hiện Kiểm tra Phiếu lương bằng cách sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu để xác định xem chủ thuê lao động của họ có khấu lưu đúng số tiền hay không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai nhận được kết quả bất ngờ từ việc khai thuế trong năm nay. Điều này có thể xảy ra bởi vì chủ thuê lao động của người đóng thuế đã khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế từ tiền lương của nhân viên vào năm 2018.

Tin đồn 2: Việc gọi cho IRS hoặc một chuyên gia thuế sẽ có được thông tin tốt hơn về ngày hoàn thuế

Nhiều người lầm tưởng rằng việc nói chuyện với IRS hoặc gọi cho chuyên gia thuế của họ là cách tốt nhất để tìm ra khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Trên thực tế, cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng hoàn thuế là trực tuyến thông qua công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" tại IRS.gov hay với ứng dụng di động IRS2Go. Người đóng thuế không thể truy cập Internet có thể gọi đường dây nóng tự động về hoàn thuế theo số 800-829-1954. Công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" có cùng thông tin như các trợ lý điện thoại của IRS nên không cần thiết phải gọi điện trừ khi "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" yêu cầu quý vị làm vậy.

Tin đồn 3: Việc yêu cầu bản ghi thuế là một "cách bí mật" để biết được ngày hoàn thuế

Làm như vậy sẽ không giúp người đóng thuế tìm ra khi nào họ sẽ được hoàn thuế. Công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" thông báo cho người đóng thuế biết tờ khai thuế của họ đã được nhận và việc IRS đã chấp nhận hoặc gửi tiền hoàn thuế hay chưa.

Tin đồn 4: Công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" cung cấp thông tin sai vì vẫn chưa thấy ngày gửi tiền

Việc cập nhật công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" ‎được thực hiện trên cả IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go một lần mỗi ngày. Những cập nhật này thường được thực hiện qua đêm. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn (tiếng Anh). Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, người đóng thuế khai thuế sau lại có thể nhận được tiền hoàn thuế sớm hơn so với người khai trước đó trong mùa thuế này. IRS liên lạc với người đóng thuế qua thư bưu điện khi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế của họ. Người đóng thuế cũng nên nhớ cân nhắc thời gian cần thiết để các ngân hàng gửi khoản hoàn thuế vào tài khoản của người đóng thuế. Những người đóng thuế đang chờ hoàn thuế qua thư bưu điện nên dự tính thời gian cần thiết để chi phiếu đến nơi.

Tin đồn 5: Công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" đã cung cấp sai thông tin vì tiền hoàn thuế ít hơn dự đoán

Có một số yếu tố có thể khiến số tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến. Các tình huống có thể làm giảm tiền hoàn thuế bao gồm:

  • Người đóng thuế mắc lỗi hoặc sai lầm trong tính toán
  • Người đóng thuế nợ thuế liên bang cho năm trước đó
  • Người đóng thuế còn nợ thuế tiểu bang, trợ cấp con cái, tiền vay sinh viên hoặc các nghĩa vụ không chịu thuế liên bang chưa trả khác
  • IRS giữ một phần tiền hoàn thuế trong khi xem xét một mục được yêu cầu khi khai thuế

IRS sẽ gửi cho người đóng thuế thư giải thích nếu những điều chỉnh này được thực hiện. Một số người đóng thuế cũng có thể nhận được thư từ Văn phòng Dịch vụ tài chính của Bộ Ngân Khố nếu khoản hoàn thuế của họ bị giảm để bù đắp một số nghĩa vụ tài chính.