Các câu hỏi thường gặp về Tiền hoàn thuế vào mùa thuế

Tại sao số tiền hoàn thuế của tôi khác với số tiền trên tờ khai thuế mà tôi đã nộp? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

Tất cả hoặc một phần tiền hoàn thuế của bạn có thể đã bị bù trừ để trả nợ thuế liên bang quá hạn, thuế thu nhập tiểu bang, các khoản nợ bồi thường thất nghiệp của tiểu bang, tiền cấp dưỡng nuôi con, cấp dưỡng vợ chồng, hoặc các khoản nợ không phải thuế của liên bang khác, chẳng hạn như các khoản vay sinh viên. Để tìm hiểu xem bạn có thể có một khoản bù trừ hoặc nếu bạn có thắc mắc về khoản bù trừ, hãy liên hệ với cơ quan mà bạn nợ.

Chúng tôi cũng có thể đã thay đổi số tiền hoàn thuế của bạn vì chúng tôi đã thực hiện các thay đổi đối với tờ khai thuế của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo giải thích các thay đổi. Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? sẽ phản ánh khoản bù trừ của tiền hoàn thuế và số tiền hoàn thuế khác khi nó liên quan đến sự thay đổi trong tờ khai thuế của bạn.

Chủ đề thuế số 203, Bù trừ tiền hoàn thuế cho tiền cấp dưỡng nuôi con chưa trả, các khoản nợ nhất định của Liên bang và Tiểu bang, và khoản nợ bồi thường thất nghiệp có thêm thông tin về bù trừ tiền hoàn thuế.

Bao lâu nữa thì tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

Chúng tôi phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày dương lịch. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tờ khai bằng đường bưu điện và mong đợi tiền hoàn thuế, có thể mất đến 4 tuần hoặc lâu hơn để xử lý tờ khai của bạn. Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có thông tin cập nhật nhất về khoản tiền hoàn thuế của bạn.

Tôi đang trông chờ vào khoản tiền hoàn thuế của mình cho một việc quan trọng. Tôi có thể nhận được nó trong vòng 21 ngày không?

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn tiền của bạn sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của bạn. Mặc dù chúng tôi phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có khả năng quá trình hoàn tiền cho bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, hãy nhớ cân nhắc thời gian tổ chức tài chánh của bạn cần để chuyển khoản tiền hoàn thuế vào tài khoản của bạn hoặc để bạn nhận khoản tiền đó qua đường bưu điện.

Đã hơn 21 ngày kể từ khi IRS nhận được tờ khai của tôi và tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế. Tại sao? (cập nhật ngày 19 tháng 1, 2024)

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

 • Được gửi qua đường bưu điện
 • Có các lỗi hoặc không được điền đầy đủ
 • Nói chung là cần duyệt xét thêm
 • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận 
 • Được ngân hàng giới thiệu đến IRS do hoạt động đáng ngờ
 • Bao gồm yêu cầu về Tín thuế Thu nhập kiếm được hoặc Tín thuế Trẻ em bổ sung. Xem phần hỏi đáp bên dưới.
 • Bao gồm Mẫu 8379, Phân bổ cho Người phối ngẫu bị tổn hại (tiếng Anh)PDF, có thể mất đến 14 tuần để xử lý

Để biết thông tin mới nhất về khung thời gian xử lý của IRS, hãy xem  Bảng điều khiển tình trạng xử lý (tiếng Anh).

Nếu chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của bạn chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua bưu chính. Nếu chúng tôi vẫn đang xử lý tờ khai của bạn, đang sửa lỗi, hoặc nghiên cứu hoạt động đáng ngờ được ngân hàng giới thiệu, Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? và đại diện trả lời điện thoại của chúng tôi không thể cho bạn biết ngày hoàn tiền cụ thể của bạn. Vui lòng kiểm tra Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? để biết thông tin cập nhật về khoản tiền hoàn thuế của bạn.

Nếu bạn đã yêu cầu Lực chọn Thanh toán chọn lọc (EPE), chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn trước ngày đến hạn khai thuế. Điều này áp dụng cho toàn bộ khoản tiền hoàn lại, ngay cả phần không liên quan đến EPE. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tín thuế Năng lượng và Xe sạch (tiếng Anh).

Tôi đã yêu cầu Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) hoặc Tín thuế Trẻ em bổ sung (ACTC) trên tờ khai thuế của mình. Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

Theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi bị tăng thuế (PATH), IRS không thể hoàn lại tiền EITC và ACTC trước giữa tháng Hai. IRS hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/ACTC sẽ có trong tài khoản ngân hàng hoặc trên thẻ ghi nợ của người đóng thuế trước ngày 27 tháng 2, nếu họ chọn phương thức ký gửi trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, một số người đóng thuế có thể thấy khoản tiền hoàn thuế của họ sớm hơn vài ngày. Kiểm tra công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu để biết ngày hoàn tiền cụ thể cho từng cá nhân.

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? trên IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go vẫn là cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng hoàn thuế và sẽ cập nhật ngày chuyển tiền dự kiến cho hầu hết những người khai thuế yêu cầu tiền hoàn thuế EITC/ACTC sớm trước ngày 17 tháng 2.

Khi nào tôi nên gọi cho bạn về tình trạng tiền hoàn thuế của tôi? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng tiền hoàn thuế của bạn nếu Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? khuyên bạn liên lạc với chúng tôi.

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có những thông tin nào?

Tình trạng tiền hoàn thuế của bạn từ năm thuế bạn chọn.

Đường dây nóng về tiền hoàn thuế có tất cả các thông tin giống như trang web Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hoặc trên ứng dụng di động IRS2Go không? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

Đường dây nóng về tiền hoàn thuế tự động của chúng tôi, 800-829-1954, sẽ không thể cung cấp cho bạn thông tin về tình trạng tiền hoàn thuế của bạn cho bất kỳ năm nào khác với năm tính thuế 2023.

Tại sao tôi không thể thông qua hệ thống xác minh trên đường dây nóng hoàn thuế để được hoàn thuế cho năm trước? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

Nếu bạn đang gọi về khoản hoàn thuế của năm trước, chúng tôi không thể hỗ trợ bạn trên đường dây đó, ngay cả khi công cụ trực tuyến Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? khuyên bạn nên gọi số đó. Vui lòng truy cập Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? cho tất cả các cập nhật đối với tiền hoàn thuế năm 2022 hoặc 2021 của bạn, vì đây là nguồn tự động duy nhất để nhận thông tin cập nhật cho các năm trước. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào.

Khi nào tôi có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn tiền của tôi trên Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? (cập nhật ngày 22 tháng 12, 2023)

 • 24 giờ sau khi nộp tờ khai thuế năm 2023 bằng điện tử
 • 3 hoặc 4 ngày sau khi nộp hồ sơ khai thuế năm 2021 hoặc 2022 bằng điện tử
 • 4 tuần sau khi gửi tờ khai bằng giấy

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có cho tôi biết thời gian tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế không?

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? sẽ cho bạn biết ngày hoàn tiền cụ thể cho cá nhân bạn sau khi chúng tôi xử lý tờ khai của bạn và phê duyệt khoản tiền hoàn thuế của bạn.

Tôi là một người nước ngoài tạm trú. Tôi không phải trả thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ. Làm cách nào để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với thu nhập từ một nguồn ở Hoa Kỳ? Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế? (cập nhật ngày 16 tháng 5, 2023)

Để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với thu nhập từ một nguồn ở Hoa Kỳ, ngoại nhân không thường trú phải báo cáo thu nhập và số tiền khấu lưu phù hợp trên Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh)PDF. Bạn phải bao gồm các tài liệu chứng minh các khoản thu nhập và khấu lưu khi bạn nộp Mẫu 1040-NR.  Vui lòng đợi tối đa 6 tháng kể từ ngày bạn nộp mẫu đơn 1040-NR để được hoàn lại tiền.

Làm sao tôi biết IRS đang xử lý tờ khai thuế của tôi?

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? theo dõi thông tin tờ khai thuế của bạn từ khi chúng tôi nhận được cho đến khi hoàn thành. Nó sẽ cho bạn biết khi nào tờ khai thuế của bạn ở tình trạng đã nhận và liệu khoản tiền hoàn thuế của bạn ở tình trạng đã được chấp thuận hay đã gửi.

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hiển thị tình trạng tờ khai thuế của tôi là đã được nhận?

Chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của bạn và đang xử lý.

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hiển thị tình trạng khoản tiền hoàn thuế của tôi là đã được phê duyệt (approved)? (cập nhật ngày 16 tháng 5, 2023)

Chúng tôi đã phê duyệt khoản tiền hoàn thuế cho bạn. Chúng tôi đang chuẩn bị gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng của bạn hoặc gửi trực tiếp cho bạn qua đường bưu điện. Tình trạng này sẽ cho bạn biết khi nào chúng tôi sẽ gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng của bạn (nếu bạn đã chọn tùy chọn ký gửi trực tiếp). Vui lòng đợi năm ngày sau khi chúng tôi gửi khoản tiền hoàn thuế trước khi bạn kiểm tra với ngân hàng về khoản tiền hoàn thuế của bạn, vì các ngân hàng khác nhau về cách thức và thời điểm họ đổ tiền vào tài khoản của bạn. (Có thể mất 4 tuần trước khi bạn nhận được séc hoàn thuế qua thư).

Mất bao lâu để tình trạng của tôi thay đổi từ tờ khai đã được nhận sang tiền hoàn thuế được phê duyệt? (cập nhật ngày 16 tháng 5, 2023)

Thời gian xử lý khác nhau tùy thuộc vào thông tin được đệ trình trên tờ khai thuế của bạn, nhưng hầu hết các tờ khai thay đổi từ nhận được (recieved) đến tiền hoàn thuế được phê duyệt (refund approved) chỉ sau vài ngày .

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có luôn hiển thị tình trạng hoàn tiền của tôi với các giai đoạn khác nhau như tờ khai được nhận, tiền hoàn thuế được phê duyệt và tiền hoàn thuế đã được gửi không?

Không phải luôn luôn là như vậy. Nếu chúng tôi vẫn đang duyệt xét tờ khai của bạn nó có thể hiển thị hướng dẫn hoặc giải thích về những gì chúng tôi đang làm. Trình theo dõi tiền hoàn thuế có thể không xuất hiện cho đến khi chúng tôi hoàn thành việc xem xét tờ khai thuế của bạn.

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có được cập nhật thường xuyên không?

Mỗi ngày một lần, thường vào ban đêm. Bạn không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế.

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có cho biết tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi không?

Không. Bạn có thể nhận thông tin về tờ khai thuế được sửa đổiTờ khai được sửa đổi của tôi ở đâu? có thể cung cấp cho bạn tình trạng của tờ khai được sửa đổi của bạn.

Tôi đã yêu cầu ký gửi trực tiếp khoản hoàn thuế. Tại sao bạn lại gửi nó cho tôi dưới dạng séc giấy? (cập nhật ngày 16 tháng 5, 2023)

Có vài lý do:

 • Chúng tôi chỉ có thể gửi tiền hoàn thuế bằng phương thức điện tử vào các tài khoản mang tên bạn, tên người phối ngẫu của bạn hoặc trong một tài khoản chung.
 • Một tổ chức tài chánh có thể từ chối một khoản ký gửi trực tiếp.
 • Chúng tôi không thể gửi nhiều hơn ba khoản tiền hoàn thuế theo phương thức điện tử vào một tài khoản tài chánh.

Tôi nên làm gì khi khoản tiền hoàn thuế tôi nhận được không phải từ tài khoản thuế của mình?

Vui lòng không rút tiền mặt từ séc tiền hoàn thuế hoặc sử dụng khoản tiền hoàn thuế được chuyển cho bạn bằng phương thức ký gửi trực tiếp. Hãy gửi lại tiền hoàn thuế cho chúng tôi. Chủ đề thuế số 161, Trả lại tiền hoàn thuế bị sai – séc giấy hoặc ký gửi trực tiếp có thêm thông tin về những việc cần làm.