Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiền Hoàn Thuế Vào Mùa Thuế

Tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong bao lâu?

Chúng tôi phát hành hầu hết các khoản hoàn lại trong vòng chưa đầy 21 ngày theo lịch.

Tôi đang trông chờ vào khoản tiền hoàn thuế của mình vì một lý do quan trọng. Tôi có thể nhận được nó sau 21 ngày không?

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn tiền của quý vị sau khi chúng tôi nhận được tờ khai của quý vị. Mặc dù chúng tôi phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có khả năng quá trình hoàn tiền của quý vị có thể lâu hơn. Ngoài ra, hãy nhớ cân nhắc thời gian tổ chức tài chánh của quý vị cần để chuyển khoản tiền hoàn thuế vào trương mục của quý vị hoặc để quý vị nhận khoản tiền đó qua đường bưu điện.

Đã hơn 21 ngày kể từ khi IRS nhận được tờ khai của tôi và tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế. Tại sao?

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua đường bưu điện khi (hoặc nếu) chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của quý vị.

Tôi đã yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trên tờ khai thuế của mình. Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế?

Theo Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes, PATH), Sở Thuế Vụ không thể hoàn lại tiền EITC ACTC trước giữa tháng Hai. IRS hy vọng hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC/ACTC sẽ có trong trương mục ngân hàng của người đóng thuế hoặc trên thẻ ghi nợ vào tuần đầu tiên của tháng Ba, nếu họ chọn chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. Kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu để biết ngày hoàn tiền cụ thể cho từng cá nhân.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.govứng dụng di động IRS2Go vẫn là cách tốt nhất để kiểm tra trạng thái hoàn tiền. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go sẽ cập nhật ngày chuyển tiền dự kiến cho hầu hết những người khai thuế yêu cầu tiền hoàn thuế EITC/ACTC trước ngày 2/22. Vì vậy, người khai thuế yêu cầu EITC/ACTC sẽ không thấy cập nhật về trạng thái hoàn tiền của họ trong vài ngày sau ngày 2/15.

Gọi cho quý vị có giúp tôi nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn không?

Không. Đại diện trả lời điện thoại và tiếp đón người đóng thuế tại văn phòng của chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm thông tin trạng thái hoàn tiền của quý vị 21 ngày sau khi quý vị khai thuế điện tử; 6 tuần sau khi quý vị gửi tờ khai giấy qua đường bưu điện; hoặc nếu công cụ TIền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có những thông tin nào?

Nó có thông tin về khoản tiền hoàn thuế năm gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ cho quý vị.

Tôi có thể sử dụng Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? để kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế vào của năm trước không?

Không. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ chỉ hiển thị tình trạng cho lần khai thuế mới nhất của quý vị.

Khi nào tôi có thể bắt đầu kiểm tra trạng thái hoàn tiền của tôi trên Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? ?

Hai mươi bốn giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai thuế điện tử đã nộp của quý vị hoặc 4 tuần sau khi quý vị gửi tờ khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có cho tôi biết thời gian tôi sẽ nhận được tiền hoàn thuế không?

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ cho quý vị biết ngày hoàn tiền cụ thể cho cá nhân quý vị sau khi chúng tôi xử lý tờ khai của quý vị và chấp thuận khoản tiền hoàn thuế của quý vị.

Việc yêu cầu một bản ghi có giúp tôi biết khi nào tôi sẽ được hoàn lại tiền không?

Bản ghi thuế sẽ không giúp quý vị biết khi nào quý vị sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Bản ghi có thông tin về trương mục của quý vị nhưng không nhất thiết phản ánh số tiền hoặc thời gian hoàn trả của quý vị. Chúng được sử dụng tốt nhất để xác thực lợi tức trong quá khứ và tư cách khai thuế cho các đơn vay thế chấp, sinh viên và tiểu thương nghiệp, và để giúp khai thuế.

Tôi là một người nước ngoài không thường trú. Tôi không phải trả thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ. Làm cách nào để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với thu nhập từ một nguồn ở Hoa Kỳ? Khi nào tôi có thể nhận được tiền hoàn thuế?

Để yêu cầu hoàn thuế liên bang đã khấu lưu đối với lợi tức từ một nguồn ở Hoa Kỳ, ngoại nhân không thường trú phải báo cáo lợi tức và số tiền khấu lưu phù hợp trên Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Người Nước Ngoài Không Thường Trú tại Hoa Kỳ (tiếng Anh) PDF. Quý vị phải bao gồm các tài liệu chứng minh các khoản lời tức và khấu lưu khi quý vị nộp Mẫu 1040NR. Chúng tôi cần hơn 21 ngày để xử lý tờ khai 1040NR. Vui lòng đợi tối đa 6 tháng kể từ ngày quý vị nộp mẫu đơn 1040NR để được hoàn lại tiền.

Làm sao tôi biết Sở Thuế Vụ đang xử lý tờ khai thuế của tôi?

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? theo dõi thông tin tờ khai thuế của quý vị từ khi chúng tôi nhận được cho đến khi hoàn thành. Nó sẽ cho quý vị biết khi nào tờ khai thuế của quý vị ở trạng thái đã nhận và liệu khoản tiền hoàn thuế của quý vị ở trạng thái đã được chấp thuận hay đã gửi.

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiển thị trạng thái khai thuế của tôi là đã nhận?

Chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế của quý vị và đang xử lý.

Điều gì xảy ra khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiển thị trạng thái hoàn thuế của tôi là đã được chấp thuận?

Chúng tôi đã chấp thuận khoản tiền hoàn thuế của quý vị. Chúng tôi đang chuẩn bị gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng của quý vị hoặc gửi trực tiếp cho quý vị qua đường bưu điện. Trạng thái này sẽ cho quý vị biết khi nào chúng tôi sẽ gửi tiền hoàn thuế đến ngân hàng của quý vị (nếu quý vị đã chọn tùy chọn chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng). Vui lòng đợi 5 ngày sau khi chúng tôi gửi khoản tiền hoàn thuế để kiểm tra với ngân hàng về khoản tiền hoàn thuế của quý vị, vì các ngân hàng khác nhau về cách thức và thời điểm họ đổ tiền vào trương mục của quý vị. (Có thể mất vài tuần trước khi quý vị nhận được chi phiếu hoàn tiền qua thư).

Mất bao lâu để trạng thái của tôi thay đổi từ tờ khai đã được nhận sang tiền hoàn thuế được chấp thuận?

Đôi khi sẽ mất một vài ngày, nhưng có thể lâu hơn.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có luôn hiển thị trạng thái hoàn tiền của tôi với các giai đoạn khác nhau như tờ khai được nhận, tiền hoàn thuế được chấp thuận và tiền hoàn thuế đã được gửi không?

Không, không phải luôn luôn như thế. Đôi khi, khi chúng tôi vẫn đang duyệt xét tờ khai của quý vị, thay vào đó, nó sẽ hiển thị hướng dẫn hoặc giải thích về những gì chúng tôi đang làm.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có được cập nhật thường xuyên không?

Mỗi ngày một lần, thường vào ban đêm. Không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế.

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? có cho biết trạng thái của tờ khai được sửa đổi của tôi không?

Không, nó sẽ không cung cấp cho quý vị thông tin về các tờ khai thuế được sửa đổiTờ Khai Được Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu? có thể cung cấp cho quý vị tình trạng của tờ khai được sửa đổi của quý vị. (Đại diện trả lời điện thoại và tiếp đón người đóng thuế tại văn phòng chỉ có thể tìm kiếm thông tin về tình trạng của tờ khai thuế được sửa đổi của quý vị từ 16 tuần trở lên sau khi quý vị đã gửi qua đường bưu điện.)

Tôi đã yêu cầu chuyển tiền hoàn thuế trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Tại sao quý vị lại gửi nó cho tôi dưới dạng chi phiếu giấy?

Có thể có ba lý do. Bao gồm như sau:

  • Chúng tôi chỉ có thể gửi tiền hoàn thuế bằng phương thức điện tử vào các trương mục mang tên quý vị, tên người phối ngẫu của quý vị hoặc trong một trương mục chung.
  • Một tổ chức tài chánh có thể từ chối một khoản chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng.
  • Chúng tôi không thể gửi nhiều hơn ba khoản hoàn lại điện tử vào một trương mục tài chánh.

Tại sao khoản tiền hoàn thuế của tôi khác với số tiền trên tờ khai thuế mà tôi đã nộp?

Tất cả hoặc một phần khoản tiền hoàn thuế của quý vị, có thể đã được sử dụng (đền bù) để chi trả thuế liên bang quá hạn, thuế lợi tức tiểu bang, các khoản nợ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, cấp dưỡng nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu hoặc các khoản nợ liên bang không phải thuế khác, chẳng hạn như các khoản vay của sinh viên. Để tìm hiểu xem quý vị có thể có khoản đền bù hay không hoặc nếu quý vị có thắc mắc về khoản đền bù, hãy liên hệ với cơ quan mà quý vị nợ.

Chúng tôi cũng có thể đã thay đổi số tiền hoàn thuế của quý vị vì chúng tôi đã có những sửa đổi trên tờ khai thuế của quý vị. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh bất kỳ số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích về các thay đổi. Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ phản ánh lý do đền bù bằng khoản tiền hoàn thuế khi nó liên quan đến một thay đổi trong tờ khai thuế của quý vị.

Chủ Đề Thuế 203, Đền Bù Bằng Khoản Tiền Hoàn Thuế Cho Khoản Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con Chưa Trả, Các Khoản Nợ Nhất Định Của Liên Bang và Tiểu Bang, và Khoản Nợ Trợ Cấp Thất nghiệp có thêm thông tin về đền bù bằng khoản tiền hoàn thuế.

Tôi nên làm gì khi khoản tiền hoàn thuế tôi nhận được không phải từ trương mục thuế của mình?

Vui lòng không rút tiền mặt từ chi phiếu tiền hoàn thuế hoặc sử dụng khoản tiền hoàn thuế được chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Hãy gửi lại tiền hoàn thuế cho chúng tôi. Chủ Đề Thuế 161, Trả Lại Khoản Tiền Hoàn Thuế Sai – Chi Phiếu Giấy hoặc Chuyển Tiền Trực Tiếp Vào Trương Mục Ngân Hàng có thêm thông tin về những việc cần làm.