Chủ Đề Số 152 Thông Tin về Hoàn Thuế

Thời Gian Hoàn Thuế

IRS sẽ hoàn thuế quá 9 trên 10 trường hợp trong thời khoảng thông thường: dưới 21 ngày. Tuy nhiên, có khả năng là một số tờ khai cần được xem xét kỹ hơn và có thể mất nhiều thời giờ hơn.Các đại diện của IRS sẽ nghiên cứu kỹ tình trạng khai thuế chỉ khi:

 • Đã quá 21 ngày kể từ lúc quý vị được thông báo xác nhận đã gởi qua e-file,
 • Đã quá 6 tuần kể từ khi quý vị gởi tờ khai thuế bằng giấy qua bưu điện, hoặc
 • Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Một số vấn đề thông thường có thể phải cứu xét lâu hơn:

 • Tiền hoàn thuế theo tờ khai đã điều chỉnh thường sẽ cấp phát trong vòng 16 tuần lễ. Xin lưu ý rằng vì sự chậm trễ trong quá trình xử lý do COVID-19 (tiếng Anh), chúng tôi sẽ mất hơn 20 tuần để xử lý các tờ khai được điều chỉnh.
 • Nếu quý vị  khai người hôn phối bị thương tật, tham khảo Chủ Đề Số 203 để biết thêm thông tin.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế có đính kèm đơn xin mã số cá nhân đóng thuế (Individual taxpayer identification number, hay ITIN), tham khảo Chủ Đề Số 857 để biết thêm thông tin.
 • Nếu quý vị yêu cầu hoàn thuế từ tiền khấu lưu thuế trên Mẫu 1042-S (tiếng Anh)PDF bằng cách nộp Mẫu 1040-NR (tiếng Anh) thì sẽ mất đến 6 tháng kể từ ngày đáo hạn gốc của tờ khai 1040-NR hay ngày quý vị nộp 1040-NR, tùy theo ngày nào đến sau, mới nhận được tiền hoàn thuế
 • IRS dự đoán các khoản hoàn thuế sớm nhất liên quan đến Tín Thuế Thu Nhập Kiếm ĐượcTín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh) sẽ có trong tài khoản ngân hàng hoặc trong thẻ ghi nợ của người đóng thuế vào ngày 1 tháng 3 nếu họ chọn ký gửi trực tiếp và không có vấn đề nào khác với tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, một số người đóng thuế có thể thấy tiền hoàn thuế của họ vài ngày sớm hơn. Kiểm tra trang Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? để biết ngày hoàn thuế của riêng họ.

Quý vị cũng có thể tham khảo Chủ Đề Số 303 để biết danh sách kiểm các lỗi thông thường khi chuẩn bị tờ khai thuế và những mục khác có thể trì hoãn việc cứu xét tờ khai thuế của quý vị.

Loại Hoàn Thuế

Hãy làm theo 8 trên 10 người đóng thuế được hoàn thuế nhanh hơn bằng cách sử dụng e-file và ký gửi trực tiếp. Quý vị có vài cách nhận tiền hoàn thuế lợi tức liên bang cho cá nhân:

 • Ký Gửi Trực Tiếp: Cách nhanh nhất là ký gửi trực tiếp vào tài khoản thanh toánh hoặc tiết kiệm, kể cả tài khoản hồi hưu cá nhân (individual retirement arrangement, hay IRA). Hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh)PDF để biết thêm chi tiết. Với nỗ lực chống gian lận và mạo danh, IRS giới hạn số các khoản ký gửi trực tiếp vào một tài khoản tài chính đơn lẻ hoặc thẻ ghi nợ trả trước là ba khoản tiền hoàn thuế mỗi năm. Những người đóng thuế mà vượt quá giới hạn này sẽ nhận được thông báo và một séc hoàn tiền thuế thay thế, việc này có thể mất đến 10 tuần;
 • Treasury Direct®: Ký gửi vào tài khoản trực tuyến TreasuryDirect® để mua chứng khoán và trái phiếu tiết kiệm của Bộ Tài Chính. Muốn biết thêm thông tin thì xem mục Sử Dụng Tiền Hoàn Thuế cho TreasuryDirect (tiếng Anh)
 • IRA Truyền Thống, Roth hoặc SEP-IRA: Ký gửi trực tiếp một phần hay toàn bộ tiền hoàn thuế vào IRA truyền thống, Roth IRA hoặc SEP-IRA, nhưng không phải SIMPLE IRA. Quý vị phải có tài khoản IRA đang sử dụng trước khi khai thuế, số định tuyến và số tài khoản. Hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh)PDF để biết thêm chi tiết. Xem Ấn Phẩm 590-A, Đóng Góp vào Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân (IRA) (tiếng Anh).
 • Trái Phiếu Tiết Kiệm: Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Xêri I với trị giá lên đến $5,000 (tiếng Anh);
 • Tài Khoản Tiết Kiệm Sức Khỏe (Health Savings Account, HSA);
 • Archer MSA;
 • Tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell (Education savings account, hay ESA); hoặc
 • Séc Bằng Giấy: Gởi séc tới địa chỉ đã ghi trên tờ khai.

Phân Chia Tiền Hoàn Thuế

Nếu quý vị muốn nhận tiền hoàn thuế qua ký gửi trực tiếp thì có thể phân chia số tiền này vào ba tài khoản tách biệt. Lấy thí dụ, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hoàn thuế thẳng tới tài khoản thanh toán, tiết kiệm và hồi hưu bằng cách điền vào Mẫu 8888, Phân Chia Tiền Hoàn Thuế (Kể Cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm) (tiếng Anh), rồi đính với tờ khai thuế lợi tức. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu 8888 để mua đến $5000 trái phiếu tiết kiệm xêri I bằng giấy hoặc điện tử. Quý vị không thể yêu cầu ký gửi tiền hoàn thuế vào hơn một tài khoản hay mua trái phiếu tiết kiệm xêri I nếu nộp Mẫu 8379, Phân Chia cho Người Hôn Phối Bị Tổn Hại (tiếng Anh). Nhắc nhở: Chỉ được phép ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế vào tài khoản nào mang tên quý vị, tên người hôn phối, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là tài khoản chung. Không ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế vào tài khoản dưới tên của người giúp khai thuế. Nên lưu ý: Muốn được hoàn thuế theo cách ký gửi trực tiếp (vào một hoặc nhiều tài khoản) thì tổng số tiền hoàn thuế phải là $1.00 trở lên.

Trực Tuyến hoặc Thiết Bị Di Động

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? có thông tin cập nhật mới nhất về số tiền hoàn thuế. Và nên sử dụng để biết tình trạng hoàn thuế của riêng mình. Công cụ này được cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy cũng không cần phối kiểm quá thường xuyên. Quý vị cũng có thể tải lấy ứng dụng di động miễn phí là IRS2Go của chúng tôi iPhone hay thiết bị Android để kiểm tra Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu?.

Kiểm Tra Tình Trạng Hoàn Thuế

Quý vị có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn thuế trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận tờ khai thuế qua điện tử hay trong vòng 4 tuần sau khi quý vị gởi tờ khai bằng giấy qua bưu điện. Quý vị nên để sẵn tờ khai thuế năm 2021 để xem số nhận diện người đóng thuế, tình trạng nộp đơn và số tiền hoàn thuế chính xác ghi trên tờ khai của quý vị.    

Thông Tin Tổng Quát

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? thông thường cho biết thông tin cho năm thuế gần đây nhất trong năm hiện tại.

Đối với tờ khai thuế lợi tức cá nhân Hoa Kỳ nộp vào hay sau ngày 1 tháng Bảy, thông tin hoàn thuế vẫn có sẵn trong suốt năm sau đó cho đến khi quý vị khai thuế cho năm hiện tại.

Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu?  gồm phần theo dõi hiển thị tiến triển qua 3 giai đoạn: (1) Return Received (Đã Nhận Tờ Khai), (2) Đã Phê Duyệt Tiền Hoàn thuế và (3) Đã Gửi Tiền Hoàn Thuế. Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu?  sẽ cho biết ngày hoàn thuế riêng sau khi IRS cứu xét tờ khai thuế và phê duyệt tiền hoàn thuế của quý vị. Công cụ này không cho biết thông tin về tờ khai đính chính. Muốn biết tình hình của tờ khai đính chính thì sử dụng mục Tờ Khai Thuế Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu?

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? có các thông tin đầy đủ và chính xác nhất hiện có. Đại diện IRS không có thông tin nào ngoài những gì thể hiện trên Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? do đó quý vị không cần gọi cho IRS trừ khi công cụ yêu cầu quý vị làm vậy. Tình trạng hoàn thuế được cập nhật không quá một lần mỗi ngày - thường là vào ban đêm.

Truy Cập qua Điện Thoại

Nếu quý vị không có Internet, thì có thể gọi cho đường dây thường trực về tiền hoàn thuế theo số 800-829-1954 hoặc gọi số 866-464-2050 nếu muốn kiểm tra tiền hoàn thuế sau sửa đổi của quý vị.

Nhận Tiền Hoàn Thuế Không Có Quyền Hưởng 

Nếu quý vị nhận được khoản tiền hoàn thuế mà quý vị không được hưởng hoặc với số tiền nhiều hơn quý vị mong đợi, đừng rút tiền séc. Đối với ký gửi trực tiếp lớn hơn dự tính thì liên lạc với IRS ngay lập tức theo số 800-829-1040 và với ngân hàng hay tổ chức tài chính của quý vị. Nếu quý vị nhận được một thông báo từ IRS giải thích việc điều chỉnh một khoản hoàn thuế thì quý vị nên làm theo hướng dẫn trong thông báo. Muốn biết thông tin về việc giao trả số tiền hoàn thuế nhầm thì nên xem Chủ Đề Số 161.

Tiền Hoàn Thuế Ít Hơn Mức Mong Đợi        

Nếu nhận số tiền hoàn thuế ít hơn mức mong đợi thì quý vị có thể đổi séc thành tiền mặt. Nếu chúng tôi xét thấy phải hoàn thuế thêm thì sẽ gởi tiếp séc (trong đó ghi số tiền còn thiếu) cho quý vị. Quý vị cũng sẽ nhận thông báo giải trình điều sai lệch này. Nên theo những chỉ dẫn trong thông báo.

Thất Lạc Séc Hoàn Thuế     

Nếu séc hoàn tiền bị thất lạc, trộm cắp hay hư hại, thì IRS sẽ thực hiện việc truy tìm tiền hoàn thuế để xác định tình trạng của tiền hoàn thuế. Xem Tôi làm thất lạc séc hoàn thuế. Làm thế nào để lấy séc mới? (tiếng Anh).

Thông Tin Bổ Sung

Muốn biết thêm thông tin về tiền hoàn thuế thì nên xem mục Những Câu Hỏi Thường Gặp về Tiền Hoàn Thuế trong Mùa Thuế (tiếng Anh).