Chủ Đề Số 152 Thông Tin về Hoàn Thuế

Thời Gian Hoàn Thuế

IRS sẽ hoàn thuế quá 9 trên 10 trường hợp trong thời khoảng thông thường: dưới 21 ngày. Tuy nhiên, có khả năng là một số tờ khai cần được xem xét kỹ hơn và có thể mất nhiều thời giờ hơn.Các đại diện của IRS sẽ nghiên cứu kỹ tình trạng khai thuế chỉ khi:

 • Đã quá 21 ngày kể từ lúc quý vị được thông báo xác nhận đã gởi qua e-file,
 • Đã quá 6 tuần kể từ khi quý vị gởi bản khai thuế bằng giấy qua bưu điện, hoặc
 • Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? hướng dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Một số vấn đề thông thường có thể phải cứu xét lâu hơn:

 • Tiền hoàn thuế theo tờ khai đã điều chỉnh thường sẽ cấp phát trong vòng 16 tuần lễ.
 • Nếu quý vị  khai người hôn phối bị thương tật, tham khảo Chủ Đề Số 203 để biết thêm thông tin.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế có đính kèm đơn xin mã số cá nhân đóng thuế (Individual taxpayer identification number, hay ITIN), tham khảo Chủ Đề Số 857 để biết thêm thông tin.
 • Nếu quý vị yêu cầu hoàn thuế từ tiền khấu lưu thuế trên Mẫu 1042-S (Tiếng Anh) PDF bằng cách nộp Mẫu 1040-NR (Tiếng Anh) thì sẽ mất đến 6 tháng kể từ ngày đáo hạn gốc của bản khai 1040-NR hay ngày quý vị nộp 1040-NR, tùy theo ngày nào đến sau, mới nhận được tiền hoàn thuế
 • IRS dự đoán các khoản hoàn thuế sớm nhất liên quan đến Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (Tiếng Anh) sẽ có trên trương mục ngân hàng hoặc trên thẻ ghi nợ của người đóng thuế vào tuần đầu tiên của Tháng Ba nếu họ chọn ký thác trực tiếp và không có vấn đề nào khác với tờ khai thuế của họ. Người đóng thuế nên kiểm tra trang Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Đâu? để biết ngày hoàn thuế của riêng họ.

Quý vị cũng có thể tham khảo Chủ Đề Số 303 để biết danh sách các lỗi thông thường khi soạn bản khai thuế và những mục khác có thể trì hoãn việc cứu xét bản khai thuế của quý vị.

Loại Hoàn Thuế

Hãy làm theo 8 trên 10 người đóng thuế được hoàn thuế nhanh hơn bằng cách sử dụng e-file và ký thác trực tiếp. Quý vị có vài cách nhận tiền hoàn thuế lợi tức liên bang cho cá nhân:

 • Ký Thác Trực Tiếp: Cách nhanh nhất là ký thác trực tiếpvào trương mục chi phiếu hoặc tiết kiệm, kể cả trương mục hồi hưu cá nhân (individual retirement arrangement, hay IRA). Hãy xem  Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh)  PDFđể biết thêm chi tiết. Với nỗ lực chống gian lận và mạo danh, IRS giới hạn số các khoản ký thác trực tiếp vào một trương mục tài chính đơn lẻ hoặc thẻ ghi nợ trả trước là ba khoản tiền hoàn thuế mỗi năm. Những người nộp thuế mà vượt quá giới hạn này sẽ nhận được thông báo và một chi phiếu hoàn tiền thuế thay thế, việc này có thể mất đến 10 tuần;
 • Treasury Direct®: Ký thác vào trương mục trực tuyến TreasuryDirect® để mua chứng khoán và trái phiếu tiết kiệm của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Muốn biết thêm thông tin thì xem mục Sử Dụng Tiền Hoàn Thuế cho Treasury Direct (Tiếng Anh)
 • IRA Truyền Thống, Roth hoặc SEP-IRA: Ký thác trực tiếp một phần hay toàn bộ tiền hoàn thuế vào IRA truyền thống, Roth IRA hoặc SEP-IRA, nhưng không phải SIMPLE IRA. Quý vị phải có trương mục IRA đang sử dụng trước khi khai thuế, số định tuyến và số trương mục. Hãy xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR để biết thêm chi tiết. Xem Ấn Bản 590-A, Đóng Góp vào Trương Mục Hưu Trí Cá Nhân (IRA) (Tiếng Anh).
 • Trái Phiếu Tiết Kiệm: Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Xêri I với trị giá lên đến $5,000 (Tiếng Anh);
 • Trương Mục Tiết Kiệm Sức Khỏe (Health Savings Account, HSA);
 • Archer MSA;
 • Trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell (Education savings account, hay ESA); hoặc
 • Chi Phiếu Bằng Giấy: Gởi chi phiếu tới địa chỉ đã ghi trên tờ khai.

Phân Chia Tiền Hoàn Thuế

Nếu quý vị muốn nhận tiền hoàn thuế qua ký thác trực tiếp thì có thể phân chia số tiền này vào ba trương mục tách biệt. Lấy thí dụ, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hoàn thuế thẳng tới trương mục chi phiếu, tiết kiệm và hồi hưu bằng cách điền vào Mẫu 8888, Phân Chia Tiền Hoàn Thuế (Kể cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm) (Tiếng Anh), rồi đính với tờ khai thuế lợi tức. Quý vị cũng có thể dùng Mẫu 8888 để mua đến $5000 trái phiếu tiết kiệm xêri I bằng giấy hoặc điện tử. Quý vị không thể yêu cầu ký thác tiền hoàn thuế vào hơn một trương mục hay mua trái phiếu tiết kiệm xêri I nếu nộp Mẫu 8379, Phân Chia cho Người Hôn Phối Bị Tổn Hại (Tiếng Anh). Nhắc nhở: Chỉ được phép ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế vào trương mục nào mang tên quý vị, tên người hôn phối, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là trương mục chung. Không ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế vào trương mục dưới tên của người giúp khai thuế. Nên lưu ý: Muốn được hoàn thuế theo cách ký thác trực tiếp (vào một hoặc nhiều trương mục) thì tổng số tiền hoàn thuế phải là $1.00 trở lên.

Trực Tuyến hoặc Thiết Bị Di Động

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? có thông tin cập nhật mới nhất về số tiền hoàn thuế. Và nên sử dụng để biết tình trạng hoàn thuế của riêng mình. Công cụ này được cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy cũng không cần phối kiểm quá thường xuyên. Quý vị cũng có thể tải lấy ứng dụng di động miễn phí là IRS2Go của chúng tôi iPhone hay thiết bị Android để kiểm tra Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Kiểm Tra Ttình Trạng Hoàn Thuế

Quý vị có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn thuế trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận bản khai thuế qua điện tử hay trong vòng 4 tuần sau khi quý vị gởi bản khai bằng giấy qua bưu điện. Quý vị nên để sẵn tờ khai thuế năm 2020 để xem số nhận diện người đóng thuế, diện đệ nộp và số tiền hoàn thuế chính xác (tính tròn đến Mỹ kim) ghi trên tờ khai.          

Thông Tin Chung

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? thông thường cho biết thông tin cho năm thuế gần đây nhất trong năm hiện tại.

Đối với tờ khai thuế lợi tức cá nhân Hoa Kỳ nộp vào hay sau ngày 1 tháng Bảy, thông tin hoàn thuế vẫn có sẵn trong suốt năm sau đó cho đến khi quý vị khai thuế cho năm hiện tại. 

Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?  gồm phần theo dõi hiển thị tiến triển qua 3 giai đoạn: (1) Đã Nhận Tờ Khai, (2) Đã Phê Duyệt Tiền Hoàn thuế và (3) Đã Gửi Tiền Hoàn Thuế. Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?  sẽ cho biết ngày hoàn thuế riêng sau khi IRS cứu xét tờ khai thuế và phê duyệt tiền hoàn thuế của quý vị. Công cụ này không cho biết thông tin về tờ khai đính chính. Muốn biết tình hình của tờ khai đính chính thì sử dụng mục Tờ Khai Thuế Được Điều Chỉnh Của Tôi Ở Đâu

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? có các thông tin đầy đủ và chính xác nhất hiện có. Đại diện IRS không có thông tin nào ngoài những gì thể hiện trên Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? do đó quý vị không cần gọi cho IRS trừ khi công cụ yêu cầu quý vị làm vậy. Tình trạng hoàn thuế được cập nhật không quá một lần mỗi ngày - thường là vào ban đêm

Truy Cập qua Điện Thoại

Nếu quý vị không có Internet, thì có thể gọi cho đường dây thường trực về tiền hoàn thuế theo số 800-829-1954 hoặc gọi số 866-464-2050 nếu muốn kiểm tra tiền hoàn thuế sau sửa đổi của quý vị.

Nhận Tiền Hoàn Thuế Không Có Quyền Hưởng 

Nếu quý vị nhận được khoản tiền hoàn thuế mà quý vị không được hưởng hoặc với số tiền nhiều hơn quý vị mong đợi, đừng rút séc ngân phiếu. Đối với ký thác trực tiếp lớn hơn dự tính thì liên lạc với IRS ngay lập tức theo số 800-829-1040 và với ngân hàng hay tổ chức tài chính của quý vị. Nếu quý vị nhận được một thông báo từ IRS giải thích việc điều chỉnh một khoản hoàn thuế thì quý vị nên làm theo hướng dẫn trong thông báo. Muốn biết thông tin về việc giao trả số tiền hoàn thuế nhầm thì nên xem Chủ Đề Số 161.

Tiền Hoàn Thuế Ít Hơn Mức Mong Đợi        

Nếu nhận số tiền hoàn thuế ít hơn mức mong đợi thì quý vị có thể đổi chi phiếu thành tiền mặt. Nếu chúng tôi xét thấy phải hoàn thuế thêm thì sẽ gởi tiếp chi phiếu (trong đó ghi số tiền còn thiếu) cho quý vị. Quý vị cũng sẽ nhận thông báo giải trình điều sai lệch này. Nên theo những chỉ dẫn trong thông báo.

Thất Lạc Chi Phiếu Hoàn Thuế     

Nếu chi phiếu hoàn tiền bị thất lạc, trộm cắp hay hư hại, thì IRS sẽ thực hiện việc truy tìm tiền hoàn thuế để xác định tình trạng của tiền hoàn thuế. Xem Tôi làm thất lạc chi phiếu hoàn thuế. Làm thế nào để lấy chi phiếu mới? (Tiếng Anh).

Thông Tin Khác

Muốn biết thêm thông tin về tiền hoàn thuế thì nên xem mục Những Câu Hỏi Thường Gặp về Tiền Hoàn Thuế trong Mùa Thuế (Tiếng Anh).