Chủ đề số 152, Thông tin về hoàn thuế

Thời gian hoàn thuế

IRS hoàn thuế 9 trên 10 trường hợp trong thời khoảng thông thường: dưới 21 ngày. Tuy nhiên, có khả năng là một số tờ khai cần được xem xét kỹ hơn và có thể dẫn đến việc hoàn thuế bị trì hoãn.

Một số vấn đề thông thường có thể kéo dài thời gian xử lý:

Bạn cũng có thể tham khảo Chủ đề số 303 để biết danh sách kiểm các lỗi thông thường khi chuẩn bị tờ khai thuế và những mục khác có thể trì hoãn việc cứu xét tờ khai thuế của bạn.

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng hoàn thuế của bạn nếu Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? khuyên bạn liên hệ với chúng tôi.

Loại hoàn thuế

Hãy làm theo 8 trên 10 người đóng thuế được hoàn thuế nhanh hơn bằng cách sử dụng e-file và ký gửi trực tiếp. Bạn có vài cách nhận tiền hoàn thuế lợi tức liên bang cho cá nhân:

  • Ký gửi trực tiếp: Cách nhanh nhất là ký gửi trực tiếp vào tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm, kể cả quỷ hưu trí cá nhân (IRA) tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác (chẳng hạn như quỹ tương hỗ, công ty môi giới hoặc hiệp hội tín dụng) ở Hoa Kỳ. Hãy xem Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) (tiếng Anh)PDFđể biết thêm chi tiết. Tài khoản phải đứng tên bạn. Với nỗ lực chống gian lận và mạo danh, IRS giới hạn số các khoản ký gửi trực tiếp vào một tài khoản tài chính đơn lẻ hoặc thẻ ghi nợ trả trước là ba khoản tiền hoàn thuế mỗi năm. Những người đóng thuế mà vượt quá giới hạn này sẽ nhận được thông báo và một séc hoàn tiền thuế thay thế, việc này có thể mất đến 10 tuần;
  • Treasury Direct®: Ký gửi vào tài khoản trực tuyến của TreasuryDirect® để mua trái phiếu tiết kiệm. Để biết thêm thông tin, truy cập treasurydirect.gov (tiếng Anh);
  • IRA Truyền thống, Roth hoặc SEP: Ký gửi trực tiếp một phần hay toàn bộ tiền hoàn thuế vào IRA truyền thống, IRA Roth hoặc IRA SEP, nhưng không phải IRA SIMPLE. Bạn phải có tài khoản IRA đang sử dụng trước khi khai thuế, số định tuyến và số tài khoản. Hãy xem Hướng dẫn cho Mẫu 1040 (và Mẫu 1040-SR) để biết thêm chi tiết. Để biết thêm thông tin về các đóng góp IRA, xem Ấn phẩm 590-A, Đóng góp vào Tài khoản Hưu trí cá nhân (IRA) (tiếng Anh).
  • Mẫu 8888: Mua Trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ sêri I với trị giá lên đến $5.000 (tiếng Anh); hoặc
  • Séc giấy: Gởi séc giấy tới địa chỉ đã ghi trên tờ khai.

Phân chia tiền hoàn thuế

Nếu bạn muốn nhận tiền hoàn thuế qua ký gửi trực tiếp thì có thể phân chia số tiền này vào ba tài khoản tách biệt. Lấy thí dụ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoàn thuế thẳng tới tài khoản thanh toán, tiết kiệm và hồi hưu bằng cách điền vào Mẫu 8888, Phân chia tiền hoàn thuế (kể cả mua Trái phiếu tiết kiệm) (tiếng Anh), rồi đính với tờ khai thuế lợi tức. Bạn cũng có thể dùng Mẫu 8888 để mua đến $5000 trái phiếu tiết kiệm sêri I. Bạn không thể yêu cầu ký gửi tiền hoàn thuế vào hơn một tài khoản hay mua trái phiếu tiết kiệm sêri I nếu nộp Mẫu 8379, Phân bổ cho Người vợ/chồng bị tổn hại (tiếng Anh). Xin nhớ rằng, chỉ nên ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế vào tài khoản nào mang tên bạn, tên người vợ/chồng, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là tài khoản chung. Không ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế vào tài khoản dưới tên của người khai thuế. Nên ghi chú, để được hoàn thuế qua ký gửi trực tiếp (vào một hoặc nhiều tài khoản) thì tổng số tiền hoàn thuế phải là $1,00 trở lên.

Trực tuyến hoặc Thiết bị di động

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có thông tin cập nhật mới nhất về khoản tiền hoàn thuế. Và nên sử dụng để biết tình trạng hoàn thuế của riêng mình. Công cụ này được cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy cũng không cần phối kiểm quá thường xuyên. Bạn cũng có thể tải lấy ứng dụng di động miễn phí là IRS2Go của chúng tôi từ thiết bị iPhone hay Android để kiểm tra Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?

Kiểm tra tình trạng hoàn thuế

Bạn có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng hoàn thuế trong vòng:

  • 24 giờ sau khi nộp bằng điện tử tờ khai thuế của niên thuế 2023
  • 3 hoặc 4 ngày sau khi nộp bằng điện tử tờ khai thuế của niên thuế 2021 hoặc 2022
  • 4 tuần sau khi gửi tờ khai bằng bưu điện

Bạn nên có sẵn tờ khai thuế để xem mã số thuế, tư cách khai, và số tiền hoàn thuế làm tròn chính xác ghi trên tờ khai của bạn.

Thông tin tổng quát

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? cung cấp thông tin cho năm thuế hiện tại và hai năm trước. Nếu bạn cần thông tin tờ khai thuế khác, hãy xem Tài khoản trực tuyến của bạn.

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? gồm phần theo dõi hiển thị tiến triển qua 3 giai đoạn: (1) Return Received (Đã nhận Tờ khai), (2) Refund Approved (Đã phê duyệt tiền hoàn thuế) và (3) Refund Sent (Đã gửi tiền hoàn thuế). Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? sẽ cho biết ngày hoàn thuế riêng sau khi IRS cứu xét tờ khai thuế và phê duyệt tiền hoàn thuế của bạn. Công cụ này không cho biết thông tin về tờ khai đính chính. Muốn biết tình hình của tờ khai đính chính thì sử dụng mục Tờ khai thuế được điều chỉnh của tôi ở đâu?

Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có các thông tin hoàn thuế đầy đủ và chính xác nhất hiện có. Đại diện IRS không có thông tin nào ngoài những gì thể hiện trên Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? do đó bạn không cần gọi cho IRS trừ khi công cụ cho biết chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn. Tình trạng hoàn thuế được cập nhật một lần mỗi ngày - thường là vào ban đêm.

Truy cập qua điện thoại

Nếu bạn không có Internet, thì có thể gọi cho đường dây thường trực về tiền hoàn thuế theo số 800-829-1954 để kiểm tra khoản tiền hoàn thuế năm 2023 của bạn. Để kiểm tra tờ khai thuế đã sửa đổi, hãy gọi số 866-464-2050.

Nhận tiền hoàn thuế không có quyền hưởng

Nếu bạn nhận được khoản tiền hoàn thuế mà bạn không được hưởng hoặc với số tiền nhiều hơn bạn mong đợi, đừng rút tiền séc. Đối với ký gửi trực tiếp lớn hơn dự tính thì liên lạc với IRS ngay lập tức theo số 800-829-1040 và với ngân hàng hay tổ chức tài chính của bạn. Nếu bạn nhận được một thông báo từ IRS giải thích việc điều chỉnh một khoản hoàn thuế thì bạn nên làm theo hướng dẫn trong thông báo. Muốn biết thông tin về việc giao trả số tiền hoàn thuế nhầm thì nên xem Chủ đề số 161.

Tiền hoàn thuế ít hơn mức mong đợi

Nếu nhận số tiền hoàn thuế ít hơn mức mong đợi thì quý vị có thể đổi séc thành tiền mặt. Quý vị cũng sẽ nhận thông báo giải trình điều sai lệch này. Nên theo những chỉ dẫn trong thông báo. Nếu chúng tôi xét thấy quý vị đáng lẽ phải nhận được nhiều hơn, thì sau này, quý vị sẽ nhận được séc cho phần sai lệch.

Thất lạc séc hoàn thuế

Nếu séc hoàn tiền bị thất lạc, trộm cắp hay hư hại, thì IRS sẽ thực hiện việc truy tìm tiền hoàn thuế để xác định tình trạng của tiền hoàn thuế. Xem Tôi bị thất lạc séc hoàn thuế. Làm thế nào để lấy séc mới? (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung

Muốn biết thêm thông tin về tiền hoàn thuế thì nên xem mục Các câu hỏi thường gặp về Tiền hoàn thuế vào Mùa thuế.