Khai Miễn Phí ngày càng tăng: Nhiều người nộp tờ khai thuế miễn phí hơn

IR-2019-40, ngày 13 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Ngày càng nhiều người sử dụng tùy chọn Khai Miễn Phí được cải tiến của IRS để chuẩn bị và khai thuế điện tử miễn phí, theo thông tin từ Sở Thuế Vụ.

Tính đến ngày 8 tháng 3, khoảng 1.4 triệu người đóng thuế đã sử dụng dịch vụ Khai Miễn Phí để nộp tờ khai thuế năm 2018 của họ, tăng 5 phần trăm so với thời điểm này năm ngoái. Giờ đây ở năm thứ 17 của dịch vụ này, hơn 55 triệu tờ khai thuế đã được nộp theo cách này kể từ khi chương trình bắt đầu.

Chỉ có sẵn thông qua IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go, nhiều đối tác trong khu vực tư nhân cung cấp phần mềm thương hiệu được thiết kế để giúp người đóng thuế điều hướng thành công bối cảnh cải cách thuế mới và nộp tờ khai thuế liên bang một cách nhanh chóng, chính xác và miễn phí. Một số nhà cung cấp dịch vụ Khai Miễn Phí cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khai thuế tiểu bang miễn phí.

Phần mềm thương hiệu có sẵn cho bất kỳ ai có tổng thu nhập đã điều chỉnh năm 2018 là $66,000 trở xuống. Bảy trong số 10 người đóng thuế là đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là hầu hết mọi người sẽ đủ điều kiện hưởng dịch vụ Khai Miễn Phí từ ít nhất một đối tác cung cấp dịch vụ Khai Miễn Phí. Nhiều người sẽ đủ điều kiện hưởng dịch vụ này từ nhiều nhà cung cấp. Người lao động, gia đình có trẻ em, người khai thuế lần đầu, người cao niên và quân nhân mà đáp ứng các yêu cầu về thu nhập đều đủ điều kiện sử dụng dịch vụ.

Phiên bản Khai Miễn Phí năm nay cung cấp cho người đóng thuế một số tính năng mới quan trọng:

  • Giờ đây, mọi người có thể dễ dàng quay lại trang Khai Miễn Phí của IRS từ trang của đối tác nếu họ không đủ điều kiện nhận ưu đãi từ đối tác đó. Điều này đem đến cho mọi người một cách dễ dàng để khám phá các ưu đãi từ các đối tác cung cấp dịch vụ Khai Miễn Phí khác.
  • Lựa chọn đầu tiên dành cho người đóng thuế trước đây phải là dịch vụ Khai Miễn Phí. Điều này có nghĩa là nếu một người đóng thuế quay lại trang web của thành viên liên minh Khai Miễn Phí vào năm nay, sau khi sử dụng chương trình miễn phí năm ngoái, thì tùy chọn đầu tiên sau khi đăng nhập vào tài khoản của họ sẽ là tùy chọn Khai Miễn Phí
  • Các thư điện tử tiếp theo gửi đến người đóng thuế đã sử dụng công cụ Khai Miễn Phí trong năm ngoái sẽ chào đón họ quay lại với dịch vụ Khai Miễn Phí. Điều này có tác dụng như một lời nhắc nhở tuyệt vời cho người dùng trước đây và cũng được thiết kế để thúc đẩy sự tham gia vào chương trình Khai Miễn Phí.


Đối với bất kỳ người đóng thuế có quan tâm nào, tốc độ và sự thuận tiện của dịch vụ Khai Miễn Phí chỉ bằng một cú nhấp chuột.Để bắt đầu, chỉ cần truy cập IRS.gov và tìm kiếm Khai Thuế Miễn Phí.  Dùng công cụ “Lookup” (Tìm kiếm) để nhập vào thông tin như là độ tuổi, thu nhập và tiểu bang cư trú. Công cụ này sẽ tìm sản phẩm phần mềm phù hợp với người sử dụng.

Những người chọn không sử dụng công cụ này vẫn có thể sử dụng dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS để xem xét tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi mỗi trong số 12 đối tác. Khi một sản phẩm được chọn, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web Khai Miễn Phí của đối tác.

Những người có thu nhập nhiều hơn $66,000 có thể sử dụng Mẫu Đơn Khai Miễn Phí Có Thể Điền, phiên bản điện tử của mẫu đơn trên giấy của IRS.
Công cụ Khai Miễn Phí sẽ có sẵn cho đến hết thời hạn gia hạn vào giữa tháng 10. Điều này có nghĩa là người đóng thuế được gia hạn thời gian khai thuế vẫn có thể sử dụng công cụ Khai Miễn Phí để khai thuế. Ngoài ra, bất kỳ ai, bất kể thu nhập, đều có thể sử dụng công cụ Khai Miễn Phí để yêu cầu gia hạn thời gian khai thuế. Điều đó có nghĩa là không có lý do gì để một người dùng một mẫu đơn trên giấy nhằm có thêm thời gian.