Đây là lý do tại sao người nộp thuế nên có tài khoản IRS trực tuyến

Mẹo Thuế 2021-107, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Tài khoản trực tuyến IRS là một cách an toàn và dễ dàng để người nộp thuế cá nhân xem chi tiết cụ thể về tài khoản thuế liên bang của họ. Dưới đây là một số lợi ích và tính năng của hệ thống trực tuyến này.

Người nộp thuế có thể xem:

 • Số tiền thanh toán của họ, được cập nhật cho ngày hiện tại.
 • Số dư theo mỗi năm đóng thuế mà họ nợ thuế.
 • Lịch sử thanh toán của họ.
 • Thông tin chính từ tờ khai thuế gần nhất của họ như đã nộp ban đầu.
 • Chi tiết về kế hoạch thanh toán nếu có.
 • Bản sao kỹ thuật số các thông báo chọn lọc từ IRS
 • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nếu có.
 • Địa chỉ của họ trong hồ sơ.

Sau khi xem những thông tin của mình, người nộp thuế có thể:

 • Chọn một tùy chọn thanh toán điện tử.
 • Thiết lập một thỏa thuận thanh toán trực tuyến.
 • Đi thẳng đến Lấy Bản Ghi

Tính năng ủy quyền mới

Tùy chọn "ủy quyền" mới trong Tài Khoản Trực Tuyến cho phép người nộp thuế kiểm soát ai có thể đại diện cho họ trước IRS hoặc xem hồ sơ thuế của họ. Họ cũng có thể phê duyệt và ký điện tử các yêu cầu Ủy Quyền và Thông Tin Về Thuế từ chuyên gia thuế của họ.

Số dư của người nộp thuế sẽ cập nhật không quá một lần sau mỗi 24 giờ, thường là qua đêm. Người nộp thuế cũng nên đợi từ 1 đến 3 tuần để các khoản thanh toán hiển thị trong lịch sử thanh toán.

Để truy cập thông tin của họ trực tuyến, người nộp thuế phải đăng ký thông qua Truy Cập An Toàn. Đây là quy trình xác thực hai yếu tố của cơ quan để bảo vệ thông tin cá nhân. Người nộp thuế có thể xem lại quy trình trang Truy Cập An Toàn trước khi bắt đầu đăng ký.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)