Các cá nhân tự kinh doanh và chủ lao động hộ gia đình hoàn trả thuế An Sinh Xã Hội được hoãn như thế nào

Mẹo Về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-96, ngày 6/7/2021

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Do Virus Corona cho phép các cá nhân tự kinh doanh và chủ lao động hộ gia đình hoãn nộp một số loại thuế An Sinh Xã Hội nhất định trên Mẫu Đơn 1040 của họ cho niên thuế 2020 trong hai năm tới. Một nửa số thuế An Sinh Xã Hội được hoãn sẽ đến hạn vào ngày 31/12/2021 và phần còn lại sẽ đến hạn vào ngày 31/12/2022.

Các cá nhân có thể hoàn trả các khoản thuế được hoãn như thế nào

Các cá nhân có thể trả số tiền được hoãn bất kỳ lúc nào vào hoặc trước ngày đến hạn. Họ:

  • Có thể thực hiện chi trả thông qua Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Điện Tử hoặc bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, lệnh phiếu hoặc bằng chi phiếu .
  • Nên là các khoản chi trả tách biệt với các khoản chi trả thuế khác để bảo đảm chúng được áp dụng cho số tiền thuế được hoãn còn lại trên Mẫu Đơn 1040 trong niên thuế 2020 vì hệ thống Sở Thuế Vụ sẽ không nhận ra khoản chi trả cho khoản thuế được hoãn nếu nó đi kèm với các khoản chi trả thuế khác hoặc được chi trả với Mẫu Đơn 1040 hiện tại.
  • Nên chỉ định khoản chi trả là "thuế An Sinh Xã Hội được hoãn".

    Các cá nhân thực hiện chi trả các khoản thuế An Sinh Xã Hội được hoãn trong EFTPS nên chọn Mẫu Đơn 1040 Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Sống Ở Hoa Kỳ và loại chi trả là thuế An Sinh Xã Hội được hoãn. Họ phải áp dụng khoản chi trả cho niên thuế 2020 mà họ đã hoãn khoản chi trả. Người đóng thuế có thể truy cập trang EFTPS.gov (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Các cá nhân nên làm gì nếu họ không thể chi trả đầy đủ trước ngày đến hạn trả góp

Những cá nhân không có khả năng chi trả toàn bộ số thuế được hoãn phải trả bất kỳ khoản nào họ có thể trả vào ngày đến hạn trả góp để hạn chế tiền phạt và tiền lãi.

Nếu số tiền trả góp không được chi trả đầy đủ, IRS sẽ gửi cho người đóng thuế thông báo đến hạn trả nợ thuế. Người đóng thuế nên làm theo hướng dẫn trên thông báo để chi trả hoặc đăng ký kế hoạch chi trả. Họ cũng có thể truy cập Trả Tiền Thuế Của Quý Vị trên IRS.gov để biết thêm thông tin về các cách họ có thể chi trả, phải làm gì khi họ không thể chi trả và xem tài khoản thuế của họ.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)