Cách để người đóng thuế có thể gỡ rối các vấn đề thường gặp sau thời hạn khai thuế

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-91, ngày 23 tháng 7 năm 2020

Mặc dù thời hạn khai và nộp thuế thu nhập liên bang đã qua đối với hầu hết mọi người nhưng có một số người nộp thuế vẫn phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thuế.

Dưới đây là một số lời khuyên để người nộp thuế xử lý một số vấn đề phổ biến nhất sau thời hạn khai thuế.

Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế

Người đóng thuế có thể kiểm tra tiền hoàn thuế của họ bằng cách dùng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu?. Công cụ này có trên trang IRS.gov ứng dụng IRS2Go. Người nộp thuế không có máy tính có thể gọi số 800-829-1954. Để dùng công cụ này, người nộp thuế cần có số An sinh Xã hội chính trên tờ khai thuế, tình trạng khai thuế và số tiền hoàn thuế dự kiến. Công cụ này cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn.

Thực hiện Kiểm tra Phiếu lương

Tất cả những người đóng thuế được khuyến khích thực hiện Kiểm tra Phiếu lương bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov. Điều này sẽ giúp họ đảm bảo rằng chủ thuê lao động đang khấu lưu số tiền thuế chính xác từ tiền lương của họ. Làm như vậy ngay bây giờ sẽ giúp tránh được một hóa đơn tính thuế bất ngờ cuối năm và có thể là một khoản tiền phạt.

Người nộp thuế có thể sử dụng kết quả từ công cụ tính toán này để giúp điền vào Mẫu W-4 và điều chỉnh khoản khấu lưu thuế thu nhập của họ với chủ thuê lao động. Người đóng thuế nhận được thu nhập từ lương hưu có thể sử dụng kết quả này để điền Mẫu W-4P và đưa cho bên thanh toán.

Xem xét các tùy chọn thanh toán

Người nộp thuế còn nợ thuế có thể xem các tùy chọn trực tuyến. Họ có thể:

Người dùng mới sẽ cần xác thực danh tính của họ thông qua quy trình Truy cập An toàn. Người đóng thuế nên vào trang IRS.gov để xem thông tin về thuế liên bang của họ.

Tìm hiểu xem họ có cần sửa đổi tờ khai thuế hay không

Sau khi nộp tờ khai, người đóng thuế có thể nhận thấy họ đã mắc lỗi hoặc quên điền thông tin vào tờ khai. Người đóng thuế có thể dùng Trợ Lý Thuế Tương Tác, Tôi có nên nộp tờ khai thuế sửa đổi hay không? (tiếng Anh) để giúp xác định xem họ có nên sửa lỗi hay thực hiện các thay đổi khác đối với tờ khai thuế đã nộp.

Những lỗi phổ biến mà người nộp thuế nên sửa là những lỗi về tình trạng khai thuế, thu nhập, các khoản khấu trừ và tín thuế. Người nộp thuế thường không cần phải nộp tờ khai sửa đổi để sửa lỗi toán học hoặc nếu họ quên đính kèm một mẫu đơn hoặc bản khai. Thông thường, cơ quan này sẽ sửa lỗi toán học và thông báo cho người nộp thuế qua đường bưu điện. Tương tự, cơ quan này sẽ gửi thư yêu cầu bất kỳ mẫu đơn hoặc bản khai nào còn thiếu.

Hiện tại, người đóng thuế phải nộp Mẫu 1040-X, Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân Hoa Kỳ Sửa đổi (tiếng Anh) PDF trên giấy. Những người dự đoán có khoản hoàn thuế từ tờ khai ban đầu thì không nên nộp bản khai thuế đã sửa đổi trước khi tờ khai ban đầu đã được xử lý.