Làm thế nào để lấy được Mã số thuế Cá nhân - YouTube video text script

Bạn sẽ cần Mã Số Thuế Cá Nhân từ IRS – viết tắt là ITIN – Nếu bạn có yêu cầu nộp tờ khai thuế, khấu lưu thuế liên bang hoặc đủ điều kiện nhận lợi ích thuế cho phép, nhưng bạn không đủ điều kiện nhận số An Sinh Xã hội.

Truy cập irs.gov/itin, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về nó.

Trước tiên, bạn sẽ hoàn thành Mẫu W-7. Bạn sẽ gửi mẫu này tới IRS cùng với các tài liệu nhận dạng được yêu cầu và tờ khai thuế liên bang của bạn.

Xem các hướng dẫn cho Mẫu W-7 để biết danh sách các tài liệu được chấp nhận.

Chỉ gửi giấy tờ tùy thân bản chính hoặc bản sao được xác nhận của cơ quan cấp.

Bạn cũng có những lựa chọn khác. Thay vì gửi các tài liệu gốc như hộ chiếu qua đường bưu điện, bạn có thể làm việc với một đại lý thu nhận được chứng nhận. Các đại lý này được IRS ủy quyền để xác thực tài liệu của bạn.

Một lựa chọn khác là đặt lịch hẹn để được trợ giúp tại Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế của IRS mà cung cấp dịch vụ này.

Bất kỳ ITIN nào không được sử dụng trên tờ khai thuế ít nhất một lần trong ba năm sẽ hết hạn vào cuối năm thứ ba.

Nếu ITIN của bạn đã hết hạn và bạn cần nộp tờ khai thuế, hãy nhớ gửi Mẫu W-7 đã điền đầy đủ và các tài liệu cần thiết để gia hạn ITIN đã hết hạn của bạn.

Điều này giúp tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý tờ khai thuế và tiền hoàn thuế của bạn. Hãy nhớ kiểm tra xem tất cả các ITIN khác được liệt kê trên tờ khai thuế của bạn chưa hết hạn – chẳn hạn như người vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của bạn.

Để biết thêm thông tin về ITIN và nơi bạn có thể nhận trợ giúp, hãy truy cập IRS.gov/itin.