Chương Trình Số PIN Bảo Vệ Danh Tính sẽ sớm được cung cấp cho người đóng thuế trên toàn quốc

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-168, Ngày 12/9/2020

Vào tháng 1, Chương Trình Đăng Ký Số PIN Bảo Vệ Danh Tính của Sở Thuế Vụ sẽ được mở rộng cho tất cả những người đóng thuế có thể xác minh chính xác danh tính của họ.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính là một số gồm sáu chữ số được chỉ định cho những người đóng thuế đủ điều kiện để giúp ngăn chặn việc số An Sinh Xã Hội của họ bị sử dụng để khai thuế lợi tức liên bang gian lận. Số này giúp Sở Thuế Vụ xác minh danh tính của người đóng thuế và chấp nhận tờ khai thuế của họ. Công cụ Nhận Số IP PIN trực tuyến hiển thị ngay số được chỉ định của người đóng thuế.

Công cụ này sử dụng xác thực Truy Cập An Toàn xác minh danh tính của một người. Người đóng thuế nên duyệt xét các yêu cầu về Truy Cập An Toàn trước khi họ thử sử dụng công cụ Nhận Số IP PIN.

Các cách khác để nhận một số IP PIN

Có những cách khác để lấy số IP PIN nếu một người không thể vượt qua xác thực Truy Cập An Toàn. Người đóng thuế có thu nhập từ $72,000 trở xuống phải hoàn thành Mẫu Đơn 15227 và gửi qua đường bưu điện hoặc fax đến Sở Thuế Vụ. Nhân viên Sở Thuế Vụ sẽ gọi cho người đóng thuế để xác minh danh tính của họ với một loạt câu hỏi. Những người vượt qua xác thực sẽ nhận được số IP PIN vào niên thuế tiếp theo.

Những người đóng thuế không thể xác minh danh tính của họ từ xa hoặc không đủ điều kiện nộp Mẫu Đơn 15277 nên đặt lịch hẹn, đến Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế và mang theo hai mẫu giấy tờ tùy thân. Đây là cách xác minh danh tính trực tiếp. Sau khi người đóng thuế vượt qua quá trình xác thực, số IP PIN sẽ được gửi đến họ trong vòng ba tuần.

Người đóng thuế không bao giờ được chia sẻ số IP PIN của họ với bất kỳ ai ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ thuế của họ. Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ gọi điện để yêu cầu số IP PIN của người đóng thuế và người đóng thuế phải cảnh giác với những trò gian lận số IP PIN tiềm ẩn.

Dưới đây là những điều người đóng thuế cần biết trước khi nộp đơn:

  • Công cụ Nhận Số IP PIN sẽ có sẵn vào giữa tháng 1.
  • Đây là phương pháp được ưu tiên để lấy số IP PIN và là phương pháp duy nhất tiết lộ ngay số PIN cho người đóng thuế.
  • Những người đóng thuế muốn tự nguyện tham gia chương trình đăng ký số IP PIN thì không cần phải nộp Mẫu Đơn 14039: Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh.
  • Số này có giá trị trong một năm. Người đóng thuế sẽ nhận một số mới vào tháng 1 hàng năm.
  • Số IP PIN phải được nhập chính xác trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn.
  • Những người đóng thuế có số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) mà có thể xác minh danh tính của họ sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.
  • Bất kỳ người đóng thuế chính hoặc phụ hoặc người phụ thuộc nào cũng có thể nhận được số IP PIN, nếu họ có thể chứng minh danh tính của mình.
  • Sở Thuế Vụ dự định cung cấp tính năng chọn không tham gia chương trình đăng ký số IP PIN vào năm 2022.

Các nạn nhân đã được xác nhận của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế

Không có thay đổi nào trong Chương Trình Số IP PIN cho các nạn nhân đã được xác nhận của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Những người đóng thuế này vẫn nên nộp Mẫu Đơn 14039 nếu tờ khai thuế điện tử đã nộp của họ bị từ chối do khai số An Sinh Xã Hội (SSN) trùng lặp. Sở Thuế Vụ sẽ điều tra trường hợp của họ và khi tờ khai thuế gian lận bị xóa khỏi trương mục của họ, họ sẽ tự động nhận được số IP PIN qua đường bưu điện vào đầu năm dương lịch tiếp theo.

Số IP PIN sẽ được gửi hàng năm đến các nạn nhân đã được xác nhận và những người tham gia đã ghi danh trước năm 2019. Vì các lý do về an ninh, các nạn nhân bị đánh cắp danh tính đã được xác nhận không thể có lựa chọn rời chương trình số IP PIN. Các nạn nhân đã được xác nhận cũng có thể sử dụng công cụ Nhận Số IP PIN để lấy lại các số IP PIN đã được chỉ định cho họ mà bị mất.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)