Thông tin để giúp những người lao động trong nền kinh tế chia sẻ luôn nắm được các trách nhiệm về thuế của họ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-85, ngày 27 tháng 6 năm 2023

Nền kinh tế chia sẻ – còn được gọi là nền kinh tế chia sẻ hoặc nền kinh tế tiếp cận – là một cách thức phổ biến để mọi người kiếm thu nhập bằng cách cung cấp công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu. Một số người bắt đầu công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ trên cơ sở bán thời gian và có những người làm toàn thời gian. Thu nhập từ nền kinh tế chia sẻ – chẳng hạn như lái xe cho các chuyến đi đã đặt trước, bán hàng trực tuyến, cho thuê tài sản hoặc cung cấp các công việc theo yêu cầu khác – đều phải chịu thuế và phải được khai báo là thu nhập trên tờ khai thuế của người lao động.

Công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ phải chịu thuế

 • Thu nhập từ công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ phải chịu thuế, bất kể việc một cá nhân có nhận được bản kê khai dữ kiện để khai thuế hay không. Do yêu cầu báo cáo (tiếng Anh) PDF, những người lao động trong nền kinh tế chia sẻ có thể nhận được Mẫu 1099-K nếu thu nhập của họ vượt quá $600.
 • Thu nhập từ công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ bao gồm các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt, tài sản, hàng hóa hoặc tiền ảo.
 • Lao động trong nền kinh tế chia sẻ có thể được yêu cầu thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hàng quý.
 • Nếu lao động trong nền kinh tế chia sẻ tự kinh doanh, thì họ phải trả tất cả các khoản thuế An Sinh Xã Hội và Medicare đối với thu nhập của họ từ hoạt động trong nền kinh tế chia sẻ.

Phân loại lao động phù hợp

Điều quan trọng là người đóng thuế phải được phân loại chính xác khi cung cấp các dịch vụ của nền kinh tế chia sẻ. Lao động trong nền kinh tế chia sẻ có thể được phân loại là nhà thầu độc lập bởi các nền tảng kỹ thuật số kết nối dịch vụ của người lao động với nhu cầu của khách hàng.

 • Điều này có nghĩa là doanh nghiệp hoặc nền tảng phải xác định xem cá nhân cung cấp dịch vụ là nhân viên hay nhà thầu độc lập.
 • Người đóng thuế nên xem lại thông tin phân loại người lao động trên IRS.gov để xem họ nên được phân loại như thế nào.
 • Các nhà thầu độc lập có thể khấu trừ chi phí kinh doanh, tùy thuộc vào các hạn mức và quy tắc thuế. Điều quan trọng là người đóng thuế phải lưu giữ giấy tờ/hồ sơ về chi phí kinh doanh của họ.

Nộp số thuế đúng trong năm

 • Lưu giữ hồ sơ tốt là điều quan trọng để tuân thủ tốt các quy tắc thuế và tránh mắc sai lầm khi thực hiện công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ.
 • Chủ lao động thường khấu lưu thuế thu nhập từ lương của nhân viên để giúp trang trải các khoản thuế thu nhập mà nhân viên của họ nợ.
 • Những lao động trong nền kinh tế chia sẻ mà không được coi là nhân viên có hai cách để trang trải thuế thu nhập của mình:
  • Nếu họ có một công việc khác với tư cách là nhân viên, thì hãy gửi Mẫu W-4 mới cho chủ lao động để được khấu lưu thuế thu nhập nhiều hơn từ tiền lương.
  • Thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hàng quý để giúp trả thuế thu nhập của họ trong suốt cả năm, bao gồm cả thuế tự doanh.

Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ trên IRS.gov trả lời các câu hỏi và giúp người đóng thuế trong nền kinh tế chia sẻ hiểu được trách nhiệm thuế của họ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)