IRS gỡ rối các lầm tưởng về hoàn thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-161, ngày 16 tháng 7 năm 2020

WASHINGTON ― Hiện tại đã qua thời hạn khai thuế ngày 15 tháng 7, Sở Thuế Vụ nhắc nhở tất cả những người đóng thuế rằng không có cách bí mật nào để biết khi nào sẽ được hoàn thuế.

Hầu hết những người nộp thuế đã khai thuế liên bang và nhiều người đã nhận được tiền hoàn thuế. Chúng tôi có thể hiểu được rằng những người chưa khai thuế cũng háo hức muốn biết chi tiết về thời điểm nhận được tiền hoàn thuế của họ. Khi nói đến hoàn thuế, một số lầm tưởng phổ biến vẫn tiếp tục lan truyền và thông tin sai cho người nộp thuế.

Một số thông tin quan trọng có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về quy trình hoàn thuế:

 • Những người đóng thuế mà nộp hồ sơ điện tử và chọn chuyển khoản trực tiếp có thể được hoàn thuế nhanh hơn những người nộp tờ khai trên giấy qua đường bưu điện, đặc biệt là kể từ khi sự bùng phát của COVID-19 đã làm giảm số lượng nhân viên IRS có sẵn để xử lý tờ khai trên giấy.
 • Người nộp thuế mà khai thuế trên giấy có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc xử lý và hoàn thuế.
 • Cách tốt nhất và dễ nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế là công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu?
 • Công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? có sẵn trên trang IRS.gov ứng dụng di động IRS2Go.
 • Tình trạng tiền hoàn thuế có thể được kiểm tra trong vòng 24 giờ sau khi người nộp thuế nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ điện tử.
 • Công cụ "Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?" được cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm.

Các chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế trên giấy

IRS tiếp tục xử lý tờ khai thuế điện tử và trên giấy, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận các khoản thanh toán.

IRS đang gặp phải sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế trên giấy do nhân sự hạn chế. Điều này gây ra sự chậm trễ trong việc hoàn thuế. Người đóng thuế mà đã nộp tờ khai trên giấy nên biết rằng IRS đang xử lý các tờ khai trên giấy theo thứ tự nhận được. Ngoài ra, tiền lãi đối với các khoản hoàn thuế cá nhân năm 2019 được phản ánh trên tờ khai nộp trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 thường sẽ được thanh toán (tiếng Anh) từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 cho đến ngày hoàn thuế. Các khoản thanh toán tiền lãi có thể được nhận riêng biệt với khoản hoàn thuế và được coi là thu nhập chịu thuế trong năm nhận được.

Những người đóng thuế đã nộp tờ khai trên giấy không nên khai lại cùng một tờ khai thuế hoặc gọi cho IRS.

Những lầm tưởng phổ biến về hoàn thuế bao gồm:

Việc nhận được tiền hoàn thuế trong năm nay có nghĩa là không cần điều chỉnh khấu lưu cho năm 2020

Để tránh bất ngờ có thể xảy ra trong năm tới, người nộp thuế nên xem xét để thực hiện các thay đổi ngay bây giờ. Việc điều chỉnh khoản khấu lưu thuế với chủ thuê lao động có thể giúp đảm bảo không khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế từ tiền lương của nhân viên. Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế giúp người đóng thuế tính toán đúng số tiền.

Việc gọi cho IRS hoặc một chuyên gia thuế sẽ có được thông tin tốt hơn về ngày hoàn thuế

Việc liên lạc với IRS hoặc chuyên gia thuế sẽ không xúc tiến việc hoàn thuế. Những người hỗ trợ của IRS và các chuyên gia thuế không thể dời ngày hoàn thuế cũng như không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin "đặc biệt" nào mà sẽ cung cấp ngày hoàn thuế chính xác hơn.

Việc yêu cầu bản ghi thuế là một "cách bí mật" để biết được ngày hoàn thuế

Việc yêu cầu bản ghi thuế sẽ không giúp người nộp thuế biết khi nào họ sẽ được hoàn thuế và việc đó sẽ không đẩy nhanh ngày phát hành tiền hoàn thuế.

Công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? cung cấp thông tin sai vì vẫn chưa thấy ngày gửi tiền

Khi công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? hiển thị trạng thái đã nhận được tờ khai thuế có nghĩa là chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế và đang xử lý. Một số tờ khai có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý so với những trường hợp khác và cần được xem xét thêm. Điều này xảy ra khi một tờ khai:

 • Có lỗi
 • Không đầy đủ
 • Bị ảnh hưởng bởi hành vi mạo danh hoặc gian lận
 • Bao gồm Mẫu 8379, Phân bổ cho người phối ngẫu bị thương tích, mà có thể mất đến 14 tuần để xử lý

IRS sẽ liên lạc với người nộp thuế qua thư bưu điện nếu chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý hồ sơ khai thuế. Những người đang chờ hoàn thuế qua thư bưu điện nên dự tính thời gian bổ sung để chi phiếu đến nơi.

Đã xảy ra lỗi khi số tiền hoàn thuế ít hơn dự kiến

Có rất nhiều nguyên nhân khiến tiền hoàn thuế chênh lệch so với dự kiến. Các tình huống có thể làm giảm tiền hoàn thuế bao gồm:

 • Người đóng thuế mắc lỗi hoặc sai lầm trong tính toán
 • Còn nợ thuế liên bang hoặc tiểu bang, trợ cấp con cái, tiền vay sinh viên hoặc các nghĩa vụ không chịu thuế liên bang khác
 • IRS giữ lại một phần tiền hoàn thuế trong khi xem xét một mục được yêu cầu trên tờ khai thuế

IRS sẽ gửi thư giải thích nếu những điều chỉnh này được thực hiện. Một số người đóng thuế cũng có thể nhận được thư từ Văn phòng Dịch vụ Tài chính của Bộ Ngân Khố nếu khoản hoàn thuế của họ bị giảm để bù đắp một số nghĩa vụ tài chính.

Người nộp thuế có thể gọi đường dây nóng tự động về hoàn thuế của IRS theo số 800-829-1954, mà sử dụng thông tin tương tự như công cụ "Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?". Không cần phải gọi cho IRS trừ khi công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? yêu cầu quý vị làm vậy.