IRS mở rộng trợ giúp về thuế sang nhiều ngôn ngữ hơn; Mẫu 1040 được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và nhiều dịch vụ, thông tin hơn có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-204, ngày 9 tháng 9 năm 2020

WASHINGTON — Là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm tiếp cận các cộng đồng chưa được phục vụ, Sở Thuế Vụ đang thực hiện một số bước tích cực để mở rộng thông tin và hỗ trợ dành cho người nộp thuế bằng các ngôn ngữ bổ sung, bao gồm việc cung cấp Mẫu 1040 bằng tiếng Tây Ban Nha lần đầu tiên.

Ngoài việc có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Mẫu 1040 năm 2020 cũng sẽ cho người nộp thuế cơ hội cho biết liệu họ có muốn được liên lạc bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hay không. Đây là một tính năng mới lần đầu tiên có trong mùa khai thuế sắp tới này.

Những thay đổi khác bao gồm Ấn phẩm 1, Quyền của quý vị với tư cách là người nộp thuế (tiếng Anh) hiện có sẵn bằng 20 ngôn ngữ. Phiên bản 2020 của Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập liên bang của quý vị (tiếng Anh) sẽ ra mắt vào đầu năm sau bằng bảy ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Hàn và tiếng Trung (Giản thể và Phồn thể).

Sáng kiến đa ngôn ngữ mới được mở rộng của cơ quan là một phần quan trọng trong việc giúp IRS đạt được mục tiêu giúp đỡ tất cả mọi người, bất kể họ sống ở đâu, nền tảng của họ là gì hoặc họ nói ngôn ngữ nào.

"Lực lượng lao động đa dạng của chúng tôi vô cùng tự hào có thể giảm bớt gánh nặng vốn có đối với những người đóng thuế cố gắng tự nguyện tuân thủ trách nhiệm thuế của họ, bao gồm cả những người cảm thấy thoải mái hơn với các ngôn ngữ khác", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi liên tục tăng cường thông tin và dịch vụ có sẵn bằng các ngôn ngữ khác cũng như mở rộng dịch vụ thông dịch viên để chúng tôi có thể tương tác theo một cách tôn trọng hơn với người đóng thuế bằng ngôn ngữ ưa thích nhất của họ. Chúng tôi mong đợi sẽ tiếp tục những nỗ lực quan trọng này khi chúng tôi làm việc để giành được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người Mỹ."

Là một phần của sự mở rộng này, nhiều trang trên trang web IRS.gov hiện có sẵn bằng bảy ngôn ngữ và thông tin cơ bản về thuế mới có sẵn bằng 20 ngôn ngữ (tiếng Anh) trên IRS.gov. Điều đó cũng có nghĩa là những người đóng thuế mà tương tác với đại diện của IRS hiện có quyền truy cập các dịch vụ phiên dịch qua điện thoại (tiếng Anh) bằng hơn 350 ngôn ngữ. IRS gần đây cũng đã bắt đầu đưa thông tin về các dịch vụ dịch thuật và các tùy chọn đa ngôn ngữ khác vào các thông báo số lượng lớn mà IRS gửi cho người nộp thuế.

Trong khi IRS từ lâu đã cung cấp một số hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha và một số ngôn ngữ khác, cơ quan này đang tăng cường các tài liệu có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và mở rộng phạm vi tiếp cận với các đối tác cộng đồng đa ngôn ngữ. Gần đây nhất, IRS đã làm việc với các đối tác trong cộng đồng thuế và cộng đồng người có thu nhập thấp và cung cấp cho họ thông tin và nguồn hỗ trợ mà họ đã nhanh chóng dịch và cung cấp bằng 35 ngôn ngữ chưa từng có, nhằm thúc đẩy Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. IRS có kế hoạch tiếp tục nỗ lực này đối với các ưu tiên khác của cơ quan, bao gồm cả mùa khai thuế năm 2021. Công ty cũng đã tăng cường việc tiếp cận đa ngôn ngữ trên Instagram, Twitter và các nền tảng truyền thông xã hội khác trong suốt 18 tháng qua.

Trong những tháng và năm tới, cơ quan này sẽ tiếp tục mở rộng sự sẵn có của các biểu mẫu IRS được sử dụng rộng rãi và các ấn phẩm phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ. Điều này bao gồm việc tăng số lượng trang web của IRS.gov được truy cập nhiều có thể truy cập bằng bảy ngôn ngữ vào cuối năm nay.

Để biết thêm thông tin về trợ giúp thuế bằng các ngôn ngữ khác, hãy truy cập IRS.gov.