Sở Thuế Vụ nêu bật các khoản tín thuế doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp

IR-2020-221, Ngày 9/24/2020

WASHINGTON - Trong Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp (Tiếng Anh), Sở Thuế Vụ lưu ý các chủ doanh nghiệp và các cá nhân tự kinh doanh về các khoản tín thuế doanh nghiệp dành cho họ trong thời gian COVID-19. 

Các khoản tín thuế này được tạo ra đặc biệt để giúp các chủ tiểu thương nghiệp trong thời điểm chưa từng có tiền lệ này. Trong Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp, Sở Thuế Vụ muốn bảo đảm tất cả những người đủ điều kiện biết về khoản cứu trợ mà các khoản tín thuế này cung cấp.

Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên

Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên được thiết kế để khuyến khích các doanh nghiệp giữ chân nhân viên trong biên chế của họ. Tín thuế khả bồi hoàn là 50% của số tiền lên đến $10,000 tiền công do một doanh nghiệp đủ điều kiện phải trả mà việc kinh doanh của họ đã bị ảnh hưởng tài chánh bởi COVID-19.

Tín thuế dành cho tất cả doanh nghiệp bất kể quy mô, bao gồm cả các tổ chức được miễn thuế. Chỉ có hai ngoại lệ: Chính quyền tiểu bang và địa phương và các phương tiện của họ và các doanh nghiệp nhỏ vay vốn kinh doanh nhỏ.

Doanh nghiệp đủ điều kiện phải thuộc một trong hai loại 

  1. Công việc kinh doanh của doanh nghiệp bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần theo lệnh của chính phủ do COVID-19 trong quý dương lịch.
  2. Tổng doanh thu của doanh nghiệp thấp hơn 50% so với quý tương đương vào năm 2019. Khi tổng doanh thu của doanh nghiệp vượt quá 80% của một quý tương đương vào năm 2019, họ không còn đủ điều kiện sau khi kết thúc quý đó.

Doanh nghiệp sẽ tính toán các biện pháp này mỗi quý theo lịch.

Tín Thuế Nghỉ Bệnh Có Lương Và Tín Thuế Nghỉ Phép Gia Đình

Tín Thuế Nghỉ Bệnh Có Lương được thiết kế để cho phép doanh nghiệp nhận được tín thuế cho một nhân viên không thể làm việc (bao gồm cả công việc từ xa) vì bị cách ly Coronavirus, tự cách ly hoặc có các triệu chứng do Coronavirus và đang đợi chẩn đoán y tế. Những nhân viên này được nghỉ bệnh có lương trong tối đa 10 ngày (tối đa 80 giờ) với mức lương thông thường của nhân viên lên đến $511 mỗi ngày và tổng cộng là $5,110.

Doanh nghiệp cũng có thể nhận được tín thuế cho những nhân viên không thể làm việc do chăm sóc người bị nhiễm Coronavirus hoặc chăm sóc một đứa trẻ vì trường học hoặc nơi chăm sóc của đứa trẻ bị đóng cửa, hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ được trả tiền không có sẵn do Coronavirus. Những nhân viên này được nghỉ bệnh có lương trong tối đa hai tuần (tối đa 80 giờ) bằng 2/3 mức lương thông thường của nhân viên hoặc tối đa $200 mỗi ngày và tổng cộng $2,000.

Nhân viên cũng được trả lương nghỉ phép gia đình và y tế bằng 2/3 mức lương thông thường của nhân viên, lên đến $200 mỗi ngày và tổng cộng là $10,000. Tối đa 10 tuần nghỉ phép đủ điều kiện có thể được tính vào Tín Thuế Nghỉ Phép Gia Đình.

Doanh nghiệp có thể được bồi hoàn ngay lập tức cho khoản tín thuế bằng cách giảm khoản ký gửi bắt buộc của họ đối với khoản thuế tiền lương đã khấu trừ từ tiền lương của nhân viên bằng số tiền của khoản tín thuế.

Doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận ngay toàn bộ khoản tín thuế cho nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình cần thiết, cộng với các chi phí liên quan đến gói bảo hiểm y tế và phần chia sẻ của doanh nghiệp trong thuế Medicare khi nghỉ phép, trong khoảng thời gian từ ngày 4/1/2020 đến hết ngày 12/31/2020. Tín thuế khả bồi hoàn được áp dụng đối với một số loại thuế việc làm đối với tiền công trả cho tất cả nhân viên.

Doanh nghiệp sẽ nhận được tín thuế như thế nào?

Doanh nghiệp có thể được bồi hoàn ngay lập tức khoản tín thuế bằng cách giảm khoản ký gửi bắt buộc của họ đối với khoản thuế tiền lương đã khấu trừ từ tiền lương của nhân viên bằng số tiền của khoản tín thuế.

Doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ báo cáo tổng số tiền công đủ điều kiện của họ và chi phí bảo hiểm y tế liên quan cho mỗi quý trên tờ khai thuế việc làm hàng quý của họ hoặc Mẫu Đơn 941 bắt đầu từ quý thứ hai. Nếu khoản ký gửi thuế việc làm của doanh nghiệp không đủ để trang trải khoản tín thuế, doanh nghiệp có thể nhận được khoản chi trả trước từ Sở Thuế Vụ bằng cách nộp Mẫu Đơn 7200, Chi Trả Trước Các Khoản Tín Thuế Của Doanh Nghiệp Do COVID-19 (Tiếng Anh).

Doanh nghiệp đủ điều kiện cũng có thể yêu cầu tạm ứng Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên bằng cách nộp Mẫu Đơn 7200.

Sở Thuế Vụ cũng đã đăng Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên (Tiếng Anh)Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Nghỉ Bệnh và Nghỉ Phép Gia Đình Có Lương (Tiếng Anh) sẽ giúp trả lời các câu hỏi.

Các thông tin cập nhật về việc thực hiện Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên (Tiếng Anh) và các thông tin khác có thể tìm thấy trên trang Coronavirus (Tiếng Anh) của IRS.gov.