IRS nhấn mạnh tầm quan trọng của Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc; có thể giúp đỡ gia đình, những người khác

IR-2022-54, ngày 08 tháng 03 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế vụ đã đưa ra lời nhắc trong mùa khai thuế rằng những người đóng thuế trả chi phí chăm sóc một người đủ tiêu chuẩn khi đang làm việc hoặc tìm việc có thể đủ điều kiện nhận một khoản tín thuế quan trọng.

Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc được mở rộng cho năm tính thuế 2021. Điều này có nghĩa là năm nay sẽ có nhiều người đóng thuế đủ điều kiện hơn bao giờ hết và khoản tín thuế sẽ có giá trị cao hơn. Những người đóng thuế có tổng thu nhập điều chỉnh trên $438.000 không đủ điều kiện cho khoản tín thuế này.

"Có nhiều khoản tín thuế quan trọng dành cho các gia đình, và chúng tôi không muốn bất kỳ ai bỏ qua khoản Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc," Ủy Viên IRS, Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi khuyến khích các gia đình và những người khác có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này nên xem xét cẩn thận các tiêu chí để đảm bảo rằng họ nhận được số tiền tối đa mà họ được hưởng. Chúng tôi cũng khuyến khích các cộng đồng chuyên gia thuế và những người khác chia sẻ thông tin quan trọng này."

Tùy thuộc vào thu nhập của mình, người đóng thuế có thể nhận được một khoản tín thuế trị giá 50% chi phí chăm sóc trẻ (tiếng Anh) đủ điều kiện của họ. Đối với năm tính thuế 2021, chi phí tối đa đủ điều kiện cho khoản tín thuế này là $8.000 cho một người đủ điều kiện và $16.000 cho hai người trở lên.

Vì mục đích của khoản tín thuế này, IRS định nghĩa một người đủ điều kiện là:

 • Người phụ thuộc của người đóng thuế từ 12 tuổi trở xuống (không giới hạn tuổi nếu bị khuyết tật) khi được chăm sóc.
   
 • Vợ/chồng của người đóng thuế không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần và đã sống với người đóng thuế trong hơn nửa năm.
   
 • Một người nào đó không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần và đã sống với người đóng thuế trong sáu tháng và thuộc một trong hai trường hợp:
   
  1. người phụ thuộc của người đóng thuế hoặc
  2. sẽ là người phụ thuộc của người đóng thuế ngoại trừ một trong những trường hợp sau:
    
   • Người đủ điều kiện nhận được tổng thu nhập từ $4.300 trở lên
   • Người đủ điều kiện đã khai thuế chung
   • Người đóng thuế hoặc vợ/chồng, nếu khai thuế chung, có thể được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác.

Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) hoặc xem Các Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) trên IRS.gov để xác định xem họ có thể yêu cầu khoản tín thuế này hay không. Đối với các đối tác IRS, có sẵn một tờ rơi quảng cáo đặc biệt (tiếng Anh)PDF.

IRS đã nêu bật khoản tín thuế này theo một số cách, bao gồm Mẹo Thuế, tờ thông tin (tiếng Anh), bản tin tức cũng như thông qua Twitter và các kênh truyền thông xã hội IRS khác và các kênh tiếp cận. Nó cũng được giới thiệu trong một video YouTube (tiếng Anh) đặc biệt của IRS