Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế một cách thuận tiện

IR-2022-43, ngày 24 tháng 02, 2022

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ nhắc người đóng thuế rằng cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để kiểm tra các khoản tiền hoàn thuế là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc thông qua ứng dụng di động IRS2Go.

Năm nay, hơn bao giờ hết, những người thường không phải khai thuế có thể sẽ muốn khai thuế để nhận được các khoản tín thuế liên quan đến trẻ em được mở rộng theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Chúng bao gồm Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ và Người Sống Phụ Thuộc (tiếng Anh)PDF.

Cập nhật tiền hoàn thuế

Khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp là cách an toàn và dễ dàng nhất để khai thuế chính xác và là cách nhanh nhất và nhận được tiền hoàn thuế. Người đóng thuế có thể sử dụng Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? để bắt đầu kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được tờ khai thuế đã nộp điện tử hoặc bốn tuần sau khi người đóng thuế gửi tờ khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện.

Trình theo dõi của công cụ hiển thị tiến trình qua ba giai đoạn

  1. Tờ Khai Thuế Được Nhận,
  2. Tiền Hoàn Thuế Được Phê Duyệt và
  3. Tiền Hoàn Thuế Đã Được Gửi Đi.

Thời gian hoàn tiền

Hầu hết các khoản tiền hoàn thuế được cấp trong vòng 21 ngày, tuy nhiên, một số có thể mất nhiều thời gian hơn. Có một số lý do dẫn đến tình trạng này:

  • Tờ khai này bao gồm một yêu cầu đối với Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung.
  • Thời gian giữa việc IRS cấp khoản tiền hoàn thuế và ngân hàng gửi khoản hoàn thuế đó vào tài khoản có thể khác nhau vì nhiều ngân hàng không xử lý các khoản thanh toán vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
  • Tờ khai thuế có thể cần xét duyệt bổ sung.
  • Tờ khai thuế có thể có lỗi hoặc không hoàn thiện.
  • Tờ khai thuế có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận.

IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế.

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung

Do những thay đổi đối với luật thuế do Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế (Đạo Luật PATH) (tiếng Anh) đưa ra, IRS không thể cấp khoản tiền hoàn thuế đối với Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) (tiếng Anh) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) (tiếng Anh) trước giữa tháng Hai. Khoản này bao gồm toàn bộ tiền hoàn thuế, không chỉ phần liên quan đến tín thuế được yêu cầu trên tờ khai thuế.

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu?IRS2Go được cập nhật cho hầu hết những người khai EITC/ACTC sớm với ngày ký thác ước tính trước ngày 19 tháng 2, nếu họ khai thuế sớm.

Nếu một người khai thuế đã yêu cầu EITC hoặc ACTC, họ có thể nhận được tiền hoàn thuế vào ngày 1 tháng 3 nếu:

Đừng có những lầm tưởng này về tiền hoàn thuế

Một số người đóng thuế nhầm tưởng rằng họ có thể xúc tiến tờ khai thuế bằng cách yêu cầu bản ghi thuế, gọi cho IRS hoặc gọi cho người giúp khai thuế. Việc yêu cầu bản ghi thuế sẽ không giúp người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn hoặc biết khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Thông tin có sẵn trên Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? giống như thông tin mà các trợ lý qua điện thoại của IRS có.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng tại IRS.gov. Bản tin này là một phần của loạt bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), một nguồn trợ giúp người đóng thuế khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có sẵn tại Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị (Dành Cho Cá Nhân)PDF.

Thêm nguồn trợ giúp: