Công cụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ giúp các gia đình xem liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trẻ Em hay không; một trong ba công cụ hiện có sẵn cho các khoản trả trước sắp tới

IR-2021-133, June 24, 2021

WASHINGTON — Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ hôm nay kêu gọi các gia đình tận dụng một công cụ trực tuyến đặc biệt có thể giúp họ xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trẻ Em và các khoản trả trước hàng tháng đặc biệt bắt đầu từ ngày 7/15 hay không.

Chỉ có sẵn trên IRS.gov, phiên bản mới Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em, ra mắt vào đầu tuần này, dễ tương tác và dễ sử dụng. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi về bản thân và các thành viên trong gia đình của họ, cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình có thể nhanh chóng xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế hay không.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể sử dụng công cụ này, nhưng nó có thể đặc biệt hữu ích đối với những gia đình thường không khai thuế liên bang và chưa nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020. Thông thường, đây là những cá nhân và gia đình nhận được ít hoặc không có lợi tức, bao gồm cả những người trải qua tình trạng vô gia cư, hộ gia đình có lợi tức thấp và các nhóm thiệt thòi khác. Sử dụng công cụ này có thể giúp họ quyết định xem họ có nên thực hiện bước tiếp theo hay không và đăng ký các khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em trên một công cụ mới khác của Sở Thuế Vụ được công bố vào đầu tuần này.

“Công cụ mới này cung cấp một bước quan trọng đầu tiên để giúp mọi người hiểu liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trẻ Em hay không, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người thường không khai thuế”, Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. “Công cụ trợ tá kiểm tra tình trạng hội đủ điều kiện cùng với các tính năng khác trên IRS.gov để giúp mọi người nhận được khoản tín thuế quan trọng này. Sở Thuế Vụ đang nỗ lực để cung cấp khoản Tín Thuế Trẻ Em mở rộng và chúng tôi sẽ triển khai thêm trợ giúp cho người đóng thuế trong tương lai gần. Nếu có thể, hãy hỗ trợ chúng tôi giúp đỡ những người khác bằng cách phổ biến thông tin về Tín Thuế Trẻ Em (CTC) trong cộng đồng của quý vị”.

Để giúp mọi người hiểu và nhận những quyền lợi được hưởng, Sở Thuế Vụ đã tạo trang đặc biệt về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 tại IRS.gov/childtaxcredit2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín thuế này và các khoản trả trước. Trong số những trang khác, trang này đã có liên kết đến cả Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em, cùng với một công cụ thứ ba được ra mắt vào đầu tuần này — công cụ Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em.

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân (PII) nào đối với bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Vì lý do đó, kết quả của nó không phải là thông tin xác minh chính thức của Sở Thuế Vụ. Mặc dù kết quả là đáng tin cậy nếu các câu hỏi được người khai trả lời chính xác, nhưng chúng cũng chỉ nên được coi là thông tin sơ bộ. Sở Thuế Vụ không lưu lại các câu trả lời do người dùng cung cấp hoặc kết quả.

Sau khi kiểm tra Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện, Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế có sẵn để giúp những không người thường khai thuế

Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế trực tuyến được thiết kế để giúp các gia đình đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký các khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng.

Công cụ này, bản cập nhật của công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế năm ngoái của Sở Thuế Vụ, được thiết kế để giúp những cá nhân đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba trị giá $1,400 (còn được gọi là chi phiếu kích thích kinh tế) và yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho bất kỳ số tiền nào trong hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên mà họ có thể đã bỏ lỡ.

Được phát triển với sự hợp tác của Intuit và được cung cấp thông qua Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí, công cụ này cung cấp một cách miễn phí và dễ dàng cho những người đủ điều kiện nhưng không có đủ lợi tức để phải khai thuế lợi tức, nhằm cung cấp cho Sở Thuế Vụ thông tin cơ bản cần thiết để xác định và cấp các khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em của họ. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ và số an sinh xã hội. Công cụ này cho phép họ cung cấp thông tin về trẻ đủ điều 17 tuổi trở xuống, những người phụ thuộc khác của họ và thông tin ngân hàng ký gửi trực tiếp của họ để Sở Thuế Vụ có thể nhanh chóng và dễ dàng gửi các khoản chi trả trực tiếp vào trương mục chi trả bằng chi phiếu hoặc trương mục tiết kiệm của họ. Công cụ này chỉ có sẵn trên IRS.gov.

Bất kỳ ai đã nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2019 hoặc 2020 không nên sử dụng công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế.

Hầu hết các gia đình khác không cần phải làm gì

Các gia đình đủ điều kiện đã nộp hoặc dự định khai thuế lợi tức năm 2019 hoặc 2020 không nên sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Sau khi Sở Thuế Vụ xử lý tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của họ, thông tin sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện và phát hành các khoản trả trước.

Các gia đình muốn yêu cầu các phúc lợi thuế khác, chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng cho các gia đình có lợi tức thấp và trung bình, không nên sử dụng công cụ này và thay vào đó hãy khai thuế thông thường. Đối với họ, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để khai thuế là sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, chỉ có trên IRS.gov.

Đề phòng những trò gian lận

Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người đề phòng những trò gian lận liên quan đến cả khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Sở Thuế Vụ nhấn mạnh rằng cách duy nhất để nhận được một trong hai quyền lợi được hưởng này là nộp tờ khai thuế với Sở Thuế Vụ hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, độc quyền trên IRS.gov. Bất kỳ lựa chọn nào khác đều là lừa đảo.

Đề phòng những trò gian lận sử dụng điện thư, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản chi trả. Hãy nhớ, Sở Thuế Vụ không bao giờ liên lạc mà không được yêu cầu theo phương thức điện tử yêu cầu mọi người mở tệp đính kèm hoặc truy cập trang web không phải của chính phủ.

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em

Đầu tuần này, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ đã ra mắt một công cụ hữu ích khác là Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. Ban đầu, công cụ này sẽ chỉ cho phép những ai đã được xác định là đủ điều kiện nhận các khoản trả trước biết rằng họ đủ điều kiện và có thể hủy đăng ký (chọn không tham gia) chương trình trả trước. Sau đó, công cụ này sẽ cho phép mọi người kiểm tra trạng thái khoản chi trả của họ, cập nhật thông tin của họ, bao gồm cả thông tin trương mục ngân hàng của họ. Cuối năm nay, công cụ này cũng sẽ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các đối tác cộng đồng có thể trợ giúp

Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội, tổ chức giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con chia sẻ thông tin quan trọng này về khoản Tín Thuế Trẻ Em cũng như các quyền lợi quan trọng được hưởng khác. Ngoài những điều khác, Sở Thuế Vụ đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng của mình để bảo đảm quyền truy cập rộng rãi vào Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các tài liệu và thông tin bổ sung có thể dễ dàng chia sẻ bằng phương tiện truyền thông xã hội, điện thư và các phương tiện khác.

Về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em

Khoản Tín Thuế Trẻ Em được mở rộng và có thể ứng trước mới được cho phép theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào tháng Ba. Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản chi trả dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của một gia đình, bao gồm cả những người sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Nếu tờ khai thuế đó không khả dụng vì nó chưa được nộp hoặc vẫn đang được xử lý, thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả ban đầu bằng cách sử dụng tờ khai năm 2019 hoặc thông tin được nhập bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế có sẵn vào năm 2020.

Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.
Để đảm bảo các gia đình có thể dễ dàng tiếp cận tiền của họ, Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các khoản chi trả này bằng hình thức ký gửi trực tiếp, miễn là thông tin ngân hàng chính xác đã được cung cấp trước đó cho Sở Thuế Vụ. Nếu không, mọi người nên kiểm tra hòm thư của họ vào khoảng ngày 7/15 để kiểm tra khoản chi trả qua thư của họ. Các ngày chi trả khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là ngày 7/15, 8/13, 9/15, 10/15, 11/15 và 12/15.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào IRS.gov/childtaxcredit2021, hoặc đọc Câu Hỏi Thường Gặp Về Khoản Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 (tiếng Anh).