IRS cung cấp thêm nhiều mẫu đơn, thư từ và ấn phẩm ở định dạng đa ngôn ngữ và định dạng thay thế: Hiện đã có Chữ Nổi Braille bằng tiếng Tây Ban Nha

IR-2022-58, ngày 15 tháng 3 năm 2022

WASHINGTON — Trong nỗ lực mang lại cho người đóng thuế Hoa Kỳ dịch vụ mà họ xứng đáng được nhận, hôm nay Sở Thuế Vụ đã công bố hoạt động bổ sung sản phẩm đa ngôn ngữ mới nhất, trong đó các sản phẩm chữ nổi Braille, văn bản, bản âm thanh và bản in lớn bằng tiếng Tây Ban Nha hiện đã có sẵn.

Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế (AMC) của cơ quan đang chuyển đổi Mẫu 1040 của IRS, bảng liệt kê chính và sáu ấn phẩm sang chữ nổi Braille tiếng Tây Ban Nha và bản in lớn. Thông báo này nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc cung cấp tài liệu ở định dạng thay thế và các nguồn trợ giúp đa ngôn ngữ cho những người cần chúng.

Ngoài ra IRS cũng có trang mạng Ngôn Ngữ (tiếng Anh) với 20 ngôn ngữ giúp người đóng thuế tìm thấy thông tin cơ bản về thuế, chẳng hạn như cách kiểm tra trạng thái của khoản tiền hoàn thuế, khai hoặc nộp tờ khai thuế liên bang.

Ủy Viên của IRS Chuck Rettig cho biết: "Điều quan trọng là IRS có thể cung cấp thông tin cho mọi người bằng nhiều ngôn ngữ và định dạng để giúp họ thực hiện trách nhiệm thuế và nhận được các khoản tín thuế quan trọng". "Đây là một cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm mở rộng hỗ trợ đến nhiều người hơn. Tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực to lớn của nhân viên chúng tôi và có niềm mong muốn mạnh mẽ về việc tạo ra sự khác biệt to lớn, tích cực trong lĩnh vực này trong vài năm qua, vốn đã và đang được hỗ trợ bởi những đối tác của chúng tôi trong cộng đồng thuế quốc gia. Chúng tôi vinh dự được tiếp tục cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này".

Những nguồn trợ giúp đa ngôn ngữ khác của IRS

Các nguồn phương tiện truyền thông thay thế cho người mù, khiếm thị

Người đóng thuế có thể tải xuống các mẫu đơn và hướng dẫn từ trang Mẫu Đơn và Ấn Phẩm Có Thể Tiếp Cận (tiếng Anh) trên IRS.gov hoặc yêu cầu các bản sao bằng cách gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Mẫu đơn và ấn phẩm thuế có sẵn ở nhiều định dạng bao gồm:

 • Chỉ dưới dạng văn bản,
 • Tập tin sẵn sàng dưới dạng chữ nổi Braille,
 • HTML thân thiện với trình duyệt,
 • PDF có thể truy cập và
 • Bản in lớn.

Cải tiến mới nhất đối với dịch vụ tiếp cận của IRS

Người đóng thuế có thể hoàn thành Mẫu 9000, Tùy Chọn Phương Tiện Thay Thế (tiếng Anh)PDF để chọn nhận thông báo hoặc thư của IRS ở định dạng chữ nổi Braille, bản in lớn, bản âm thanh và bản điện tử. Người đóng thuế có thể bao gồm mẫu đơn hoàn chỉnh cùng với tờ khai thuế, gửi mẫu này dưới dạng mẫu đơn độc lập qua đường bưu điện đến IRS hoặc gọi 800-829-1040 để chọn định dạng ưa thích của mình. Mẫu 9000 cũng có sẵn bằng chữ nổi Braille tiếng Tây Ban Nha và bản in lớn.

Người đóng thuế đã nhận được thông báo hoặc thư từ ở định dạng in nhưng muốn chọn định dạng chữ nổi, bản in lớn, bản âm thanh hoặc văn bản mà không có chỉ định phương tiện thay thế trong hồ sơ tại IRS có thể thực hiện một trong những tùy chọn dưới đây theo mong muốn của mình.

 • Gửi fax thông báo của họ kèm theo trang bìa tới AMC theo số 855-473-2006. Trang bìa phải bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và định dạng tài liệu mong muốn.
   
 • Gửi thông báo hoặc thư qua đường bưu điện với ghi chú nêu rõ định dạng mong muốn đến:
  • IRS Alternative Media Center
   400 N. 8th St., Room G39
   Richmond, VA 23219
    
 • Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận của IRS theo số 833-690-0598 để nhận trợ giúp về việc sao chép thông tin.

Vui lòng truy cập trang Thông Tin Về Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế (tiếng Anh) tại IRS.gov để biết thêm thông tin chi tiết.

Cách nhận câu trả lời về dịch vụ tiếp cận của IRS

Nếu người đóng thuế có thắc mắc về dịch vụ tiếp cận của IRS, họ có thể liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận theo số 833-690-0598. Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ cho người đóng thuế cũng có sẵn trên đường dây trợ giúp với dịch vụ thông dịch qua điện thoại. Đường dây trợ giúp này không có quyền truy cập vào tài khoản IRS của người đóng thuế. Những người cần trợ giúp về luật thuế, tiền hoàn thuế hoặc các vấn đề khác liên quan đến tài khoản nên truy cập trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị trên IRS.gov.