Sở Thuế Vụ gửi thư cho hơn 36 triệu gia đình có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng; các khoản chi trả bắt đầu được thực hiện từ ngày 7/15

IR-2021-124, ngày 6/7/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ đã bắt đầu gửi thư cho hơn 36 triệu gia đình Mỹ, những người mà dựa trên các tờ khai thuế đã nộp có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng bắt đầu từ tháng Bảy.

Khoản Tín Thuế Trẻ Em được mở rộng và có thể ứng trước mới được cho phép theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào tháng Ba. Thư sẽ được gửi đến các gia đình có thể đủ điều kiện dựa trên thông tin họ cung cấp trong tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2019 hoặc 2020 hoặc những người đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vào năm ngoái để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Các gia đình đủ điều kiện nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ nhận được lá thư thứ hai, gửi riêng cho từng gia đình, liệt kê ước tính về khoản chi trả hàng tháng của họ, bắt đầu từ ngày 7/15.

Hầu hết các gia đình không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được khoản chi trả của họ. Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán số tiền chi trả dựa trên tờ khai thuế năm 2020. Nếu không có tờ khai đó do chưa được nộp hoặc chưa được xử lý, thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả bằng cách sử dụng tờ khai năm 2019.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ bắt đầu nhận được các khoản trả trước, bằng phương thức tiền gửi trực tiếp hoặc bằng chi phiếu. Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ đủ điều kiện từ 6 đến 17 tuổi. Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào ngày 7/15, ngày 8/13, ngày 9/15, ngày 10/15, ngày 11/15 và ngày 12/15.

Các gia đình đủ điều kiện nên khai thuế sớm

Sở Thuế Vụ kêu gọi các cá nhân và gia đình chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 – hoặc tờ khai thuế năm 2019 – nên làm như vậy càng sớm càng tốt để họ có thể nhận được bất kỳ khoản trả trước nào mà họ đủ điều kiện.

Việc khai thuế sớm cũng sẽ bảo đảm rằng Sở Thuế Vụ có thông tin ngân hàng mới nhất của họ, cũng như các thông tin quan trọng về trẻ đủ điều kiện. Điều này bao gồm những người thường không khai thuế, chẳng hạn như các gia đình trải qua tình trạng vô gia cư, người nghèo ở nông thôn và các nhóm thiệt thòi khác.

Đối với hầu hết mọi người, cách nhanh nhất và dễ nhất để khai thuế là sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, chỉ có trên IRS.gov.

Trong suốt mùa hè, Sở Thuế Vụ sẽ bổ sung thêm các công cụ và tài nguyên trực tuyến để trợ giúp về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. Một trong những công cụ này sẽ cho phép các gia đình hủy đăng ký nhận các khoản trả trước này và thay vào đó nhận toàn bộ số tiền tín thuế khi họ nộp tờ khai thuế năm 2021 vào năm sau.

Ngoài ra, vào cuối năm nay, các cá nhân và gia đình cũng sẽ có thể truy cập IRS.gov và sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để thông báo cho Sở Thuế Vụ về những thay đổi về lợi tức, tư cách khai thuế hoặc số lượng trẻ đủ điều kiện; cập nhật thông tin cho tùy chọn tiền gửi trực tiếp của họ; và thực hiện các thay đổi khác để bảo đảm họ nhận được đúng số tiền càng nhanh càng tốt.

Các công cụ khác sắp ra mắt

Sở Thuế Vụ đã tạo trang đặc biệt về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 tại IRS.gov/childtaxcredit2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín thuế này và các khoản trả trước.

Trong vài tuần tới, trang này cũng sẽ giới thiệu các công cụ trực tuyến mới hữu ích khác, bao gồm:

  • Một công cụ tương tác về tính đủ điều kiện của khoản Tín Thuế Trẻ Em nhằm giúp các gia đình xác định xem họ có đủ điều kiện nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em không.
  • Một công cụ khác, Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, ban đầu sẽ cho phép bất kỳ ai đã được xác định là đủ điều kiện nhận các khoản trả trước có thể hủy đăng ký/chọn không tham gia chương trình trả trước. Cuối năm nay, công cụ này sẽ cho phép mọi người kiểm tra trạng thái khoản chi trả của họ, cập nhật thông tin của họ và có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết về Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em trực tuyến.

Các Thay Đổi Về Tín Thuế Trẻ Em

Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa vào năm 2021 lên $3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi đủ điều kiện và lên $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi đủ điều kiện. Trước năm 2021, khoản tín thuế có giá trị lên đến $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện và trẻ 17 tuổi không được coi là trẻ đủ điều kiện cho khoản tín thuế.

Khoản tín thuế tối đa mới dành cho người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh (AGI) là:

  • $75,000 trở xuống đối với người độc thân,
  • $112,500 trở xuống đối với chủ hộ, và
  • $150,000 trở xuống đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung và những người góa vợ/chồng đủ điều kiện.

Đối với hầu hết mọi người, AGI đã sửa đổi là số tiền được hiển thị trên Dòng 11 của Mẫu Đơn 1040 hoặc 1040-SR năm 2020 của họ. Trên các ngưỡng lợi tức này, số tiền bổ sung trên khoản tín thuế $2,000 ban đầu – $1,000 hoặc $1,600 cho mỗi trẻ – được giảm đi $50 cho mỗi $1,000 bổ sung trong AGI sửa đổi.

Ngoài ra, toàn bộ khoản tín thuế sẽ được hoàn lại đầy đủ cho năm 2021. Điều này có nghĩa là những gia đình đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín thuế, ngay cả khi họ không nợ thuế lợi tức liên bang. Trước năm nay, khoản được hoàn lại được giới hạn ở mức $1,400 cho mỗi trẻ.

Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội, tổ chức giáo dục và những tổ chức khác có mối liên hệ với những người có con chia sẻ thông tin quan trọng này về khoản Tín Thuế Trẻ Em cũng như các trợ cấp quan trọng khác. Sở Thuế Vụ sắp tới cũng sẽ cung cấp các tài liệu và thông tin bổ sung có thể dễ dàng chia sẻ qua mạng xã hội, email và các phương pháp khác.

Để có thông tin cập nhật nhất về khoản Tín Thuế Trẻ Em và các khoản trả trước, hãy truy cập Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021.