Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS giúp người đóng thuế khấu lưu đúng thuế liên bang

Mẹo Thuế của IRS 2022-66, ngày 28 tháng 4, 2022

Mọi người đóng thuế nên xem xét khấu lưu liên bang của mình mỗi năm để đảm bảo rằng họ không bị khấu lưu thuế quá ít hoặc quá nhiều. Làm điều này ngay bây giờ có thể giúp bảo vệ khỏi phải đối mặt với một hóa đơn thuế ngoài dự tính hoặc tiền phạt vào năm 2023. Người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu thuế của họ càng sớm, thì càng dễ dàng có được số thuế bị khấu lưu phù hợp.

Những người đóng thuế mà chủ lao động khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ phiếu lương của họ có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS để giúp quyết định xem họ có nên thay đổi khoản khấu lưu của mình hay không. Công cụ trực tuyến này hướng dẫn người dùng thông qua quy trình kiểm tra khấu lưu để giúp xác định số tiền khấu lưu phù hợp cho tình huống cá nhân của họ. Người đóng thuế có thể kiểm tra với chủ lao động của mình để cập nhật khoản khấu lưu của họ hoặc nộp Mẫu W-4, Chứng Nhận Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên mới.

Điều chỉnh khoản khấu lưu

Các cá nhân nói chung nên tăng khoản khấu lưu nếu họ có nhiều hơn một công việc cùng một lúc hoặc có thu nhập từ các nguồn không bị khấu lưu. Nếu họ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào, họ có thể nợ thêm tiền thuế và có thể bị phạt khi nộp tờ khai thuế.

Các cá nhân nói chung nên giảm khoản khấu lưu nếu họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế thu nhập hoặc các khoản khấu trừ khác với khoản khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản.

Dù bằng cách nào, những người cần điều chỉnh khấu lưu phải chuẩn bị Mẫu W-4, Chứng Nhận Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên. Họ cần phải nộp Mẫu W-4 mới cho chủ lao động càng sớm càng tốt vì việc khấu lưu diễn ra trong suốt cả năm.

Những cá nhân nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ bao gồm:

 • người đã trải qua hôn nhân, ly hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi, mua nhà mới hoặc nghỉ hưu
 • những người đang làm hai hoặc nhiều công việc cùng một lúc hoặc những người chỉ làm việc một thời gian trong năm
 • người yêu cầu các khoản tín thuế như tín thuế trẻ em
 • với người phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên
 • những người liệt kê các khoản khấu trừ trên các tờ khai thuế của năm trước
 • với những thay đổi cá nhân và tài chánh khác

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế mang lại lợi ích

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS có thể giúp người đóng thuế:

 • xác định xem họ có nên hoàn thành Mẫu W-4 mới hay không.
 • biết những thông tin nào cần đưa vào Mẫu W-4 mới.
 • tiết kiệm thời gian vì công cụ này hoàn thành các tờ lược toán theo mẫu.

Người đóng thuế nên chuẩn bị trước khi sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế bằng cách chuẩn bị các bản sao kê tiền lương gần đây nhất, thông tin về các nguồn thu nhập khác và tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất của họ. Công cụ này không yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng của quý vị.

Người đóng thuế không nên sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế nếu:

 • Họ có lương hưu nhưng không có việc làm. Họ nên ước tính khoản khấu lưu thuế của mình với Mẫu W-4P (tiếng Anh) mới.
 • Họ có tư cách ngoại nhân không thường trú. Họ nên sử dụng Thông Báo 1392, Hướng Dẫn Bổ Sung cho Mẫu W-4 dành cho Người Nước Ngoài Tạm Trú.
 • Tình trạng thuế của họ rất phức tạp. Điều này bao gồm thuế tối thiểu thay thế, lãi vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ tiêu chuẩn. Xem Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Thêm thông tin: