IRS cảnh báo lừa đảo mới qua điện thoại bằng cách sử dụng số văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-44, ngày 15 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã cảnh báo công chúng về một mánh khóe mới trong trò lừa đảo qua điện thoại mạo danh IRS, theo đó những kẻ tội phạm giả mạo các cuộc gọi từ Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS), một tổ chức độc lập thuộc IRS.

Tương tự như các trò lừa đảo mạo danh IRS khác, kẻ trộm thực hiện các cuộc gọi điện thoại không mong muốn tới các nạn nhân chúng nhắm tới và lừa đảo tự nhận là gọi từ IRS. Trong biến thể lừa đảo gần đây nhất này, những người gọi điện thoại "giả mạo" số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế của IRS ở Houston hoặc Brooklyn. Các cuộc gọi có thể là cuộc gọi tự động "robo-call" và yêu cầu người nhận gọi lại. Khi người đóng thuế gọi lại, những kẻ có tài lừa đảo yêu cầu thông tin cá nhân, gồm cả số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN).

TAS có thể giúp bảo vệ quyền hạn người đóng thuế của quý vị. TAS có thể giúp đỡ nếu quý vị cần hỗ trợ giải quyết vấn đề với IRS, nếu vấn đề của quý vị gây ra khó khăn về tài chính, hoặc nếu quý vị tin rằng một hệ thống hoặc thủ tục của IRS không hoạt động như bình thường. TAS không thực hiện các cuộc gọi tới người đóng thuế một cách "hoàn toàn bất ngờ". Thông thường, người đóng thuế sẽ liên lạc với TAS để được trợ giúp trước và chỉ sau đó TAS mới liên lạc với người đóng thuế.

Trong các biến thể khác của hình thức lừa đảo qua điện thoại mạo danh IRS, những kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán tiền thuế ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ trả trước hoặc chuyển tiền qua hệ thống điện báo. Những kẻ gọi điện thường thô lỗ và không thân thiện.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo có thể bảo những người sẽ trở thành nạn nhân là họ có quyền hưởng một khoản hoàn thuế lớn nhưng trước tiên phải cung cấp thông tin cá nhân. Các đặc điểm khác của những trò gian lận này bao gồm:

 • Kẻ lừa đảo sử dụng tên và số phù hiệu IRS giả để xác nhận danh tính của chúng.
 • Những kẻ lừa đảo có thể biết bốn chữ số cuối số An Sinh Xã Hội của người đóng thuế.
 • Những kẻ lừa đảo giả mạo số ID người gọi để làm cho số điện thoại xuất hiện như thể là IRS hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương khác đang gọi.
 • Những kẻ lừa đảo có thể gửi thư điện tử giả mạo IRS cho nạn nhân để hỗ trợ cho các cuộc gọi lừa đảo của chúng.
 • Nạn nhân nghe thấy tiếng ồn phía sau của các cuộc gọi khác để bắt chước một địa điểm gọi điện.
 • Sau khi đe dọa nạn nhân bằng việc phải ngồi tù hoặc việc thu hồi bằng lái xe hay giấy phép chuyên nghiệp khác, những kẻ lừa đảo cúp máy. Những kẻ khác sớm gọi lại sau đó giả vờ là từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc Nha Lộ Vận địa phương, và số ID người gọi lại hỗ trợ yêu cầu của chúng.

Dưới đây là một số điều mà những kẻ lừa đảo thường làm, nhưng IRS sẽ không làm. Người đóng thuế nên nhớ rằng bất kỳ một trong số này là dấu hiệu báo hiệu một vụ lừa đảo.

IRS sẽ không bao giờ:

 • Gọi để yêu cầu thanh toán ngay lập tức bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể như thẻ ghi nợ trả trước, thẻ quà tặng hoặc chuyển tiền qua hệ thống điện báo. Thông thường, IRS trước tiên sẽ gửi hóa đơn cho bất kỳ người đóng thuế nào nợ thuế.
 • Đe dọa sẽ ngay lập tức đưa cảnh sát địa phương hoặc các nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt người đóng thuế vì không trả tiền.
 • Yêu cầu nộp thuế mà không cho người đóng thuế cơ hội để đặt câu hỏi hoặc kháng cáo số tiền nợ.
 • Yêu cầu số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại.
 • Gọi về một khoản hoàn thuế bất ngờ.

Đối với những người đóng thuế không nợ thuế hay không nghĩ rằng họ nợ thuế:

Đối với những người nợ thuế hoặc nghĩ rằng họ có nợ thuế:

 • Hãy gọi cho IRS theo số 800-829-1040. Nhân viên của IRS có thể hỗ trợ quý vị.
 • Xem tài khoản thuế trực tuyến. Người đóng thuế có thể xem lịch sử thanh toán trong 24 tháng qua, số tiền chi trả và số tiền còn thiếu nợ của từng năm tính thuế.

Hãy luôn cảnh giác với những trò lừa đảo sử dụng IRS hoặc các công ty và cơ quan hợp pháp khác làm mồi nhử. Lừa đảo thuế có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, không chỉ tại thời điểm khai thuế. Để biết thêm thông tin, hãy vào Tax Scams and Consumer Alerts (Lừa đảo thuế và cảnh báo người dùng) (tiếng Anh) trên IRS.gov.