IRS cảnh báo sinh viên và nhân viên các trường đại học về lừa đảo qua email mạo danh

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-68, Ngày 30 tháng 3 năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã cảnh báo về một vụ lừa đảo mạo danh IRS đang diễn ra, dường như chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tổ chức giáo dục, bao gồm cả sinh viên và nhân viên có địa chỉ email ".edu".

Địa chỉ email phishing@irs.gov của IRS đã nhận được khiếu nại về hành vi lừa đảo mạo danh trong những tuần gần đây từ những người có địa chỉ email kết thúc bằng ".edu". Các email lừa đảo dường như nhắm mục tiêu đến sinh viên đại học và cao đẳng từ các cơ sở công và tư, lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Người đóng thuế có khoản tiền hoàn thuế đang chờ xử lý có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái của khoản tiền đó tại Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov.

Các email đáng ngờ hiển thị logo của IRS và sử dụng các dòng chủ đề khác nhau, chẳng hạn như "Chi Trả Tiền Hoàn Thuế" hoặc "Tính toán lại khoản chi trả hoàn thuế của quý vị". Nó yêu cầu mọi người nhấp vào một liên kết và gửi mẫu đơn để yêu cầu tiền hoàn thuế.

Trang web mạo danh yêu cầu người đóng thuế cung cấp:

 • Số An Sinh Xã Hội
 • Tên
 • Họ
 • Ngày Sinh
 • Tổng Lợi Tức Hàng Năm (AGI) của Năm Trước
 • Số Giấy Phép Lái Xe
 • Địa Chỉ Hiện Tại
 • Thành Phố
 • Tiểu Bang/ Lãnh Thổ Hoa Kỳ
 • Mã ZIP/Mã Bưu Điện
 • Số PIN Khai Thuế Điện Tử

Những người nhận được email lừa đảo này không nên nhấp vào liên kết trong email, nhưng họ có thể báo cáo cho IRS. Vì lý do bảo mật, hãy lưu email bằng cách sử dụng "save as" (lưu thành tệp riêng) rồi gửi tệp đính kèm đó đến phishing@irs.gov hoặc chuyển tiếp email dưới dạng tệp đính kèm tới phishing@irs.gov. Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chính về Điều Hành Thuế Vụ (TIGTA) và Phòng Điều Tra Hình Sự của IRS đã được thông báo.

Người đóng thuế tin rằng họ có thể đã cung cấp cho kẻ trộm cắp danh tính thông tin này nên cân nhắc việc lấy Số PIN Bảo Vệ Danh Tính ngay lập tức. Đây là một chương trình tham gia tự nguyện. Số PIN IP là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn kẻ trộm cắp danh tính khai thuế gian lận dưới danh nghĩa của nạn nhân.

Những người đóng thuế cố gắng khai thuế điện tử và thấy bị từ chối vì tờ khai có số An Sinh Xã Hội (SSN) của họ đã được nộp phải nộp Mẫu 14039, Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh (tiếng Anh)PDF, để báo cáo rằng họ có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính. Xem Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính để biết thêm thông tin về các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính và các hành động cần thực hiện.