Đợt ITIN cuối cùng sẽ hết hạn vào năm 2020; IRS khuyến khích gia hạn sớm để tránh chậm trễ trong việc hoàn thuế

Các video trên YouTube của IRS:

IR-2020-181, ngày 17 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON — Hơn 1 triệu Mã số Cá nhân Đóng thuế sẽ hết hạn vào cuối năm 2020 khi Sở Thuế Vụ hoàn thành việc làm cho hết hạn các ITIN được cấp trước năm 2013. IRS tiếp tục khuyến khích những người nộp thuế bị ảnh hưởng nộp đơn gia hạn sớm để tránh chậm trễ trong việc hoàn thuế vào năm sau.

Theo Đạo luật Bảo vệ Người Mỹ khỏi Tăng thuế (PATH), các số ITIN mà chưa được sử dụng trên tờ khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm liên tiếp gần đây và các số được cấp trước năm 2013 sẽ hết hạn. Năm nay, các ITIN có chữ số ở giữa là 88 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, các ITIN có chữ số giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99, mà được cấp trước năm 2013 và chưa được gia hạn, cũng sẽ hết hạn vào cuối năm.

Các số ITIN được sử dụng bởi những người có nghĩa vụ nộp thuế hoặc trả tiền thuế theo luật pháp Hoa Kỳ nhưng không đủ điều kiện có số An sinh Xã hội. Những người có ITIN mà có thắc mắc thì nên truy cập trang thông tin ITIN trên IRS.gov và dành vài phút để hiểu các hướng dẫn.

IRS tiếp tục nỗ lực giáo dục trên toàn quốc để chia sẻ thông tin với những người có ITIN. Để giúp người đóng thuế, IRS cung cấp nhiều tài liệu thông tin (tiếng Anh) PDF, bao gồm tờ rơi và tờ thông tin, có sẵn đến bảy ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Haiti-Creole trên IRS.gov.

Ai nên gia hạn ITIN

 • Người đóng thuế có số ITIN sắp hết hạn và những người dự kiến phải khai thuế vào năm 2021 thì phải nộp đơn xin gia hạn. Những người khác không cần phải thực hiện bất kỳ hành động gì. Các ITIN có chữ số ở giữa là 88 (Ví dụ: 9NN-88-NNNN) hoặc 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hay 99 (đáp ứng các tiêu chí ở trên) cần được gia hạn ngay cả khi người nộp thuế đã sử dụng nó trong ba năm qua. IRS sẽ bắt đầu gửi Thông báo CP-48, Quý vị phải gia hạn Mã số Cá nhân Đóng thuế (ITIN) để nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ (tiếng Anh) cho người đóng thuế bị ảnh hưởng vào cuối mùa hè. Thông báo này giải thích rằng người đóng thuế cần hành động để gia hạn ITIN nếu nó sẽ được sử dụng trong tờ khai thuế Hoa Kỳ nộp vào năm 2021. Người đóng thuế mà nhận được thông báo sau khi đã hành động để gia hạn ITIN của họ thì không cần phải thực hiện thêm hành động nào trừ khi một thành viên khác trong gia đình bị ảnh hưởng.
 • Xin nhắc lại, các ITIN có chữ số giữa từ 83 đến 87 đã hết hạn vào năm ngoái. Các chữ số giữa từ 73 đến 77, 81 và 82 đã hết hạn vào năm 2018. Chữ số giữa 70, 71, 72 và 80 đã hết hạn vào năm 2017, và các chữ số giữa 78 và 79 hết hạn vào năm 2016. Những người nộp thuế có các số ITIN này mà biết rằng sẽ phải khai thuế vào năm 2021 thì có thể gia hạn bất kỳ lúc nào.

Vẫn có các tùy chọn dành cho gia đình

Người nộp thuế có ITIN sắp hết hạn có tùy chọn gia hạn số này cho cả gia đình cùng một lúc. Những người đã nhận được thư gia hạn từ IRS có thể chọn gia hạn các ITIN của gia đình cùng nhau, ngay cả khi các thành viên gia đình có số ITIN với các chữ số giữa chưa được xác định là hết hạn. Các thành viên gia đình bao gồm người khai thuế, người phối ngẫu và bất kỳ người phụ thuộc nào được khai trên tờ khai thuế.

Cách gia hạn ITIN

Để gia hạn ITIN, người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu đơn W-7 và gửi nộp tất cả các tài liệu cần thiết. Người đóng thuế nộp Mẫu đơn W-7 để gia hạn ITIN của họ không bắt buộc phải đính kèm tờ khai thuế liên bang. Tuy nhiên, người đóng thuế vẫn phải ghi chú một lý do cần có ITIN trên Mẫu đơn W-7. Xin xem hướng dẫn dành cho Mẫu đơn W-7 để biết thông tin chi tiết.

Người phối ngẫu và người phụ thuộc chỉ cần gia hạn ITIN của họ nếu nộp tờ khai thuế cá nhân hoặc nếu họ đủ điều kiện nhận quyền lợi thuế được phép (ví dụ: cha mẹ phụ thuộc khiến cho người đóng thuế chính đủ điều kiện để yêu cầu tình trạng khai thuế là chủ gia đình). Trong những trường hợp này, cần phải đính kèm một tờ khai thuế liên bang với đơn xin gia hạn trên Mẫu đơn W-7.

Có ba cách để nộp gói tài liệu cho Mẫu W-7. Người đóng thuế có thể:

 • Gửi mẫu đơn, cùng với các tài liệu nhận dạng gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan phát hành, đến địa chỉ của IRS được liệt kê trong hướng dẫn cho Mẫu đơn W-7 (tiếng Anh) PDF. IRS sẽ xem xét các tài liệu nhận dạng và gửi lại trong vòng 60 ngày.
 • Làm việc với Đại lý Chấp nhận được Chứng nhận (CAA) được IRS ủy quyền để giúp người đóng thuế nộp đơn xin ITIN. CAA có thể xác thực tất cả các tài liệu nhận dạng cho người đóng thuế chính và phụ, xác minh rằng đơn xin ITIN là chính xác trước khi nộp cho IRS để xử lý và xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh cho người phụ thuộc. Điều này giúp người đóng thuế không phải gửi các tài liệu gốc đến IRS.
 • Hãy gọi trước và đặt lịch hẹn tại một Trung tâm Hỗ trợ Người nộp thuế (TAC) của IRS (tiếng Anh) được chỉ định để mỗi người nộp đơn xin được xác thực nhận dạng thay vì gửi các giấy tờ nhận dạng gốc đến IRS. Mỗi thành viên gia đình nộp đơn xin ITIN hoặc xin gia hạn phải có mặt tại cuộc hẹn này và phải có Mẫu đơn W-7 hoàn chỉnh cũng như các giấy tờ tùy thân cần thiết. Xin xem trang xác thực ITIN tại TAC (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Tránh các lỗi phổ biến ngay bây giờ và ngăn ngừa sự chậm trễ vào năm tới

Tờ khai thuế liên bang được nộp vào năm 2021 với ITIN đã hết hạn sẽ được xử lý. Tuy nhiên, một số tín thuế nhất định và bất kỳ khoản miễn trừ nào là sẽ không được chấp nhận. Người đóng thuế sẽ nhận được thông báo qua thư báo cho họ biết về sự thay đổi đối với tờ khai thuế của họ và việc họ cần gia hạn ITIN. Khi ITIN được gia hạn, các khoản tín thuế và miễn trừ sẽ được khôi phục và mọi khoản hoàn thuế sẽ được cấp.

Ngoài ra, vài lỗi phổ biến có thể làm chậm lại một số đơn xin gia hạn ITIN. Những lỗi này thường tập trung vào:

 • gửi tài liệu nhận dạng qua thư mà không có Mẫu đơn W-7,
 • thiếu thông tin trên Mẫu đơn W-7, hoặc
 • không đủ tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như tài liệu về việc cư trú ở Hoa Kỳ hoặc tài liệu chính thức để hỗ trợ việc đổi tên.

IRS kêu gọi bất kỳ người nộp đơn nào kiểm tra mẫu đơn của họ một cách cẩn thận trước khi gửi cho IRS. Xin nhắc lại, IRS không còn chấp nhận hộ chiếu mà không có ngày nhập cảnh vào Hoa Kỳ như một tài liệu nhận dạng độc lập cho người phụ thuộc không phải là quân nhân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Hộ chiếu của người phụ thuộc phải có đóng dấu ngày nhập cảnh, nếu không thì buộc phải có các tài liệu bổ sung sau đây để chứng minh việc cư trú tại Hoa Kỳ:

 • Hồ sơ y tế Hoa Kỳ cho người phụ thuộc dưới 6 tuổi,
 • Hồ sơ trường học Hoa Kỳ cho người phụ thuộc dưới 18 tuổi, và
 • Hồ sơ trường học Hoa Kỳ (nếu là sinh viên), thông báo cho thuê nhà, bản kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích có nêu tên của người nộp đơn và địa chỉ ở Hoa Kỳ, nếu trên 18 tuổi.

Để mở rộng các dịch vụ ITIN, IRS khuyến khích các cá nhân nộp đơn cho Chương trình Đại lý Chấp nhận

Để tăng tính khả dụng của các dịch vụ ITIN trên toàn quốc, đặc biệt là trong các cộng đồng có mức sử dụng ITIN cao, IRS tiếp tục tích cực tuyển dụng các Đại lý Chấp nhận được Chứng nhận và nhận các đơn xin quanh năm. Các cá nhân quan tâm được khuyến khích xem xét tất cả các thay đổi và yêu cầu của chương trình CAA và gửi đơn xin để trở thành một CAA.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang thông tin về ITIN trên IRS.gov.