Các gia đình có thu nhập thấp vẫn có thời gian đăng ký nhận khoản thanh toán ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-127 Ngày 30 Tháng 8, 2021

Không quá muộn để các gia đình có thu nhập thấp đăng ký Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.

IRS khuyến khích những người thường không phải nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế tham khảo các công cụ có sẵn trên IRS.gov. Trợ Lý Hỗ Trợ Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện có thể giúp xác định việc quý vị có đủ điều kiện để được ứng trước tín thuế trẻ em hay không. Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Khai Thuế có thể hỗ trợ các cá nhân nộp tờ khai hoàn thuế một cách đơn giản để đăng ký các khoản thanh toán này. Một số cá nhân không phải khai thuế cũng có thể đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế $1.400/người và khoản tín thuế trợ cấp phục hồi. Nhiều người có thể nhận được những lợi ích này cho dù họ không làm việc, không có thu nhập hoặc không có địa chỉ thường trú.

Những gia đình này sẽ được nhận khoản thanh toán CTC trước tới $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi và tới $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Các khoản thanh toán thường được ban hành vào ngày 15 hàng tháng tới Tháng 12 năm 2021.

Sau đây là thông tin chi tiết về cách nhận khoản thanh toán:

  • IRS gửi các khoản ứng trước tín thuế trẻ em cho các gia đình đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc 2020. Danh sách này bao gồm những người sử dụng thành công công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế để được nhận CTC chỉ có sẵn trên IRS.gov. Các cá nhân có thể truy cập công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Khai Thuế hoặc hướng dẫn từng bước để sử dụng trên IRS.gov.
  • Ngoài việc nộp tờ khai đơn giản từ công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không phải làm bất cứ điều gì khác nếu họ đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán hàng tháng.
  • Công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế có sẵn đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Việc sử dụng công cụ này trước 11:59 tối theo giờ ET vào bất kỳ thời gian nào của tháng sẽ được áp dụng cho khoản thanh toán của tháng tiếp theo.
  • Các gia đình nhận khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên vào bất kỳ tháng nào sau tháng 7 sẽ vẫn nhận được tổng số tiền trả trước trong năm. Điều này có nghĩa là tổng số tiền thanh toán sẽ được dàn trải trong vòng dưới sáu tháng, tức là khoản thanh toán cho mỗi tháng sẽ lớn hơn.
  • IRS khuyến khích các cá nhân yêu cầu thanh toán bằng hình thức tiền gửi trực tiếp - hình thức này nhanh chóng và an toàn hơn các hình thức thanh toán khác. Các cá nhân không có tài khoản ngân hàng nên truy cập trang web của Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang (tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến. Các cá nhân này cũng có thể sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để tìm kiếm ngân hàng được FDIC bảo đảm.
  • Cuối cùng, BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Hoa Kỳ (tiếng Anh)Cục Quản Trị Doanh Nghiệp Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng và hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến. Các cựu chiến binh có thể xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để biết thông tin về các dịch vụ tài chính tại các ngân hàng mà mình đang tham gia.