Hầu hết người đóng thuế có thể khấu trừ thuế lên đến $300 trong các khoản đóng góp thiện nguyện mà không cần liệt kê các khoản khấu trừ

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-170, ngày 12/14/2020

Sau những thay đổi của luật thuế, các khoản đóng góp tiền mặt lên tới $300 được thực hiện cho tới ngày 12/31/2020 năm nay, hiện có thể khấu trừ mà không phải liệt kê chi tiết các khoản khi mọi người khai thuế vào năm 2021.

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Do Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, CARES) bao gồm một số thay đổi tạm thời của luật thuế để giúp đỡ các tổ chức thiện nguyện. Điều này bao gồm khoản khấu trừ thuế $300 được thiết kế đặc biệt cho những người chọn khấu trừ thuế tiêu chuẩn, thay vì liệt kê chi tiết các khoản khấu trừ thuế của họ.

Thay đổi này cho phép người đóng thuế cá nhân có thể yêu cầu khấu trừ thuế lên tới $300 cho các khoản đóng góp tiền mặt cho tổ chức thiện nguyện trong năm 2020. Khoản khấu trừ thuế này làm giảm cả tổng lợi tức điều chỉnh và lợi tức chịu thuế – chuyển thành khoản tiết kiệm thuế cho những người đóng góp cho các tổ chức đủ điều kiện được miễn thuế.

Trước khi đóng góp, người đóng thuế cần kiểm tra công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (Tiếng Anh) trên IRS.gov để bảo đảm tổ chức đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Các khoản đóng góp bằng tiền mặt bao gồm các khoản đóng góp bằng chi phiếu, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Chúng không bao gồm chứng khoán, đồ gia dụng hoặc tài sản khác. Mặc dù các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các tổ chức thiện nguyện đều đủ điều kiện, một số khoản khác lại không. Mọi người nên xem Ấn Bản 526, Đóng Góp Thiện Nguyện (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết. Các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức hỗ trợ không được khấu trừ thuế.

Đạo Luật CARES bao gồm các khoản trợ cấp tạm thời khác được thiết kế để trợ giúp các tổ chức thiện nguyện. Chúng bao gồm giới hạn đóng góp thiện nguyện cao hơn đối với các công ty cổ phần, cá nhân ghi lại các khoản khấu trừ của họ và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm kê thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm và các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Giảm Gánh Nặng Thuế Do Virus Corona (Tiếng Anh) của IRS.gov.

Theo luật, các quy tắc lưu trữ hồ sơ áp dụng cho bất kỳ người đóng thuế nào yêu cầu khấu trừ đóng góp thiện nguyện. Thông thường, điều này bao gồm việc lấy biên nhận hoặc thư xác nhận từ tổ chức thiện nguyện, trước khi chuẩn bị làm hồ sơ khai thuế và giữ lại biên nhận chi phiếu hoặc thẻ tín dụng đã hủy.

Đọc Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)