Lựa chọn thanh toán mới dành cho người đóng thuế trong chương trình thu nợ bởi doanh nghiệp tư nhân

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-165, ngày 8 tháng 10 năm 2019

WASHINGTON — Các quan chức Sở Thuế Vụ hôm nay thông báo rằng một lựa chọn thanh toán mới đã được thêm vào chương trình thu nợ bởi doanh nghiệp tư nhân để giúp những người còn nợ thanh toán các khoản nợ thuế của họ dễ dàng hơn.

Bây giờ, người đóng thuế có thể chọn phương pháp thuận tiện là ghi nợ trực tiếp được ủy quyền trước để thực hiện một khoản thanh toán hoặc một loạt các khoản thanh toán cho khoản nợ thuế liên bang của họ. Với việc ghi nợ trực tiếp, người đóng thuế sẽ cho phép bằng văn bản để ủy quyền cho cơ quan thu nợ tư nhân (PCA) thực hiện một khoản thanh toán thuế cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ thay mặt người đóng thuế. Điều này cho phép người đóng thuế lên lịch một cách thuận tiện và an toàn cho nhiều khoản thanh toán với việc dễ dàng gọi một cuộc gọi điện thoại cho PCA được chỉ định của họ.

Khi người đóng thuế chọn phương pháp ghi nợ trực tiếp được ủy quyền trước, họ sẽ lập và ký giấy ủy quyền bằng văn bản, sau đó có thể gửi giấy này tới PCA bằng thư bưu điện hoặc qua fax. Giấy ủy quyền có thông tin về lịch thanh toán và trương mục ngân hàng.

Khi PCA nhận được giấy ủy quyền có chữ ký của người đóng thuế, họ sẽ gửi thư xác nhận có chứa thông tin chi tiết về việc ghi nợ trực tiếp được ủy quyền trước. PCA sẽ lập một chi phiếu theo lịch thanh toán để nộp thuế cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Chi phiếu này được gửi đến IRS một cách an toàn trong vòng 24 giờ.

Phương pháp ghi nợ trực tiếp mới bổ sung cho các lựa chọn thanh toán hiện có do IRS cung cấp và có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ muộn nhất là một ngày làm việc trước ngày thanh toán theo lịch. Người đóng thuế vẫn có thể chọn sử dụng các lựa chọn thanh toán điện tử có sẵn trên IRS.gov/payments. Thanh toán bằng chi phiếu phải được trả cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và được gửi trực tiếp đến IRS, chứ không phải PCA.

Chương trình thu nợ bởi doanh nghiệp tư nhân, được ban hành bởi Quốc hội, yêu cầu IRS ký hợp đồng với các PCA để thu hồi một số khoản nợ thuế còn tồn đọng. Vào tháng 6, IRS đã bắt đầu giao một số lượng nhỏ các trương mục kinh doanh cho các PCA. Những trường hợp này đáp ứng các yêu cầu theo luật liên bang để đưa vào chương trình thu nợ bởi doanh nghiệp tư nhân.

Từ khi bắt đầu chương trình vào tháng 4 năm 2017 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019, IRS đã giao cho bốn PCA hơn 1,9 triệu trường hợp đại diện cho hơn 16,2 tỷ đô la số dư nợ còn thiếu của IRS. Đến nay, PCA đã hỗ trợ hơn 163.000 người đóng thuế, những người đã thanh toán đầy đủ tiền còn thiếu của mình hoặc đã thiết lập một thỏa thuận thanh toán.

Cảnh giác với những kẻ lừa đảo

Người đóng thuế nên cảnh giác với những kẻ lừa đảo và mạo danh giả vờ đến từ một PCA.

Khi đại diện của một trong bốn PCA liên lạc với người đóng thuế, họ sẽ cho biết rằng họ đến từ một trong những cơ quan thu nợ này: CBE, Performant, Pioneer hoặc ConServe. Các cơ quan này sẽ tôn trọng Dự luật về Quyền của Người đóng thuế và tuân thủ các quy định bảo vệ người tiêu dùng trong Đạo luật Thực hành Thu nợ Công bang (tiếng Anh).

Cho dù người đóng thuế chọn phương pháp thanh toán trực tiếp được ủy quyền trước hay gửi chi phiếu qua bưu điện thì IRS nhắc nhở người đóng thuế phải cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo từ bất kỳ ai tuyên bố sẽ thu tiền thay mặt cho IRS.

Ngay cả với chương trình thu nợ bởi doanh nghiệp tư nhân, người đóng thuế sẽ không nhận được các cuộc gọi bất ngờ yêu cầu thanh toán. Trước khi được liên lạc, người đóng thuế sẽ nhận được hai lá thư; một từ IRS và một từ PCA. Cả hai lá thư sẽ có Số Xác thực Người đóng thuế (TAN). TAN sẽ được sử dụng để xác thực PCA và để xác minh danh tính của người đóng thuế, thay vì sử dụng số an sinh xã hội của họ. Người đóng thuế nên bảo vệ số TAN của họ như họ sẽ làm với số an sinh xã hội. Người đóng thuế có thể báo cáo hành vi lừa đảo qua điện thoại hay hành vi không phù hợp đáng ngờ với Tổng Thanh tra của Bộ Ngân Khố về Hành chính Thuế trên trang web của họ tại www.treasury.gov/tigta (tiếng Anh), hoặc bằng cách gọi số 800-366-4484.