Những người trải qua tình trạng vô gia cư có thể nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các trợ cấp thuế khác

Mẹo Thuế Cho COVID số 2021-54, ngày 21/4/2021

Các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, còn được gọi là các khoản thanh toán kích thích kinh tế, khác với hầu hết các khoản trợ cấp thuế khác. Mọi người có thể nhận được các khoản thanh toán ngay cả khi họ có ít hoặc không có thu nhập và ngay cả khi họ không thường khai thuế. Điều này đúng nếu họ có số An Sinh Xã Hội và không là người phụ thuộc có thể kê khai của người khác.

Đối với đợt thanh toán hiện tại, những người trải qua tình trạng vô gia cư thường đủ điều kiện để nhận $1,400. Nếu họ đã kết hôn hoặc có người phụ thuộc, họ có thể nhận được thêm $1,400 cho mỗi thành viên gia đình đủ điều kiện của họ.

IRS cần thông tin từ những người thường không khai thuế – ngay cả khi họ không có bất kỳ thu nhập nào vào năm ngoái hoặc mức thu nhập của họ không yêu cầu họ phải khai thuế. Cách duy nhất để Sở có được thông tin đó là mọi người phải nộp tờ khai thuế cơ bản năm 2020 để IRS biết cách thức và địa chỉ để gửi khoản thanh toán. IRS sẽ vẫn phát hành khoản thanh toán cho những người nhận đủ điều kiện ngay cả khi họ không có việc làm hoặc chưa khai thuế trong những năm trước. Những người trải qua tình trạng vô gia cư vẫn có thể nhận được hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020 bằng cách yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi nếu họ đủ điều kiện. Có một mục đặc biệt trên IRS.gov dành cho những người yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi nếu họ không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Tùy chọn khai thuế miễn phí. Việc nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 có thể được thực hiện bằng phương thức điện tử tại IRS.gov bằng điện thoại thông minh. Khi IRS nhận được tờ khai, cơ quan sẽ tự động tính toán và phát hành khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020 hoặc các khoản tín thuế khác như tín thuế thu nhập kiếm được và để nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là khai thuế điện tử sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS.

Trợ giúp thuế miễn phí. Những người trải qua tình trạng vô gia cư có thể đủ điều kiện nhận được trợ giúp miễn phí từ các thiện nguyện viên hoặc thông qua các chương trình trực tuyến Trợ Giúp Khai Thuế Thu nhập Tự Nguyện hoặc Cố Vấn Thuế cho Lão Niên. Những người kiếm được ít hơn $57,000 vào năm 2020 hoặc từ 60 tuổi trở lên đủ điều kiện cho dịch vụ này. Một số địa điểm này hiện đang hoạt động dưới công suất. Để tìm địa điểm mở gần nhất, mọi người có thể truy cập trang Khai Thuế Miễn Phí (tiếng Anh) trên IRS.gov, hoặc gọi 800-906-9887.

Không yêu cầu địa chỉ thường trú. Mọi người có thể yêu cầu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc các khoản tín thuế khác ngay cả khi họ không có địa chỉ thường trú. Một người nào đó trải qua tình trạng vô gia cư có thể liệt kê địa chỉ của bạn bè, người thân hoặc nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, chẳng hạn như nơi tạm trú, trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc chương trình nhà ở chuyển tiếp, khi họ nộp tờ khai cho IRS. Nếu họ không thể chọn sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp, chi phiếu để nhận tiền hoàn thuế và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba có thể được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ này.

Nơi ở tạm trú cho người vô gia cư được coi là một ngôi nhà. Người lao động trải qua tình trạng vô gia cư có thể nhận được khoản tín thuế thu nhập kiếm được ngay cả khi họ sống trong một hoặc nhiều nơi tạm trú dành cho người vô gia cư. Để nhận được khoản tín thuế, luật liên bang yêu cầu người lao động phải sống ở Hoa Kỳ hơn nửa năm và đáp ứng các yêu cầu khác. Điều này có nghĩa là sống trong một ngôi nhà ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang hoặc District of Columbia. Bất kỳ nơi nào mà một người thường xuyên sống ở đó đều được coi là nhà. Nó không nhất thiết phải là một ngôi nhà truyền thống; sống trong một hoặc nhiều nơi tạm trú cho người vô gia cư đáp ứng yêu cầu này.

Không có trương mục ngân hàng? Quý vị có các tùy chọn. Nhiều tổ chức tài chánh sẽ giúp một người không có trương mục mở một trương mục ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí để người đó có số trương mục và số định tuyến để nhận khoản tiền gửi trực tiếp của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và bất kỳ khoản hoàn trả nào mà họ có thể đủ điều kiện nhận.

Mọi người có thể truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang Hoa Kỳ (FDIC) (tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở trương mục trực tuyến. Mọi người cũng có thể sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định vị trí ngân hàng được FDIC bảo đảm gần đó. Ngoài ra, BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Các Chủ Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Các Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh)Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng có thể mở trương mục trực tuyến. Cựu Chiến Binh nên kiểm tra Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. Thẻ ghi nợ trả trước có thể nạp lại hoặc ứng dụng thanh toán di động có số định tuyến và số tài khoản cũng có thể là một tùy chọn.