Những ấn phẩm giúp người đóng thuế chuẩn bị và sẵn sàng cho mùa khai thuế

Mẹo Thuế của IRS 2021-186, ngày 15 tháng 12, 2021

Với việc mùa khai thuế đang đến gần, người đóng thuế nên xem qua 2 ấn phẩm của IRS có sẵn trên IRS.gov. Những ấn phẩm này đưa ra những lời khuyên về lên kế hoạch khai thuế cho cả năm maf có thể giúp mọi người chuẩn bị và luôn làm việc đúng trình tự.

Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (tiếng Anh)PDF

Lên kế hoạch thuế là việc mà ai cũng cần thực hiện. Người đóng thuế có thể sử dụng ấn phẩm này để giúp họ sẵn sàng nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm tới. Việc lập kế hoạch có thể giúp các cá nhân nộp tờ khai thuế chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý mà có thể trì hoãn tiền hoàn thuế của họ.

Ấn Phẩm 5349, Lập Kế Hoạch Thuế Suốt Năm Là Việc Của Tất Cả Mọi Người (tiếng Anh)PDF

Những thay đổi trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến số tiền hoàn thuế dự kiến của người đóng thuế hoặc số tiền thuế mà họ nợ. Những thay đổi này bao gồm những thứ như tình trạng việc làm, tình trạng hôn nhân và lãi hoặc lỗ tài chính. Ấn Phẩm 5349 đưa ra những lời khuyên về phát triển những thói quen trong suốt cả năm mà sẽ giúp việc khai thuế trở nên dễ dàng hơn. Tài nguyên này cũng bao gồm một danh sách kiểm tra những thứ mà mà người đóng thuế nên có trong tay khi khai thuế.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)