Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh: Số PIN Bảo vệ Danh Tính cung cấp một biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế

IR-2022-140, ngày 19 tháng 7, 2022

WASHINGTON – Hôm nay, các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã khuyến khích các chuyên gia thuế tăng cường nỗ lực thông báo cho khách hàng về Chương Trình Đăng Ký Số PIN Bảo Vệ Danh Tính Của IRS để giúp bảo vệ mọi người khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Số IP PIN đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại những kẻ trộm danh tính. IRS, cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế của quốc gia – cùng làm việc với tư cách là Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh (tiếng Anh) – cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia thuế để cho khách hàng của họ biết rằng số IP PIN hiện có sẵn cho bất kỳ ai có thể xác minh danh tính của họ.

Chia sẻ thông tin về Chương Trình Chọn Tham Gia IP PIN là hoạt động đầu tiên trong chuỗi năm phần diễn ra hàng tuần vào mùa hè do các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh tài trợ nhằm nhấn mạnh các bước quan trọng mà các chuyên gia thuế có thể thực hiện để bảo vệ dữ liệu khách hàng – và doanh nghiệp của họ. Chuỗi này là một nỗ lực nhằm kêu gọi các chuyên gia thuế tăng cường nỗ lực để bảo mật hệ thống của họ và bảo vệ dữ liệu khách hàng trong suốt mùa hè và trong suốt cả năm. Các cảnh báo này sẽ được đưa ra vào mỗi Thứ Ba trong năm tuần trùng với Diễn Đàn Thuế Toàn Quốc IRS, các diễn đàn này giúp đào tạo các chuyên gia thuế về an ninh và các chủ đề quan trọng khác.

"Các số bảo vệ danh tính này cung cấp thêm một lớp an toàn để bảo vệ mọi người khỏi hành vi gian lận liên quan đến thuế liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Sau những nỗ lực của IRS, chương trình số IP PIN hiện có sẵn cho bất kỳ ai có thể xác minh danh tính của họ. Chúng tôi kêu gọi các chuyên gia thuế khuyến khích khách hàng của họ tự bảo vệ mình thông qua chương trình số IP PIN."

Tháng trước, Ủy Ban Tư Vấn Quản Lý Thuế Điện Tử, hay còn gọi là ETAAC, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của số IP PIN đối với người đóng thuế và các chuyên gia thuế.

"Số IP PIN là công cụ bảo mật số một hiện có sẵn cho người đóng thuế từ IRS", nhóm cố vấn độc lập cho biết trong báo cáo hàng năm trước Quốc Hội. "Công cụ này là mấu chốt khiến tội phạm khó khai thuế gian lận nhân danh người đóng thuế hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, lợi ích của việc tăng cường sử dụng số IP PIN là rất nhiều."

ETAAC cũng khuyến nghị IRS tiếp tục làm nổi bật và thúc đẩy số IP PIN thông qua nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng. IRS sẽ tiến hành các bước để thực hiện điều đó, bao gồm nâng cao nhận thức về các hạng mục đặc biệt bao gồm Ấn Phẩm 5367, Chương Trình Chọn Tham Gia IP PIN Cho Người Đóng Thuế (tiếng Anh) PDF, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để các chuyên gia thuế có thể in và chia sẻ thông tin về số IP PIN với khách hàng. Ngoài ra còn có các áp phích đặc biệt bằng tiếng Anh PDF tiếng Tây Ban Nha PDF.

Vì lý do bảo mật, các chuyên gia thuế không thể thay mặt khách hàng nhận số IP PIN. Người đóng thuế phải nhận số IP PIN của chính họ.

Các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh kêu gọi người đóng thuế và các chuyên gia thuế hãy cẩn thận và bảo vệ số IP PIN khỏi những kẻ trộm danh tính. Người đóng thuế chỉ nên chia sẻ số IP PIN của họ với nhà cung cấp dịch vụ khai thuế đáng tin cậy. Các chuyên gia thuế không bao giờ được lưu trữ số IP PIN của khách hàng trên hệ thống máy tính. Ngoài ra, IRS sẽ không bao giờ gọi điện, gửi điện thư hoặc nhắn tin cho người đóng thuế hoặc chuyên viên khai thuế để yêu cầu số IP PIN.

Các chuyên gia thuế gặp phải trường hợp trộm cắp dữ liệu có thể hỗ trợ khách hàng bằng cách thúc giục họ nhanh chóng lấy số IP PIN. Ngay cả khi kẻ trộm cắp đã nộp tờ khai thuế gian lận thì số IP PIN vẫn sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ trong những năm sau đó và ngăn không để người đóng thuế lại trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Đây là một số điều mà người đóng thuế cần biết về số IP PIN:

  • Đây là một số có sáu chữ số mà chỉ có người đóng thuế và IRS mới biết.
  • Chương trình chọn tham gia là tự nguyện.
  • Số IP PIN phải được điền vào tờ khai thuế điện tử khi sản phẩm phần mềm này nhắc nhở hoặc trên tờ khai thuế bằng giấy bên cạnh dòng chữ ký.
  • Số IP PIN có giá trị trong một năm dương lịch; người đóng thuế phải lấy số IP PIN mới mỗi năm.
  • Chỉ những người đóng thuế có thể xác minh danh tính của họ mới có thể lấy số IP PIN.
  • Người dùng số IP PIN không được chia sẻ mã số của mình với bất kỳ ai ngoài IRS và nhà cung cấp dịch vụ khai thuế đáng tin cậy. IRS sẽ không bao giờ gọi điện, gửi điện thư hoặc nhắn tin yêu cầu số IP PIN.

Để lấy số IP PIN, tùy chọn tốt nhất là Nhận số IP PIN, công cụ trực tuyến của IRS. Người đóng thuế phải xác thực danh tính thông qua xác thực Truy Cập An Toàn để truy cập vào công cụ và số IP PIN của họ. Trước khi thử quy trình nghiêm ngặt này, hãy xem Truy Cập An Toàn: Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến.

Nếu người đóng thuế không thể xác thực danh tính của họ trực tuyến và nếu thu nhập của họ dưới $73.000 đối với cá nhân hoặc dưới $146.000 đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn, họ có thể nộp Mẫu 15227, Đơn Xin Mã Số Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh) PDF. IRS sẽ gọi đến số điện thoại được cung cấp trên Mẫu 15227 để xác thực danh tính của họ. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, IRS sẽ chỉ định số IP PIN cho mùa khai thuế tiếp theo. Không thể sử dụng số IP PIN đó cho mùa khai thuế hiện tại.

Những người đóng thuế không thể xác thực danh tính của họ trực tuyến hoặc qua điện thoại với nhân viên IRS sau khi gửi Mẫu 15227, hoặc không đủ điều kiện để nộp Mẫu 15227 có thể gọi cho IRS để đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế. Họ cần mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và loại giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính. Sau khi được xác minh, người đóng thuế sẽ nhận được số IP PIN qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ trong vòng ba tuần.

Quy trình số IP PIN cho các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính đã được xác nhận vẫn không thay đổi. Những nạn nhân này sẽ tự động nhận được số IP PIN mỗi năm.

Nguồn trợ giúp bổ sung

Các chuyên gia thuế cũng có thể nhận trợ giúp về các đề xuất bảo mật bằng cách xem lại Ấn Phẩm 4557, Bảo Vệ Dữ Liệu Người Đóng Thuế (tiếng Anh) PDF của IRS được sửa đổi gần đây và Bảo Mật Thông Tin Tiểu Thương Nghiệp: Các Nguyên Tắc Cơ Bản (tiếng Anh) PDF của Viện Tiêu Chuẩn Và Công Nghệ Quốc Gia. Các trang Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính của IRS dành cho các chuyên gia thuế, các cá nhân và doanh nghiệp cũng có những thông tin chi tiết quan trọng.

Ấn Phẩm 5293, Hướng Dẫn Nguồn Trợ Giúp Về Bảo Mật Dữ Liệu Dành Cho Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) PDF, cung cấp bản tổng hợp thông tin về trộm cắp dữ liệu có sẵn trên IRS.gov. Ngoài ra, các chuyên gia thuế nên duy trì kết nối với IRS thông qua đăng ký Tin Tức Điện Tử Dành Cho Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) và Truyền Thông Xã Hội (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin, truy cập IRS.gov.