Sáu Lý Do Tại Sao Bạn Nên Khai Thuế Điện Tử - YouTube video text script

Cách dễ nhất để nộp thuế của bạn là bằng điện tử. Đầu tiên, hãy truy cập irs.gov/efile. Dưới đây là sáu lý do hàng đầu để chọn e-file

Một…Thật dễ dàng. Phần mềm thuế hướng dẫn bạn qua quy trình khai thuế, đặt câu hỏi để giúp bạn khai thuế đầy đủ và chính xác – và yêu cầu bất kỳ khoản tín dụng và khấu trừ nào mà bạn đủ điều kiện. Cách làm này dễ dàng hơn nhiều so với việc điền vào tờ khai thuế giấy qua đường bưu điện.

Hai…Được miễn phí nếu thu nhập của bạn đủ điều kiện thông qua chương trình Khai Miễn Phí của IRS. Nếu bạn kiếm được nhiều hơn giới hạn thu nhập, hãy sử dụng Mẫu Khai Tự Điền Miễn Phí.

Nhiều người đóng thuế cũng có thể hội đủ điều kiện để khai và nộp thuế điện tử miễn phí thông qua các chương trình tình nguyện của IRS.

Ba…Thật tiện lợi. Bạn có thể e-file từ máy tính ở nhà hoặc thiết bị di động của mình hoặc yêu cầu người khai thuế e-file cho bạn.

Bốn…An toàn và bảo mật. IRS sử dụng công nghệ mã hóa hiện đại để bảo vệ bạn khỏi hành vi trộm cắp danh tính.

Năm…Bằng cách nộp đơn điện tử và chọn ký gửi trực tiếp, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại nhanh hơn, thường là ít hơn 21 ngày…nhanh hơn nhiều so với việc chờ séc giấy.

Sáu…Bạn có thể thanh toán trả tiền thuế bằng điện tử khi bạn nộp thuế bằng điện tử

Nếu bạn nợ thuế, bạn có thể nộp sớm bằng điện tử và lên lịch thanh toán tự động từ tài khoản ngân hàng của bạn vào bất kỳ ngày nào bao gồm cho đến ngày thời hạn nộp thuế.

Bạn cũng có thể lên lịch thanh toán trả tiền thuế bằng điện tử qua cách sử dụng IRS Direct Pay.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập irs.gov/efile.