Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Các tùy chọn thỏa thuận và thanh toán thuế điện tử có sẵn cho người đóng thuế còn nợ thuế

IR-2022-63, March 22, 2022 ― The IRS today reminded taxpayers who have a tax bill that there are several ways to make payments, and there are options for many people who can't pay their tax bill in full by April tax deadline.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Giảm thiểu việc để lại dấu vết trên mạng, bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến

IR-2022-60, ngày 16 tháng 3 năm 2022 — Hôm nay, Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người kiên quyết chống lại tình trạng lừa đảo và mưu đồ đang diễn ra bằng cách bảo mật máy tính, máy tính bảng và điện thoại đúng cách.

Tax Time Guide: Saving for retirement? IRA contributions for 2021 can be made until April 18

IR-2022-52, March 8, 2022 — The Internal Revenue Service reminds taxpayers they may be able to claim a deduction on their 2021 tax return for contributions to their Individual Retirement Arrangement (IRA) made through April 18, 2022.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: IRS nhắc nhở người đóng thuế báo cáo thu nhập trong nền kinh tế gig, các giao dịch tiền ảo, thu nhập và tài sản từ nguồn nước ngoài

IR-2022-45, ngày 01 tháng 03 năm 2022 — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế về các nghĩa vụ khai báo và thuế tiềm tàng của họ khi làm việc trong nền kinh tế gig, thực hiện các giao dịch tiền ảo, kiếm thu nhập từ nguồn nước ngoài hoặc nắm giữ một số tài sản ngoại quốc.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế một cách thuận tiện

IR-2022-43, ngày 24 tháng 02, 2022 — Hôm nay, Sở Thuế Vụ nhắc người đóng thuế rằng cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để kiểm tra các khoản tiền hoàn thuế là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc thông qua ứng dụng di động IRS2Go.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Hãy làm trang IRS.gov là điểm dừng đầu tiên để nhận được trợ giúp về thuế

IR-2022-35, ngày 16 tháng 2 năm 2022 — Với số lượng cuộc gọi đến tiếp tục ở mức kỷ lục từ trước đến nay, Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng IRS.gov nên là điểm dừng đầu tiên cho việc tìm kiếm thông tin cũng như trợ giúp về thuế liên bang.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Những thay đổi trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ có thể tăng tiền hoàn thuế cho nhiều gia đình; mọi người nên nộp hồ sơ khai thuế ngay cả khi đã không nộp trong nhiều năm

IR-2022-29, ngày 8 tháng 2 năm 2022 — Hôm nay, Sở Thuế Vụ kêu gọi người Mỹ nộp hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 để họ có thể tận dụng những quyền lợi về thuế quan trọng có trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ cũng như những đạo luật gần đây khác.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Những cân nhắc quan trọng trước khi nộp tờ khai thuế năm 2021

IR-2022-23, ngày 01 tháng 02 năm 2022 - Bây giờ mùa thuế năm 2022 đã bắt đầu, Sở Thuế vụ nhắc nhở người đóng thuế đảm bảo rằng họ có những gì họ cần trước khi nộp hồ sơ thuế và xem xét các nguồn trợ giúp miễn phí có sẵn để giúp họ biết cách sắp xếp.

Tax Time Guide 2021

Guide to tax filing season for individual taxpayers.

Tax Time Guide 2020

Guide to tax filing season for individual taxpayers.

Tax Time Guide 2019

Guide to tax filing season for individual taxpayers.

Tax Time Guide 2018

Guide to the 2018 filing season for taxpayers.

Tax Time Guide 2017

Guide to the 2017 filing season for taxpayers.

Tax Time Guide 2016

Guide to the 2016 filing season for taxpayers.

Tax Time Guide 2015

Guide to the 2015 filing season for taxpayers.