Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 8, Quyền Giữ Thông Tin Kín Đáo

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Giữ Thông Tin Kín Đáo.

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ thông tin nào họ cho IRS biết sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền đòi hỏi sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, người làm tờ khai thuế, và những người khác dùng sai hoặc tiết lộ sai thông tin khai thuế của người đóng thuế.

Những điều có thể xảy ra:

 • Nói chung, IRS sẽ không khai trình thông tin thuế vụ của quý vịcho các đệ tam nhân trừ khi quý vị cho phép. (Thí dụ: Quý vị yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin về đơn xin vay tiền thế chấp mua nhà hoặc vay cho sinh viên.)
 • Nói chung, IRS không thể liên lạc với đệ tam nhân như hãng sở, hàng xóm hoặc nhà băng của quý vị để lấy thông tin điều chỉnh hoặc truy thâu thuế quý vị nợ trừ khi quý vị được thông báo trước đúng hạn.
 • Nói chung, thông tin quý vị cung cấp cho người được ủy quyền để khai thuế với IRS, như kế toán viên có chứng nhận hay đại lý ghi danh, cũng sẽ được giữ kín đáo như thông tin quý vị cung cấp cho luật sư. Thông tin được giữ kín đáo là những thông tin:
  • Cố vấn cho quý vị về các vấn đề thuế vụ (ngoài khai thuế) trong phạm vi quyền hạn của người khai thuê để khai thuế cho IRS,
  • Sẽ được giữ kín đáo giữa luật sư và quý vị, và
  • Liên quan đến các vấn đề thuế không phạm tội trước IRS, hoặc
  • Liên quan đến kiện tụng thuế không phạm tội, được đưa ra tòa án liên bang bởi hoặc chống lại Hoa Kỳ.

Nếu người khai thuê chủ ý hay vô tình tiết lộ hay sử dụng thông tin thuế vụ của quý vị vì bất kỳ lý do gì ngoài việc khai thuế, họ có thể bị phạt tiền và bỏ tù.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS