Bản Tuyên Ngôn về Quyền của Người Đóng Thuế: Mười quyền của mọi người đóng thuế

Mẹo Thuế 2021-112, ngày 3 tháng Tám, 2021

Người đóng thuế ở Hoa Kỳ có các quyền cụ thể khi họ tương tác với IRS. Mười quyền này được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn về Quyền của Người Đóng Thuế.

Các quyền này bao gồm một loạt chủ đề và vấn đề và đưa ra những gì người đóng thuế có thể mong đợi trong trường hợp họ cần làm việc với IRS liên quan đến vấn đề về thuế cá nhân. Việc này bao gồm khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế, nộp thuế, phúc đáp thư, kiểm tra hoặc kháng nghi quyết định của IRS.

Dưới đây là các quyền được đề cập trong Bản Tuyên Ngôn về Quyền của Người Đóng Thuế

 1. Quyền Được Cho Biết
   
 2. Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất
   
 3. Quyền Không Trả Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng
   
 4. Quyền Phản Đối Quan Điểm của IRS và Được Lắng Nghe
   
 5. Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập
   
 6. Quyền Được Dứt Điểm
   
 7. Quyền Được Riêng Tư
   
 8. Quyền Được Bảo Mật
   
 9. Quyền Thuê Người Đại Diện
   
 10. Quyền có một Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng

Thông Tin Khác:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)