Người đóng thuế có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi về các khoản thanh toán và khoản tiền phạt trên IRS.gov

Mẹo Thuế của IRS 2021-130, Ngày 2 Tháng 9, 2021

Người đóng thuế có thể tìm câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi về các khoản thanh toán thuế và khoản tiền phạt trên IRS.gov. Trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị có các đường liên kết đến thông tin và tài nguyên về nhiều chủ đề liên quan đến các khoản tiền phạt và khoản thanh toán.

Khoản Thanh Toán

Các lựa chọn thanh toán

  • Trang này cung cấp cho người đóng thuế một số cách để thanh toán các khoản nợ thuế, từ thanh toán trực tiếp qua tài khoản ngân hàng đến sử dụng thẻ tín dụng.

Kế hoạch thanh toán

  • Những người đóng thuế không có khả năng thanh toán toàn bộ nợ thuế có thể tìm hiểu một số lựa chọn cho mình trên trang này.

Xem số dư và lịch sử thanh toán

  • Người đóng thuế cá nhân có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra tài khoản của mình và xem các nội dung như tổng số tiền thuế còn nợ và lịch sử thanh toán.

Các khoản nộp thuế bị giữ lại và khoản thuế còn phải nộp

Các đường liên kết này giải thích về các khoản nộp thuế bị giữ lại và khoản thuế còn phải nộp cũng như hiệu lực của mỗi hành động pháp lý. 

Giải quyết tranh chấp

Văn Phòng Kháng Cáo là một tổ chức độc lập thuộc IRS chuyên hỗ trợ người đóng thuế giải quyết các tranh chấp liên quan đến thuế. Trang này cung cấp một số đường liên kết tới các thông tin giúp người đóng thuế nhận được thông báo cho biết vụ việc của họ đủ điều kiện để được xem xét thông qua Kháng Cáo.

Tránh phải nhận thông báo nợ thuế trong tương lai

Với những người đóng thuế nợ nhiều hơn số tiền họ ước tính khi nộp tờ khai thuế trong năm nay, có một số cách để giúp họ tránh điều này khi nộp tờ khai cho năm tới. Các trang sau đây cung cấp thêm thông tin về những cách này.

Tiền Phạt

Các đường liên kết này chuyển người dùng đến trang thông tin để họ tìm hiểu thêm về các lựa chọn liên quan đến các khoản tiền phạt và giảm mức phạt.