Người đóng thuế có thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ lừa đảo bằng cách hiểu được phương thức liên hệ của IRS

Mẹo Thuế của IRS 2021-124, ngày 24 tháng 8, 2021

Nếu IRS gọi điện cho người đóng thuế, thì không phải là một bất ngờ vì cơ quan này thường sẽ gửi thông báo hoặc gửi thư trước.  Hiểu được cách thức liên hệ của IRS có thể giúp người đóng thuế tự bảo vệ mình khỏi những kẻ lừa đảo giả danh IRS với mục tiêu đánh cắp thông tin cá nhân.

Dưới đây là mt s điu v cách mà IRS liên h vi người đóng thuế:

  • IRS thường không bắt đầu liên hệ với người đóng thuế qua email.  Không trả lời email của một người tự nhận là từ IRS vì địa chỉ email của IRS có thể là lừa đảo hoặc bị giả mạo.  Email từ nhân viên của IRS sẽ kết thúc bằng IRS.gov.
  • Cơ quan không gửi tin nhắn văn bản hoặc liên hệ với mọi người thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh các cơ quan và nhân viên chính phủ hợp pháp trên phương tiện truyền thông xã hội và cố gắng bắt đầu liên hệ với người đóng thuế.
  • Khi IRS cần liên hệ với người đóng thuế, thì liên hệ đầu tiên thường là bằng thư do Bưu Điện Hoa Kỳ chuyển đến.  Các công ty xóa nợ gửi đề nghị giảm nợ thuế qua đường bưu điện.  Những kẻ lừa đảo thường sẽ tuyên bố rằng họ đã thông báo cho người đóng thuế qua Thư của Hoa Kỳ.
  • Tùy thuộc vào tình hình, nhân viên của IRS có thể gọi điện hoặc đến thăm người đóng thuế trước.  Trong một số trường hợp, IRS gửi thư hoặc thông báo bằng văn bản trước cho người đóng thuế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.  Người đóng thuế có thể tìm kiếm các thông báo của IRS bằng cách truy cập  Hiểu Thư hoặc Thông báo của IRS. Tuy nhiên, không phải tất cả các thông báo của IRS đều có thể tìm thấy được trên trang web đó và chỉ bởi vì ai đó nhắc đến thông báo của IRS trong email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội, thì không có nghĩa là yêu cầu đó là hợp pháp.
  • Các nhân viên thuế vụ của IRS có thể gọi cho người đóng thuế hoặc chuyên gia thuế sau khi gửi thông báo qua thư để xác nhận cuộc hẹn hoặc để thảo luận về các hạng mục cho cuộc kiểm tra theo lịch trình.  IRS khuyến khích người đóng thuế xem, Làm Thế Nào Để Biết Đó Có Thực Sự Là Cuộc Gọi Điện hoặc Gõ Cửa Của Irs: Truy Thu (tiếng Anh).
  • Nhân viên truy thu nợ tư nhân có thể gọi điện cho người đóng thuế để yêu cầu thu một số khoản nợ thuế còn tồn đọng, nhưng chỉ sau khi người đóng thuế và đại diện của họ đã nhận được thông báo bằng văn bản. Không nên nhầm lẫn việc truy thu nợ tư nhân với các công ty giảm nợ, những người sẽ gọi điện, gửi thông báo thế chấp qua Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc gửi email cho người đóng thuế với đề nghị giảm nợ.  Người đóng thuế nên liên hệ với IRS về việc khai thuế đúng cách.
  • Các nhân viên truy thu thuế và nhân viên kiểm tra thuế của IRS thường xuyên đến thăm nhà hoặc địa điểm kinh doanh của người đóng thuế không báo trước để thảo luận về các khoản thuế còn nợ, việc khai thuế trể hạn hoặc doanh nghiệp chậm trể trong việc nộp thuế tiền lương.  Nhân viên truy thu thuế của IRS sẽ yêu cầu thanh toán các khoản thuế mà người đóng thuế nợ.  Tuy nhiên, người đóng thuế nên nhớ rằng thanh toán sẽ không bao giờ được yêu cầu  gửi đến một nguồn khác ngoài Kho Bạc Hoa Kỳ (U.S. Treasury).
  • Khi được ai đó từ IRS đến thăm, người đóng thuế phải luôn hỏi chứng chỉ.  Các đại diện của IRS luôn có thể cung cấp hai dạng chứng chỉ chính thức: Giấy ủy nhiệm và Chứng Chỉ Xác Thực Danh Tính Cá Nhân (tiếng Anh).

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)