Người đóng thuế nên biết những gì họ nhận được khi chọn một người khai thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-144, ngày 20 tháng 9, 2022

Đã đến lúc gia hạn khai thuế, nhưng những người gấp rút nộp tờ khai thuế nên thận trọng khi chọn một người khai thuế. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người khai thuế được trả tiền nếu họ có mã số thuế của người khai thuếcủa IRS. Tuy nhiên, các chuyên gia thuế có trình độ kỹ năng, học vấn và chuyên môn khác nhau.

Nhu cầu của người đóng thuế sẽ xác định loại người khai thuế nào là tốt nhất cho họ. Hầu hết các người khai thuế đều cung cấp dịch vụ thuế xuất sắc và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mỗi năm, một số người đóng thuế chịu thiệt hại do những người khai thuế không đáng tin cậy hoặc không có đạo đức. Điểm mấu chốt là người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về thông tin trên tờ khai thuế của họ, bất kể ai đã khai tờ khai đó.

Để chọn người khai thuế đáp ứng nhu cầu, người đóng thuế nên:

  • Kiểm tra Danh Bạ Về Người Khai Thuế Liên Bang của IRS (tiếng Anh). Danh mục chỉ dẫn công có thể tìm kiếm và sắp xếp này giúp người đóng thuế tìm được người khai thuế có trình độ chuyên môn cụ thể.
  • Kiểm tra lịch sử của người khai thuế với Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh. Người đóng thuế nên kiểm tra xem có bất kỳ hành động kỷ luật nào đối với những người khai thuế được chứng nhận hay không. Đối với kế toán viên chứng thực, người đóng thuế nên kiểm tra với Ban Kế Toán Tiểu Bang. Đối với luật sư, họ nên kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang. Đối với các đại diện đã đăng ký, họ có thể xác minh tình trạng của đại diện (tiếng Anh) trên IRS.gov.
  • Hỏi về lệ phí. Người đóng thuế nên tránh những người khai thuế tính phí dựa trên phần trăm số tiền hoàn thuế hoặc những người đề nghị ký thác toàn bộ hoặc một phần tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của chính họ. Họ nên cảnh giác với những người khai thuế tuyên bố rằng họ có thể nhận được khoản tiền hoàn thuế lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh. 
  • Hỏi xem người khai thuế có kế hoạch sử dụng khai thuế điện tử không.  Người đóng thuế nên đảm bảo rằng người khai thuế của họ đề nghị nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử bằng e-file.
  • Hãy chắc chắn rằng người khai thuế luôn theo sát. Một số người khai thuế chỉ làm việc theo thời vụ. Người đóng thuế nên xem xét liệu người khai thuế có theo sát sau khi thời hạn khai thuế đã qua hay không. Người đóng thuế nên làm điều này vì họ có thể cần người khai thuế trả lời các câu hỏi về việc khai tờ khai thuế.
  • Đảm bảo người khai thuế ký tên và bao gồm mã số thuế của người khai thuế (PTIN) của họ. Người khai thuế được trả tiền phải có PTIN để khai tờ khai thuế. Người khai thuế cũng phải ký vào các tờ khai và bao gồm PTIN của họ.
  • Hiểu chứng chỉ của người khai thuế. Các đại diện đã đăng ký (tiếng Anh), kế toán viên chứng thực và luật sư có quyền hành nghề không giới hạn và có thể đại diện cho người đóng thuế về bất kỳ vấn đề thuế nào trước IRS. Tuy nhiên, các người khai thuế tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) của IRS bị giới hạn quyền hành nghề. Họ phải khai và ký tên vào tờ khai thuế và chỉ có thể đại diện cho người đóng thuế đối với Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (tiếng Anh) và các hoạt động chăm sóc khách hàng, chỉ trước khi cứu xét tờ khai thuế.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)