Người đóng thuế nên mở và đọc kỹ bất kỳ thư nào từ IRS

Mẹo Thuế của IRS 2022-62, ngày 21 tháng 4, 2022

IRS gửi qua đường bưu điện thư hoặc thông báo cho người đóng thuế vì nhiều lý do bao gồm:

 • Họ có một số nợ đến hạn.
 • Họ được tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
 • Cơ quan này có câu hỏi về tờ khai thuế của họ.
 • Họ cần xác minh danh tính.
 • Cơ quan này cần thông tin bổ sung.
 • Cơ quan này đã thay đổi tờ khai thuế của họ.

Nếu người đóng thuế nhận được thư hoặc thông báo của IRS, họ nên:

 • Không bỏ qua nó. Hầu hết các thư và thông báo của IRS là về tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế. Thông báo hoặc thư sẽ giải thích lý do liên lạc và đưa ra hướng dẫn về những việc cần làm.
   
 • Không hoảng sợ. IRS và các đại lý thu nợ tư nhân được ủy quyền thường liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện. Thường thì, tất cả những gì người đóng thuế cần làm là đọc kỹ thư và thực hiện hành động thích hợp.
   
 • Đọc thông báo một cách cẩn thận và đầy đủ. Nếu IRS thay đổi tờ khai thuế, người đóng thuế nên so sánh thông tin được cung cấp trong thông báo hoặc thư với thông tin trong tờ khai ban đầu của họ. Nói chung, không cần liên lạc với IRS nếu người đóng thuế đồng ý với thông báo.
   
 • Phản hồi kịp thời. Nếu thông báo hoặc thư yêu cầu phản hồi trước một ngày cụ thể, thì người đóng thuế phải trả lời kịp thời để:
  • tránh chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của họ
  • giảm thiểu các khoản phí tiền lãi và tiền phạt bổ sung
  • bảo lưu quyền khiếu nại nếu họ không đồng ý
    
 • Thanh toán số tiền đến hạn. Người đóng thuế nên trả càng nhiều càng tốt, ngay cả khi họ không thể trả toàn bộ số tiền. Mọi người có thể trả trực tuyến hoặc đăng ký trực tuyến một thỏa thuận chi trả, bao gồm cả thỏa thuận trả góp hoặc Đề Nghị Thỏa Hiệp. Cơ quan này cung cấp một số tùy chọn thanh toán.
   
 • Giữ một bản sao của thông báo hoặc thư. Điều quan trọng là người đóng thuế phải giữ một bản sao của tất cả các thông báo hoặc thư cùng với các hồ sơ thuế khác. Sau này, họ có thể cần những tài liệu đó.
   
 • Hãy nhớ rằng thường không cần gọi cho IRS. Nếu người đóng thuế phải liên lạc với IRS qua điện thoại, thì họ nên sử dụng số ở góc trên bên phải của thông báo. Người đóng thuế nên có một bản sao của tờ khai thuế và thư khi gọi điện. Thông thường, người đóng thuế chỉ cần liên lạc với cơ quan này nếu họ không đồng ý với thông tin, nếu IRS yêu cầu thông tin bổ sung hoặc nếu người đóng thuế có số dư nợ đến hạn. Người đóng thuế cũng có thể gửi thư cho cơ quan này theo địa chỉ trên thông báo hoặc thư. Phản hồi của người đóng thuế được xử lý trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và sẽ được xử lý dựa trên ngày IRS nhận được.

Thêm Thông Tin: