Chủ Đề 651 Thông Báo – Những Điều Cần Làm

Nếu quý vị nhận được thư hoặc thông báo từ IRS, thư này sẽ giải thích lý do liên hệ và hướng dẫn quý vị giải quyết vấn đề của mình. Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi thì quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi. Nếu quý vị đang nợ tiền, hãy làm theo hướng dẫn chuyển tiền phải trả. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng phản hồi theo hướng dẫn có trong thông báo của quý vị. Quý vị nên chờ ít nhất là 30 ngày để được IRS hồi đáp. Nếu quý vị được hoàn lại tiền và không nợ tiền thuế hoặc khoản nợ nào khác mà chúng tôi cần phải truy thu thì quý vị sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 6 tuần kể từ ngày thông báo.

Chú ý: Nhận tình trạng cập nhật nhất tại hoạt động và dịch phụ của IRS bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (tiếng Anh)

Nếu chúng tôi gửi cho quý vị một bức thư hoặc thông báo thứ hai yêu cầu thêm thông tin hoặc cung cấp thông tin bổ sung cho quý vị, xin lưu hồ sơ các bản sao của quý vị.

Nếu quý vị đã thanh toán mà chưa được ghi có, và quý vị trả bằng séc xin gửi cho chúng tôi bản sao mặt trước và mặt sau của séc bị hủy bỏ để làm bằng chứng đã trả tiền. Nếu quý vị trả bằng phiếu chuyển tiền thì quý vị phải lấy bản sao mặt trước và mặt sau của phiếu chuyển tiền bị hủy bỏ từ nơi quý vị mua phiếu chuyển tiền. Nếu quý vị trả tiền qua EFTPS: Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử thì quý vị có thể gửi cho chúng tôi bản sao giao dịch, trong đó có ghi mã số xác nhận. Đừng bao giờ gửi tài liệu gốc.

Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi về séc hoàn tiền bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, giấy thông báo mà chúng tôi gửi cho quý vị sẽ cho biết những gì quý vị cần phải làm. Nếu quý vị nhận được Thông Báo CP-2000 (tiếng Anh), xin tham khảo Chủ Đề Số 652.

Nếu quý vị trả tiền thuế ước tính (tiếng Anh) theo quý, vui lòng xem lại phần tính toán của quý vị. Quý vị có thể cần phải thay đổi số tiền trả dựa trên những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện.

Tất cả các thông báo sẽ cho quý vị biết nơi gửi thư trả lời của quý vị. Giữ một bản sao của tất cả thư từ IRS cho hồ sơ thuế của quý vị.

Hầu hết các thư tín đều có thể xử lý được mà không cần gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến văn phòng IRS nếu quý vị làm theo hướng dẫn có trong bức thư hoặc giấy thông báo. Tuy nhiên, nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi đến số điện thoại thường nằm ở góc trên bên phải của giấy thông báo. Vui lòng để sẵn bản sao tờ khai thuế và thư tín khi quý vị gọi để chúng tôi có thể dễ dàng truy cập vào tài khoản của quý vị.