Chủ đề số 651, Thông báo – Những điều cần làm

Nếu bạn nhận được thư hoặc thông báo từ IRS, thư này sẽ giải thích lý do liên hệ và hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề của mình. Nếu bạn đồng ý với những thay đổi thì bạn không cần phải liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn đang nợ tiền, hãy làm theo hướng dẫn chuyển tiền phải trả. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng phản hồi theo hướng dẫn có trong thông báo của bạn. Bạn nên chờ ít nhất là 30 ngày để được IRS hồi đáp. Nếu bạn được hoàn lại tiền và không nợ tiền thuế hoặc khoản nợ nào khác mà chúng tôi cần phải truy thu thì bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 6 tuần kể từ ngày thông báo.

Ghi chú: Nhận tình trạng cập nhật nhất tại hoạt động và dịch phụ hiện tại của IRS (tiếng Anh)

Nếu chúng tôi gửi cho bạn một bức thư hoặc thông báo thứ hai yêu cầu thêm thông tin hoặc cung cấp thông tin bổ sung cho bạn, xin lưu hồ sơ các bản sao của bạn.

Nếu bạn đã thanh toán mà chưa được ghi có, và bạn trả bằng séc xin gửi cho chúng tôi bản sao mặt trước và mặt sau của séc bị hủy bỏ để làm bằng chứng đã trả tiền. Nếu bạn trả bằng phiếu chuyển tiền thì bạn phải lấy bản sao mặt trước và mặt sau của phiếu chuyển tiền bị hủy bỏ từ nơi bạn mua phiếu chuyển tiền. Nếu bạn trả tiền qua EFTPS: Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử thì bạn có thể gửi cho chúng tôi bản sao giao dịch, trong đó có ghi mã số xác nhận. Đừng bao giờ gửi tài liệu gốc.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi về séc hoàn tiền bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, giấy thông báo mà chúng tôi gửi cho bạn sẽ cho biết những gì bạn cần phải làm. Nếu bạn nhận được Thông báo CP-2000 (tiếng Anh), xin tham khảo Chủ đề số 652.

Nếu bạn thanh toán thuế ước tính (tiếng Anh) theo quý, vui lòng xem lại phần tính toán của bạn. Bạn có thể cần phải thay đổi số tiền trả dựa trên những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện.

Tất cả các thông báo sẽ cho bạn biết nơi gửi thư trả lời của bạn. Giữ một bản sao của tất cả thư từ IRS cho hồ sơ thuế của bạn.

Hầu hết các thư tín đều có thể xử lý được mà không cần gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến văn phòng IRS nếu bạn làm theo hướng dẫn có trong bức thư hoặc giấy thông báo. Tuy nhiên, nếu bạn có thắc mắc, xin gọi đến số điện thoại thường nằm ở góc trên bên phải của giấy thông báo. Vui lòng để sẵn bản sao tờ khai thuế và thư tín khi bạn gọi để chúng tôi có thể dễ dàng truy cập vào tài khoản của bạn.