Chủ đề số 654, Am hiểu Thông báo CP75 hoặc CP75A Yêu cầu cung cấp Tài liệu hổ trợ

Bạn nhận được thông báo này bởi vì IRS đang kiểm xét tờ khai thuế của bạn. Chúng tôi muốn có thêm thông tin để xác minh các mục mà bạn đã khai trên tờ khai thuế. Bạn phải gửi giấy tờ cần thiết để hoàn tất kiểm xét hoặc chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo cáo kiểm xét cho biết các thay đổi được đề xuất.

Vui lòng không bỏ qua thông báo này. Điều quan trọng là chúng tôi được bạn trả lời chậm nhất là vào ngày ghi trên thông báo. Nếu bạn cần thêm thời gian để thu thập tất cả các thông tin bắt buộc, vui lòng gọi đến số điện thoại ghi trên thông báo và báo cho chúng tôi biết. Ngoài ra, điều quan trọng là chúng tôi có thể liên lạc với bạn trong suốt thời gian kiểm xét. Nếu bạn thay đổi chỗ ở hoặc đổi số điện thoại, xin hãy cho chúng tôi biết bằng cách gọi đến số điện thoại miễn cước ghi trên thông báo hoặc gửi fax phần trả lời trên thông báo. Số fax được ghi trên thông báo của bạn. Bạn có thể tải lên câu trả lời của mình lên bằng máy tính hoặc thiết bị di động tại IRS.gov/examreply (tiếng Anh) hoặc bạn có thể quét mã phản hồi nhanh (QR) có trên thông báo của mình.

Thông báo này cho biết IRS đang kiểm xét mục nào trên tờ khai thuế của bạn. Chúng tôi cũng gửi kèm các mẫu đơn hoặc ấn phẩm khác có chứa thông tin quan trọng về những gì bạn phải gửi cho chúng tôi và những điều bạn cần biết liên quan đến quyền hạn của mình trong thời gian kiểm xét và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ cho bạn biết từng bước cần làm và khi nào thì cần xem tài liệu khác. Bạn nên có bản sao tờ khai thuế khi bạn đọc thông báo này.

Trước khi chúng tôi bắt đầu, sau đây là một số lời khuyên quan trọng:

 • Ở trên cùng bên phải của thông báo, chúng tôi cho biết tax year (năm thuế) mà chúng tôi đang kiểm xét. Khi chúng tôi dùng thuật ngữ năm thuế, chúng tôi đang đề cập đến năm đó.
 • Bất kỳ tài liệu nào mà bạn gửi cho chúng tôi cần phải bao gồm năm chúng tôi đang kiểm xét.
 • Không gửi giấy tờ bản chính. Gửi cho chúng tôi bản sao.

Tín thuế Thu nhập kiếm được (EIC)

Mục đầu tiên là tín thuế thu nhập kiếm được (EIC). Kèm theo trong gói Thông báo CP75 hoặc CP 75A của bạn gồm có Mẫu 886-H-EIC (tiếng Anh) nêu rõ tất cả các loại giấy tờ mà bạn có thể gửi để chứng minh bạn có thể yêu cầu EIC cho một hoặc nhiều trẻ đủ điều kiện. Bạn có thể gửi kết hợp những giấy tờ này để cung cấp thông tin mà chúng tôi cần. Xem Bảng EIC (tiếng Anh) mà bạn đã nộp cùng tờ khai thuế và hoàn tất các bước sau đây cho mỗi trẻ đủ điều kiện:

 • Đầu tiên, bạn phải chứng minh mình sống với trẻ ở Hoa Kỳ trong hơn nửa năm thuế:
  • Nếu trẻ sống cùng bạn tại địa chỉ ghi trên thông báo thì bạn cần phải gửi giấy tờ cho biết con bạn sống cùng địa chỉ đó trong hơn nửa năm thuế. Ví dụ: bạn có thể gửi bản sao học bạ của con mình có tên của bạn và địa chỉ của con mình trên đó. Các ngày ghi trên giấy tờ phải trong hơn nửa năm thuế (đối với học bạ mà bạn có thể cần gửi học bạ của hơn một học kỳ để cho biết hơn nửa năm thuế).
  • Nếu bạn chuyển nơi ở, bạn và con mình sống ở địa chỉ khác thì bạn phải gửi giấy tờ chứng minh cả hai sống cùng địa chỉ trong hơn nửa năm thuế.
  • Nếu con bạn không đi học thì bạn có thể gửi bản sao hồ sơ y tế hoặc bản khai từ người giữ trẻ ban ngày.
  • Nếu bạn cầnbáo cáo từ ngôi trường nơi con mình theo học, hoặc nơi giữ trẻ ban ngày hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của trẻ thì bạn có thể tìm các mẫu tại đây (tiếng Anh). Trường học hoặc nhà cung cấp có thể sao chụp và dán mẫu vào giấy có tiêu đề để bảo đảm cung cấp tất cả những thông tin cần thiết.
  • Đừng quên kiểm tra Mẫu 886-H-EIC (tiếng Anh) để biết thêm ví dụ về những giấy tờ mà bạn có thể gửi cho chúng tôi.
  • Nếu bạn không thể chứng minh người con sống cùng với mình trong hơn nửa năm thuế thì bạn không thể nhận được EIC.
 • Thứ hai, bạn phải xác thực bạn có mối quan hệ như thế nào với đứa trẻ. Đứa trẻ phải có mối quan hệ với bạn theo một trong những cách sau:
  • Con trai, con gái, con nuôi, con ghẻ, con nuôi tạm thời hoặc hậu thế của bất cứ người nào trong số đó, chẳng hạn như cháu nội/cháu ngoại của bạn
  • Anh chị em ruột, anh chị em khác mẹ hoặc khác cha, anh chị em kế hoặc hậu thế của bất cứ người nào trong số đó, chẳng hạn như cháu gái hoặc cháu trai con của anh chị em

   Mẫu 886-H-EIC (tiếng Anh) đưa ra ví dụ về những giấy tờ cần gửi để chứng minh mối quan hệ của bạn.
    
 • Thứ ba, nếu con của bạn từ 19 tuổi trở lên thì bạn phải xác thực rằng:
  • Con của bạn dưới 24 tuổi vào cuối năm thuế, và đồng thời là học sinh toàn thời gian trong ít nhất năm tháng của năm thuế và trẻ hơn bạn (hoặc vợ/chồng của bạn, nếu khai thuế chung) (bạn có thể làm việc này bằng cách gửi bản sao học bạ chính thức), hoặc
  • Con của bạn bị khuyết tật vĩnh viễn và hoàn toàn (bạn có thể làm việc này bằng cách gửi bản sao của một trong những giấy tờ chính thức nêu rõ trên Mẫu 886-H-EIC (tiếng Anh).
 • Thứ tư, bạn phải chứng minh rằng bạn, người vợ/chồng (nếu khai chung hồ sơ thuế) và con của bạn có SSN hợp lệ để làm việc: Để yêu cầu EIC, bạn (và người vợ/chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) phải có SSN hợp lệ do Sở An sinh Xã hội (SSA) cấp chậm nhất là vào ngày đến hạn nộp tờ khai thuế cho năm thuế chúng tôi đang kiểm xét (kể cả thời gian gia hạn).
  • Bất kỳ trẻ nào hội đủ điều kiện được liệt kê trong Bảng EIC cũng phải có số SSN hợp lệ chậm nhất là vào ngày đến hạn nộp tờ khai thuế cho năm thuế chúng tôi đang kiểm xét (kể cả thời gian gia hạn).

Bạn chỉ có thể yêu cầu EIC nếu trẻ sống cùng bạn trong hơn nửa năm thuế ở Hoa Kỳ. Trẻ cũng phải có mối quan hệ với bạn theo một trong những cách đã nêu ở Mẫu 886-H-EIC (tiếng Anh) và ở độ tuổi hội đủ điều kiện. Trẻ của bạn phải đáp ứng tất cả ba yêu cầu để đủ điều kiện cho EIC. Nếu bạn không thể chứng minh con mình đáp ứng tất cả các yêu cầu này thì bạn có thể vẫn đủ điều kiện được hưởng EIC mà không cần có trẻ đủ điều kiện. 

Người đóng thuế có SSN hợp lệ để làm việc có thể yêu cầu tín thuế, ngay cả khi con của họ không có SSN. Trong trường hợp này, họ có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế EITC dành cho những người lao động không con.

Vợ chồng đã kết hôn nhưng ly thân có thể được coi là không kết hôn vì các mục đích EITC. Để được coi là không kết hôn vì mục đích EITC, người đóng thuế đã kết hôn không thể khai chung hồ sơ chung với người vợ/chồng, không thể có cùng nơi cư trú chính với người vợ/chồng vào ngày cuối của năm nếu ly thân hợp pháp theo thỏa thuận bằng văn bản hoặc nghị định bảo dưỡng ly thân hoặc trong sáu tháng cuối năm nếu không ly thân hợp pháp, và phải có một trẻ đủ điều kiện sống với người đóng thuế trong hơn nửa năm. Tham khảo Mẫu 14824, Tài liệu hỗ trợ để chứng minh Tư cách khai thuế (tiếng Anh) và Bảng EIC (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Người phụ thuộc

Mục tiếp theo là những người phụ thuộc mà bạn đã khai báo. Người phụ thuộc của bạn được nêu tên ở giữa trang đầu tiên trên tờ khai thuế của bạn. Mẫu 886-H-DEP (tiếng Anh) liệt kê tất cả các giấy tờ hoặc kết hợp các giấy tờ mà bạn có thể sử dụng để chứng minh bạn có thể khai từng đứa trẻ có tên là người phụ thuộc của mình. Để khai một đứa trẻ là người phụ thuộc đủ điều kiện thì đứa trẻ đó phải sống cùng bạn trong hơn nửa năm thuế (kiểm tra tình trạng thường trú), có mối quan hệ với bạn (kiểm tra mối quan hệ), ở độ tuổi nhất định (kiểm tra độ tuổi) và không cung cấp hơn một nửa tiền cấp dưỡng cho cá nhân trẻ (kiểm tra tiền cấp dưỡng).

 • Nếu mỗi đứa trẻ có tên trên Bảng EIC cũng là đứa trẻ mà bạn đã khai báo là người phụ thuộc thì bạn có thể dùng giấy tờ tương tự xin hưởng EIC để chứng minh đứa đạt thử thách đứa trẻ là người phụ thuộc đủ điều kiện. Bạn không phải gửi bản sao của giấy tờ tương tự hoặc tìm những giấy tờ khác. Tuy nhiên, bạn phải dùng Mẫu 886-H-DEP (tiếng Anh) để biết thông tin nào mà bạn phải cung cấp nhằm xác thực rằng đứa trẻ đạt thử thách về cấp dưỡng.
 • Thử thách cấp dưỡng
  • Để vượt qua thử thách về tiền cấp dưỡng, đứa trẻ không thể tự chi trả hơn một nửa tiền sinh hoạt của chính mình.
  • Bạn không cần gửi bằng chứng về tiền cấp dưỡng vào lúc này.

Nếu bạn nhận được thông báo CP75 này, bạn đã khai báo đứa trẻ là người phụ thuộc đủ điều kiện. Nếu bạn thấy đứa trẻ không đáp ứng những quy định là đứa trẻ đủ điều kiện thì bạn có thể khai đứa trẻ là người thân đủ điều kiện với tư cách người phụ thuộc. Xem quy tắc trên Mẫu 886-H-DEP (tiếng Anh) để biết thông tin về người thân đủ điều kiện. Nếu đứa trẻ đáp ứng các quy định thì bạn cần gửi các giấy tờ nêu trên Mẫu 886-H-DEP (tiếng Anh) để đứa trẻ được xem là người thân đủ điều kiện.

Tư cách khai thuế

Mục tiếp theo được liệt kê là tư cách khai thuế. Nhìn vào trang đầu tiên của tờ khai thuế của bạn, dòng đầu tiên cho thấy tư cách khai thuế của bạn.

Hãy xem Mẫu 14824 (tiếng Anh) đã liệt kê tất cả các tài liệu khác nhau hoặc tập hợp các tài liệu mà bạn có thể gửi để chứng minh rằng tư cách khai thuế mà bạn đã sử dụng cho phép bạn yêu cầu EITC.

Để khai thuế với tư cách là chủ gia đình, bạn phải đáp ứng ba thử thách: thử thách hôn nhân, thử thách người đủ điều kiện và thử thách chi phí để duy trì nhà ở.

 • Thứ nhất, bạn phải đáp ứng thử thách hôn nhân:
  • Nếu bạn chưa từng kết hôn hoặc là người góa vợ, góa chồng thì bạn không cần phải nộp bất kỳ thứ gì để thử thách tình trạng kết hôn. Chỉ nộp những giấy tờ để thử thách người đủ điều kiện và chi phí để duy trì nhà ở.
  • Nếu bạn đã kết hôn và sống chung với người vợ/chồng bất cứ lúc nào trong sáu tháng cuối cùng trong năm thì bạn không thể khai thuế với tư cách là chủ gia đình trừ khi người vợ/chồng của bạn là người nước ngoài tạm trú vào bất cứ lúc nào trong năm thuế. Thay vào đó, bạn phải khai với tư cách vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế.
  • Nếu bạn ly hôn hoặc ly thân hợp pháp muộn nhất là vào ngày 31 tháng 12 của năm thuế ghi trên thông báo thì bạn phải gửi bản sao quyết định ly hôn hoặc giấy ly thân.
  • Nếu bạn đã kết hôn nhưng không sống riêng rẽ với người vợ/chồng trong sáu tháng cuối cùng trong năm thuế ghi trên thông báo của bạn thì bạn phải gửi cho chúng tôi giấy tờ, chẳng hạn như bản sao thỏa thuận thuê nhà, cho biết bạn và người vợ/chồng sống ở các địa chỉ khác nhau.
 • Tiếp theo là thử thách người đủ điều kiện: Tài liệu mà bạn gửi cho EIC và chứng minh rằng bạn có người phụ thuộc đủ điều kiện sẽ cho thấy bạn đáp ứng thử thách này. Vì vậy, bạn không phải gửi cho chúng tôi bất kỳ giấy tờ nào cho thử thách này.
 • Thứ ba là thử thách chi phí để duy trì nhà ở:
  • Nếu bạn không đáp ứng thử thách hôn nhân và người đủ điều kiện thì bạn không thể khai thuế với tư cách chủ gia đình.
  • Nếu bạn đáp ứng cả thử thách hôn nhân và thử thách người đủ tiêu chuẩn thì bạn phải gửi giấy tờ cho biết bạn đã chi trả hơn một nửa chi phí duy trì nhà ở mà người đủ tiêu chuẩn và bạn sống ở đó trong hơn nửa năm thuế. Bạn phải gửi cho chúng tôi giấy tờ chứng minh bạn đã chi trả hơn một nửa chi phí cho gia đình, chẳng hạn như tiền thuê nhà, phí dịch vụ tiện ích, chi phí thực phẩm, chi phí sửa chữa và duy trì. Nếu người đủ tiêu chuẩn là cha mẹ của bạn thì bạn không cần sống cùng cha mẹ nhưng bạn phải chứng minh rằng mình đã chi trả hơn một nửa chi phí duy trì nhà ở cho cha mẹ trong cả năm thuế.
  • Nếu dùng tư cách khai thuế khác ngoài chủ gia đình thì bạn không phải gửi bất kỳ giấy tờ nào vào lúc này.

Tín thuế Cơ hội cho người Mỹ

Phần tiếp theo là tín thuế cơ hội cho người Mỹ (OATC). Nếu bạn yêu cầu AOTC thì bạn phải nộp Mẫu 8863, Tín thuế Giáo dục (Tín thuế Cơ hội cho Người Mỹ và Học tập Trọn đời) (tiếng Anh)PDF cùng tờ khai thuế của bạn. Tìm xem một hoặc hai mục trên tờ khai thuế trên dòng đề "Education credits" (tín thuế giáo dục) hoặc "American opportunity credit" (tín thuế cơ hội cho người Mỹ). Nếu tờ khai thuế cho thấy bạn không yêu cầu tín thuế thì bạn không cần phải gửi giấy tờ để chứng minh tín thuế này.

Nếu bạn yêu cầu AOTC thì học sinh được khai trên Mẫu 8863 phải nhận được Mẫu 1098-T, Báo cáo học phí (tiếng Anh)PDF. Trường học bắt buộc phải gửi mẫu này cho tất cả các học sinh đủ điều kiện trừ khi áp dụng ngoại lệ. Nếu học sinh không nhận được mẫu này và đủ điều kiện cho AOTC, xin liên hệ với trường học về mẫu này. Nếu không, bạn sẽ cần chứng minh học sinh đã được ghi danh vào một cơ sở giáo dục đủ điều kiện và các khoản thanh toán cho học phí đủ điều kiện của học sinh và các chi phí liên quan.

Nếu bạn nhận được khoản thanh toán chi phí giáo dục từ chủ lao động, Hỗ trợ giáo dục của Bộ Cựu chiến binh hoặc quyền lợi khác thì bạn không được yêu cầu chi phí cho tín thuế này. Bạn phải trừ chi phí đã được hoàn trả bởi các khoản thanh toán này khỏi tổng số tiền học phí và chi phí đủ điều kiện khác.

 • Nếu bạn yêu cầu AOTC thì chúng tôi cần bằng chứng cho thấy rằng mỗi học sinh có tên trên Mẫu 8863 (tiếng Anh) đủ điều kiện. Ô số 1 trên Mẫu 1098-T (tiếng Anh) cho biết số tiền chi phí giáo dục đủ điều kiện đã chi trả. Chúng tôi cần bản sao của mẫu đó.
 • Nếu chi phí của bạn cao hơn số tiền nêu rõ ở ô số 1 của Mẫu 1098-T (tiếng Anh) hoặc nếu bạn không nhận được Mẫu 1098-T thì chúng tôi cần ngân phiếu đã hủy hoặc giấy biên nhận các khoản phí, sách và dụng cụ cần phải có cho các khóa học.

Tham khảo Mẫu 886-H-AOC, Tài liệu Hỗ trợ để chứng minh Tín thuế Cơ hội cho người Mỹ (tiếng Anh) để có các tài liệu chứng minh rằng bạn đủ điều kiện yêu cầu Tín thuế Cơ hội cho người Mỹ.

Nếu quý vị có các mục bổ sung được liệt kê

Trên thông báo của bạn có thể liệt kê nhiều mục hơn, chẳng hạn như thu nhập từ Bảng C, Tín thuế Bảo phí hoặc Tín thuế chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc. Đầu tiên, hãy xét đến các thông tin quan trọng khác mà bạn cần biết.

Nếu chúng tôi không nghe từ bạn

Nếu bạn cho rằng mình đủ điều kiện cho một hoặc nhiều mục được hiển thị trên Thông báo CP75 hoặc CP75A, vui lòng gửi cho chúng tôi tất cả thông tin được yêu cầu trước ngày trong phần này của Thông báo. Nếu bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị tất cả các tài liệu, hãy gọi cho chúng tôi theo số được liệt kê ở phần trên cùng bên phải của trang. Nếu bạn không trả lời vào ngày trong phần này, chúng tôi sẽ hoàn thành cuộc kiểm xét và gửi cho bạn báo cáo kiểm xét và những thay đổi được đề xuất của chúng tôi đối với tờ khai thuế của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn xem lại tờ khai thuế và thông báo và nhận thấy mình không đủ điều kiện chuẩn được hưởng bất kỳ mục nào có trên thông báo, vui lòng không gửi bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn và cho biết báo cáo kiểm xét sau hạn chót ghi trên thông báo.

Mẫu phản hồi

Phần cuối cùng của thông báo là mẫu phản hồi. Nếu bạn có giấy tờ chứng minh mình có thể xin hưởng một hoặc hai mục nêu trên thì bạn cần điền thông tin vào mẫu phản hồi và:

 • Tải lên mẫu phản hồi đã hoàn thành cho chúng tôi cùng với các bản sao của hồ sơ, tài liệu và báo cáo bằng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn tại IRS.gov/examreply (tiếng Anh) hoặc bằng cách quét mã QR trên thông báo của bạn.
 • Gửi fax mẫu phản hồi đã hoàn thành cùng bản sao hồ sơ, giấy tờ và bản khai theo số fax miễn cước trên thông báo của bạn.
 • Gửi lại mẫu phản hồi đã hoàn thành cùng bản sao hồ sơ, giấy tờ và bản khai trong phong thư gửi trả lại có trong gói thông tin hoặc gửi đến địa chỉ ghi trên thông báo.

Sau khi chúng tôi nhận được thông tin

Phải mất ít nhất 30 ngày để xem lại giấy tờ mà bạn gửi cho chúng tôi. Bạn không cần phải làm gì cả cho đến khi bạn nhận được phản hồi từ chúng tôi.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi bản sao giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được hưởng các mục mà bạn xin hưởng trên tờ khai thuế thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo chúng tôi đã kiểm xét xong. Nếu chúng tôi giữ tiền hoàn thuế thì bạn sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong tám tuần nếu bạn không nợ tiền thuế hoặc khoản nợ khác mà chúng tôi phải thu.

Nếu giấy tờ mà bạn gửi không cung cấp thông tin mà chúng tôi cần hoặc chỉ xác thực một số mục thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo cáo đánh giá kiểm tra. Báo cáo này sẽ giải thích những thay đổi được đề xuất và cho biết tiền thuế mà bạn nợ hoặc tiền hoàn thuế đã điều chỉnh mà bạn có thể nhận được.

Quyền hạn của quý vị trong quá trình kiểm xét

Gói kiểm xét của bạn gồm:

Nơi nhận trợ giúp thêm

Chúng tôi liệt kê các số điện thoại và trang mạng quan trọng trên thông báo nếu bạn cần trợ giúp thêm. Bạn có thể tìm thông tin này dưới tiêu đề thông tin bổ sung. Ngoài ra, bạn cũng có thể:

 • Lấy bản ghi thông tin của tờ khai thuế trực tuyến.
 • Truy cập EITC để biết thêm thông tin cần thiết về EIC và đường dẫn đến các chủ đề khác đã được bàn thảo. Nếu bạn không chắc mình đủ tiêu chuẩn được EIC hoặc đủ tiêu chuẩn trong năm nay hoặc tình trạng khai thuế của mình trong năm nay là gì, vui lòng sử dụng Trợ lý EITC.
 • Dùng Bộ công cụ cho Mẫu 886-H-EIC (tiếng Anh) để giúp bạn xác định xem mình cần cung cấp những giấy tờ nào để chứng minh bạn có thể yêu cầu EITC với trẻ đủ điều kiện.

Các mục bổ sung trên Thông báo của bạn

Bảng C

Nếu thông báo của bạn liệt kê thu nhập trên Bảng C (Mẫu 1040), vui lòng xem Mẫu 11652, Câu hỏi và Tài liệu hổ trợ Mẫu 1040 Bảng C (Lợi nhuận hoặc Lỗ từ Kinh doanh) (tiếng Anh)PDF. Mẫu này cho biết các giấy tờ mà bạn phải gửi để hỗ trợ cho thu nhập và chi phí đã khai trên Bảng C. Vui lòng xem lại từng dòng của mẫu này và nhớ phải trả lời chính xác mọi câu hỏi. Gửi lại Mẫu 11652 cùng với giấy tờ chứng minh được yêu cầu, chẳng hạn như bản sao hồ sơ kinh doanh, Mẫu 1099-MISC (tiếng Anh) và/hoặc Mẫu 1099-NEC (tiếng Anh), và giấy phép kinh doanh của bạn.

Điều quan trọng là bạn cần phải lưu giữ tất cả giấy tờ dùng để hoàn thành tờ khai thuế. Các giấy tờ được lưu giữ nên bao gồm giấy tờ chứng minh thu nhập, chi phí, khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như hóa đơn, giấy biên nhận, nhật ký quãng đường đi và bản sao kê tài khoản séc cho biết số tiền đã trả và bất kỳ bằng chứng trả tiền nào khác. Giấy tờ cần được tổ chức tốt để giải đáp mọi thắc mắc nào khi tờ khai thuế của bạn được chọn lựa để kiểm xét. Giấy tờ chứng minh các mục trên tờ khai thuế nên được lưu giữ trong thời gian ít nhất ba năm sau khi bạn nộp tờ khai thuế.

Khi tờ khai thuế của bạn được chọn lựa để kiểm xét, bạn phải gửi bản sao giấy tờ chứng minh tổng doanh thu và chi phí kinh doanh đã khai trên Bảng C.

 • Tổng doanh thu là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của bạn. Bằng chứng về tổng doanh thu bao gồm sổ thu chi tiền mặt, bản sao kê của ngân hàng, giấy ký gửi nhà băng, sổ thu, hóa đơn bán hàng, biên lai trả tiền bằng thẻ tín dụng và Mẫu 1099-MISC và/hoặc Mẫu 1099-NEC.
 • Chi phí kinh doanh là các chi phí để thực hiện hoạt động kinh doanh của bạn và bằng chứng về chi phí gồm ngân phiếu đã hủy hoặc bản sao kê tài khoản séc cho biết các chi phí đã trả, sổ thu chi tiền mặt, bản thanh toán, biên lai trả tiền bằng thẻ tín dụng và hóa đơn.

Sau khi bạn điền vào phần phản hồi, vui lòng xem Mẫu 11652 để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã cho biết tất cả các thông tin cần thiết.

Nếu bạn cần thêm thông tin về việc lưu giữ hồ sơ, vui lòng xem Ấn phẩm 583, Khởi nghiệp kinh doanh và Lưu giữ hồ sơ (tiếng Anh).

Tín thuế Bảo phí

Nếu thông báo nêu rõ Tín thuế Bảo phí (PTC) (tiếng Anh), vui lòng xem Mẫu 14950, Xác nhận Tín thuế Bảo phí (tiếng Anh)PDF. Mẫu này cho biết những giấy tờ mà bạn cần đệ nộp để chứng minh mình đủ tiêu chuẩn được hưởng loại tín thuế này.

Bạn phải có bảo hiểm sức khỏe qua một trung tâm giao dịch hoặc thị trường bảo hiểm để được hưởng loại tín thuế này. Nếu bạn không có bảo hiểm sức khỏe qua một trung tâm giao dịch hoặc thị trường bảo hiểm thì bạn sẽ không đủ điều kiện được hưởng PTC và không cần phải gửi bất kỳ thông tin nào để chứng minh loại tín thuế này.

Nếu bạn đã mua bảo hiểm sức khỏe qua một trung tâm giao dịch hoặc thị trường bảo hiểm thì bạn phải gửi bản sao của những giấy tờ dùng để chứng minh cho các thông tin nhập vào ở Phần 4, Phân bổ tiền khế ước bảo hiểm hoặc Phần 5, Cách tính thay thế cho năm đã kết hôn trên Mẫu 8962, Tín thuế Bảo phí (PTC) (tiếng Anh). Chúng tôi cần loại giấy tờ liệt kê những người mà chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn đài thọ. Danh sách này có trên mẫu đơn ghi danh bảo hiểm của bạn hoặc trên bản khai từ nhà cung cấp bảo hiểm cho bạn. Nếu bạn trả tiền bảo phí, vui lòng nộp bằng chứng đã trả tiền. Bằng chứng này có thể là giấy biên nhận trả tiền, bản sao kê thẻ tín dụng, bản sao kê của ngân hàng cho biết người trả tiền hoặc bản sao cả hai mặt của ngân phiếu đã hủy.

Bạn cũng phải gửi bản sao của Mẫu 1095-A, Báo cáo của Thị trường Bảo hiểm sức khỏe (tiếng Anh). Nếu bạn không nhận được mẫu này hoặc không lưu giữ nó, xin liên hệ với người quản lý chương trình bảo hiểm của bạn.

Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc

Nếu thông báo của bạn liệt kê Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc (CDCTC), bạn đã nộp Mẫu 2441, Tín thuế cho chi phí chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc (tiếng Anh) với tờ khai của bạn. Xem Mẫu 14801, Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc – Các mục giải thích (tiếng Anh). Mẫu này liệt kê tài liệu hoặc nhiều tài liệu nào bạn cần phải nộp để xác minh rằng bạn đủ điều kiện cho khoản tín thuế này. Để biết những thay đổi đối với khoản tín thuế chỉ dành cho năm 2021, vui lòng tham khảo Các câu hỏi thường gặp cho Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc (tiếng Anh).