IRS cảnh báo người đóng thuế qua thư về hành vi nghi ngờ là trộm cắp danh tính

Mẹo thuế 2023-74, ngày 31 tháng 5, 2023

Những kẻ lừa đảo đôi khi sử dụng số An Sinh Xã Hội bị đánh cắp để nộp tờ khai thuế gian lận và thu tiền hoàn thuế. Để ngăn chặn điều này, IRS kiểm tra mọi tờ khai thuế để tìm dấu hiệu gian lận. Nếu hệ thống tìm thấy một tờ khai thuế đáng ngờ, IRS sẽ xem xét tờ khai đó và gửi thư cho người đóng thuế để thông báo cho họ biết về khả năng xảy ra trộm cắp danh tính. IRS sẽ không xử lý tờ khai thuế đáng ngờ cho đến khi người đóng thuế trả lời thư.

IRS có thể gửi những thư về gian lận danh tính này cho người đóng thuế:

Người đóng thuế nên làm theo các bước trong thư

Thư về trộm cắp danh tính này sẽ cho người đóng thuế biết các bước họ cần thực hiện. Người đóng thuế nên làm theo các bước đó để giải quyết vấn đề với IRS.

Nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính có thể tìm thêm nguồn trợ giúp về báo cáo và khôi phục sau hành vi trộm cắp danh tính với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang: IdentityTheft.gov (tiếng Anh).

Nếu người đóng thuế nhận được thư về trộm cắp danh tính của IRS, thì họ không cần nộp bản khai về việc bị mạo danh

Nếu người đóng thuế cần thông báo cho IRS biết rằng họ là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính hoặc họ nghĩ rằng mình có thể là nạn nhân, thì họ có thể nộp Mẫu 14039, Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh. Nếu người đóng thuế đã nhận được thư của IRS về hành vi trộm cắp danh tính, thì họ không cần nộp bản khai.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)