Quyền được bảo mật thông tin là quyền cơ bản của tất cả những người đóng thuế

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-34, Ngày 3/22/2021

Thông tin mà người đóng thuế cung cấp cho Sở Thuế Vụ sẽ không được chia sẻ với các bên khác, trừ khi được người đóng thuế hoặc luật pháp cho phép. Đây là quyền được bảo mật thông tin. Đó là một trong mười quyền được gọi chung là Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế.

Quyền được bảo mật thông tin có nghĩa là:

  • Sở Thuế Vụ sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép của người đóng thuế.
  • Cơ quan này không thể liên lạc với các bên thứ ba như hãng sở hoặc ngân hàng để lấy thông tin trừ khi họ có thông báo trước một cách hợp lý cho người đóng thuế.
  • Sự bảo mật tương tự mà người đóng thuế có với luật sư cũng áp dụng cho các chuyên gia thuế làm việc với Sở Thuế Vụ thay mặt người đóng thuế.
  • Người đóng thuế có quyền kỳ vọng sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, chuyên viên khai thuế và những người khác mà dùng sai hoặc tiết lộ thông tin khai thuế của người đóng thuế.

Thông tin liên lạc bí mật bao gồm các cuộc trao đổi, tin nhắn, tài liệu và thông tin mà:

  • Thuộc thẩm quyền của chuyên gia thuế để làm việc với Sở Thuế Vụ, nhưng nó không bao gồm việc chuẩn bị tờ khai thuế.
  • Được coi là riêng tư hoặc bị hạn chế giữa người đóng thuế và luật sư của họ.
  • Liên quan đến các vấn đề về thuế không có tính chất hình sự với Sở Thuế Vụ hoặc các vụ việc về thuế không có tính chất hình sự tại tòa án liên bang.

Các chuyên gia thuế không thể chia sẻ hoặc sử dụng thông tin thuế (tiếng Anh) vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc chuẩn bị tờ khai thuế.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)