Có nhiều yếu tố để xác định tình trạng khai thuế hơn là đã kết hôn hay độc thân

Mẹo Thuế của IRS 2022-182, ngày 29 tháng 11, 2022

Một số người đóng thuế đủ điều kiện cho nhiều hơn một tình trạng khai thuế. Khi sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới, người đóng thuế nên xem xét cẩn thận các lựa chọn của mình để chọn tình trạng khai thuế phù hợp nhất với họ. Những người chỉ đủ điều kiện cho một tình trạng khai thuế nên đảm bảo xem xét tình trạng của họ sau một sự kiện lớn trong đời như kết hôn hoặc ly hôn.

Tình trạng khai thuế quan trọng vì nó ảnh hưởng đến:

 • Liệu người đóng thuế có phải nộp tờ khai thuế liên bang hay không
 • Loại mẫu tờ khai mà người đóng thuế cần sử dụng
 • Liệu họ có cần nộp tờ khai để nhận tiền hoàn thuế hay không
 • Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn của họ
 • Liệu họ có thể yêu cầu một số tín thuế cụ thể hay không
 • Khoản thuế họ phải trả

Dưới đây là năm tình trạng khai thuế:

 • Độc thân. Thông thường tình trạng này dành cho những người đóng thuế chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc ly thân hợp pháp theo một phán quyết chính thức về việc cấp dưỡng sau ly thân hoặc ly hôn do luật tiểu bang điều chỉnh.
 • Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Nếu người đóng thuế đã kết hôn, thì họ có thể khai thuế chung với vợ/chồng của mình. Khi người vợ/chồng qua đời, thông thường, người góa vợ/chồng thường có thể khai thuế chung cho năm đó.
 • Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế. Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể chọn khai thuế riêng. Việc làm này có thể dẫn đến số thuế nợ ít hơn so với việc khai thuế chung.
 • Chủ gia đình. Người đóng thuế chưa kết hôn có thể khai thuế theo tình trạng này, nhưng các quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng. Ví dụ, người đóng thuế phải trả hơn một nửa chi phí duy trì ngôi nhà cho chính mình và một người đủ điều kiện sống trong ngôi nhà đó trong nửa năm.
 • Người góa chồng/vợ đủ điều kiện có trẻ phụ thuộc. Tình trạng này có thể áp dụng đối với người đóng thuế nếu vợ/chồng của họ đã chết trong một hoặc hai năm trước đó và họ có trẻ phụ thuộc. Các điều kiện khác cũng được áp dụng.

Tình Trạng Khai Thuế của Tôi Là Gì?

Nếu người đóng thuế băn khoăn về tình trạng khai thuế của mình, họ có thể sử dụng công cụ Tình Trạng Khai Thuế của Tôi Là Gì? (tiếng Anh) Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác trên IRS.gov. Công cụ này cũng có thể giúp những người đóng thuế đủ điều kiện cho nhiều tình trạng khai thuế tìm được tình trạng mang lại số tiền thuế thấp nhất.

Thêm thông tin:

 

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)