Công cụ trực tuyến này giúp người đóng thuế theo dõi tiền hoàn thuế của họ

Mẹo thuế của IRS 2023-53, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Sau khi khai thuế, những người đóng thuế được hoàn thuế thường háo hức muốn số tiền đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng của họ. Họ có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của mình một cách dễ dàng và thuận tiện với công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? của IRS tại IRS.gov/refunds và ứng dụng IRS2Go. Trạng thái tiền hoàn thuế có sẵn trong vòng 24 giờ sau khi IRS cho người đóng thuế biết rằng họ đã nhận được tờ khai điện tử. Công cụ này cũng cung cấp cho người đóng thuế ngày hoàn tiền theo cá nhân sau khi IRS xử lý tờ khai và phê duyệt khoản tiền hoàn thuế.

Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế cần:

  • Số An sinh Xã hội hoặc Mã số thuế
  • Tư cách khai thuế
  • Số tiền hoàn thuế chính xác được yêu cầu trên tờ khai thuế của họ

Công cụ hiển thị ba trạng thái:

  • Return received (Tờ khai thuế đã được nhận)
  • Refund approved (Tiền hoàn thuế đã được duyệt)
  • Refund sent (Tiền hoàn thuế đã được gửi đi)

Khi trạng thái thay đổi thành "refund approved" (tiền hoàn thuế đã được duyệt), thì IRS đang chuẩn bị gửi khoản tiền hoàn thuế dưới dạng một khoản ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trực tiếp cho người đóng thuế bằng chi phiếu qua thư bưu điện đến địa chỉ trên tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế không cần phải kiểm tra trạng thái này nhiều hơn một lần mỗi ngày. IRS cập nhật Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? qua đêm trong hầu hết các trường hợp. Việc gọi cho IRS sẽ không đẩy nhanh quá trình hoàn thuế. Thông tin có sẵn trên Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? giống như thông tin mà các trợ lý qua điện thoại của IRS có. Người đóng thuế cần thời gian để ngân hàng hoặc liên minh tín dụng gửi tiền hoàn thuế vào tài khoản của họ hoặc để khoản này đến qua thư bưu điện.

Thời gian hoàn tiền

IRS phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày. Một số tờ khai thuế cần thêm thời gian để xét duyệt và điều này có thể trì hoãn việc hoàn thuế. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý tờ khai nếu người đóng thuế:

Thông tin thêm:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)