Thời gian để yêu cầu $1,5 tỷ tiền hoàn thuế cho niên thuế 2019 sắp hết, người đóng thuế đối diện hạn chót ngày 17 tháng 7

IR-2023-79, ngày 12 tháng 4 năm 2023

WASHINGTON ― Hôm nay, Sở Thuế vụ thông báo rằng gần 1,5 triệu người trên toàn quốc chưa yêu cầu tiền hoàn thuế cho niên thuế 2019 nhưng có thời hạn ngày 17 tháng 7 để nộp tờ khai thuế.

IRS ước tính gần $1,5 tỷ tiền hoàn thuế vẫn chưa được yêu cầu vì mọi người chưa nộp tờ khai thuế năm 2019. Khoản tiền hoàn thuế trung bình là $893 cho năm nay và IRS đã thực hiện một phép tính đặc biệt theo từng tiểu bang để cho biết có bao nhiêu người có khả năng đủ điều kiện nhận các khoản tiền hoàn thuế này.

Ủy viên của IRS Danny Werfel cho biết: "Các tờ khai thuế năm 2019 đến hạn trong thời kỳ đại dịch và nhiều người có thể đã bỏ qua hoặc quên mất các khoản tiền hoàn thuế này". "Chúng tôi muốn người đóng thuế yêu cầu các khoản tiền hoàn thuế này, nhưng thời gian không còn nhiều. Mọi người có thời hạn là ngày 17 tháng 7 để nộp tờ khai thuế. Chúng tôi khuyên người đóng thuế nên bắt đầu sớm để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ cơ hội."

Theo luật, người đóng thuế thường có ba năm để khai thuế và yêu cầu tiền hoàn thuế. Nếu họ không khai thuế trong vòng ba năm, thì số tiền đó sẽ trở thành tài sản của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Nhưng đối với tờ khai thuế năm 2019, mọi người có nhiều thời gian hơn bình thường để yêu cầu tiền hoàn thuế. Thường thì thời hạn khai thuế thông thường để yêu cầu các khoản tiền hoàn thuế cũ rơi quanh thời hạn thuế tháng 4, năm nay là ngày 18 tháng 4 đối với tờ khai thuế năm 2022. Nhưng thời hạn ba năm cho tờ khai thuế chưa nộp năm 2019 đã bị hoãn lại đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 do tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19. IRS đã ban hành Thông báo 2023-21 (tiếng Anh) vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, trong đó, cung cấp hướng dẫn pháp lý về các yêu cầu được đưa ra trước thời hạn tạm hoãn.

IRS ước tính mức trung bình cho các khoản tiền hoàn thuế tiềm năng chưa được yêu cầu cho năm 2019 là $893. Điều đó có nghĩa là một nửa số tiền hoàn thuế là hơn $893 và một nửa là ít hơn.

"Với việc đại dịch diễn ra khi các tờ khai thuế năm 2019 đến hạn ban đầu, mọi người phải đối mặt với những tình huống cực kỳ bất thường. Mọi người có thể chỉ đơn giản là quên mất các khoản tiền hoàn thuế với thời hạn năm đó bị hoãn đến tận tháng 7," Werfel nói. "Chúng tôi thường thấy sinh viên, người làm việc bán thời gian và những người khác có thu nhập thấp bỏ qua việc khai thuế và không bao giờ nhận ra rằng họ có thể được hoàn thuế. Chúng tôi khuyến khích mọi người xem lại hồ sơ của họ và bắt đầu thu thập hồ sơ ngay bây giờ, để họ không có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn tháng 7."

Nếu bỏ lỡ việc nộp tờ khai thuế, mọi người sẽ mất nhiều thứ hơn là chỉ tiền hoàn lại của các khoản thuế đã khấu lưu hoặc đã nộp trong năm 2019. Nhiều người lao động có thu nhập thấp và trung bình có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC). Đối với năm 2019, khoản tín thuế này trị giá tới $6.557. EITC giúp đỡ các cá nhân và gia đình có thu nhập dưới ngưỡng nhất định vào năm 2019. Những người có khả năng đủ điều kiện nhận EITC vào năm 2019 có thu nhập như dưới đây:

  • $50.162 ($55.952 nếu đã kết hôn, khai thuế chung) đối với những người có ba trẻ đủ điều kiện trở lên;
  • $46.703 ($52.493 nếu đã kết hôn, khai thuế chung) đối với những người có hai trẻ đủ điều kiện;
  • $41.094 ($46.884 nếu đã kết hôn, khai thuế chung) đối với những người có một trẻ đủ điều kiện, và;
  • $15.570 ($21.370 nếu đã kết hôn, khai thuế chung) đối với những người không có trẻ đủ điều kiện.

IRS nhắc nhở những người đóng thuế muốn hoàn thuế năm 2019 rằng chi phiếu của họ có thể bị giữ lại nếu họ chưa khai thuế cho năm 2020 và 2021. Ngoài ra, khoản tiền hoàn thuế sẽ được áp dụng để trả cho bất kỳ khoản tiền nào còn nợ IRS hoặc cơ quan thuế tiểu bang và có thể được sử dụng để bù đắp khoản trợ cấp con cái chưa chi trả hoặc các khoản nợ liên bang quá hạn, chẳng hạn như các khoản vay sinh viên.

Các mẫu thuế năm hiện tại và năm trước (chẳng hạn như Mẫu 1040 và 1040-SR của niên thuế 2019) và hướng dẫn có sẵn trên trang Mẫu, Hướng dẫn & Ấn phẩm (tiếng Anh) hoặc bằng cách gọi theo số miễn phí 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Cần nộp tờ khai thuế năm 2019? Một số tùy chọn để nhận các tài liệu quan trọng

Mặc dù đã vài năm trôi qua kể từ năm 2019, nhưng IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ vẫn có thể thu thập thông tin cần thiết để nộp tờ khai thuế này theo nhiều cách. Nhưng mọi người nên bắt đầu sớm để đảm bảo rằng họ có đủ thời gian để khai thuế trước thời hạn tháng 7 để nhận được các khoản tiền hoàn thuế năm 2019. Dưới đây là một số tùy chọn:

  • Yêu cầu bản sao các tài liệu quan trọng: Người đóng thuế thiếu Mẫu W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 cho các năm 2019, 2020 hoặc 2021 có thể yêu cầu bản sao từ chủ lao động, ngân hàng hoặc các bên trả tiền khác của họ.
  • Sử dụng Nhận Bản ghi trực tuyến tại IRS.gov. Người đóng thuế không thể lấy các mẫu bị thiếu này từ chủ lao động hoặc những bên trả tiền khác có thể yêu cầu bản ghi thu nhập và tiền lương miễn phí tại IRS.gov bằng cách sử dụng công cụ Nhận Bản ghi trực tuyến. Đối với nhiều người đóng thuế, đây là lựa chọn nhanh nhất và dễ dàng nhất.
  • Hoặc yêu cầu một bản ghi. Một tùy chọn khác là cho những người nộp Mẫu 4506-T với IRS để yêu cầu "bản ghi tiền lương và thu nhập". Bản ghi tiền lương và thu nhập hiển thị dữ liệu từ các bản kê khai dữ kiện để khai thuế mà IRS nhận được, chẳng hạn như Mẫu W-2, 1099, 1098, Mẫu 5498 và thông tin đóng góp IRA. Người đóng thuế có thể sử dụng thông tin từ bản ghi để khai thuế. Nhưng hãy lên kế hoạch trước – những yêu cầu bằng văn bản này có thể mất vài tuần; mọi người được khuyến khích thử các tùy chọn khác trước.

Dựa trên thông tin thuế hiện có, IRS ước tính có bao nhiêu người ở mỗi tiểu bang có thể được hoàn thuế. Số tiền hoàn thuế thực tế sẽ thay đổi tùy theo tình hình thuế của hộ gia đình.

Ước tính theo từng tiểu bang về các cá nhân có thể được hoàn thuế thu nhập năm 2019

Tiểu bang hoặc Quận Uớc tính số lượng cá nhân Tiền hoàn thuế tiềm năng trung vị Tổng số tiền hoàn thuế tiềm năng *
Alabama 23.900 $880 $23.694.700
Alaska 6.000 $917 $6.542.300
Arizona 35.400 $824 $33.911.500
Arkansas 12.800 $864 $12.586.100
California 144.700 $856 $141.780.000
Colorado 30.100 $859 $29.514.000
Connecticut 15.400 $934 $16.198.400
Delaware 5.700 $880 $5.754.900
Đặc Khu Columbia 4.400 $887 $4.550.100
Florida 89.300 $893 $89.530.400
Georgia 48.000 $826 $46.269.000
Hawaii 8.800 $932 $9.197.700
Idaho 7.600 $758 $6.996.000
Illinois 55.800 $916 $57.591.300
Indiana 31.700 $916 $32.115.100
Iowa 15.300 $926 $15.492.600
Kansas 14.600 $913 $14.753.700
Kentucky 18.600 $906 $18.574.200
Louisiana 22.000 $877 $22.274.800
Maine 6.400 $876 $6.197.300
Maryland 31.400 $897 $32.344.500
Massachusetts 35.700 $966 $38.400.900
Michigan 48.500 $888 $48.582.600
Minnesota 23.200 $848 $22.387.800
Mississippi 12.300 $820 $11.836.700
Missouri 31.800 $880 $31.345.700
Montana 5.200 $854 $5.144.900
Nebraska 7.800 $893 $7.745.600
Nevada 15.800 $869 $15.550.300
New Hampshire 6.900 $974 $7.451.800
New Jersey 40.500 $924 $42.035.900
New Mexico 9.600 $867 $9.522.400
New York 81.600 $945 $86.826.200
North Carolina 45.800 $862 $44.426.600
North Dakota 3.700 $958 $3.997.100
Ohio 51.800 $868 $50.234.900
Oklahoma 21.400 $897 $21.770.000
Oregon 23.700 $801 $22.348.900
Pennsylvania 56.000 $924 $57.572.600
Rhode Island 4.300 $924 $4.468.700
South Carolina 18.200 $809 $17.264.100
South Dakota 3.700 $918 $3.746.700
Tennessee 28.100 $873 $27.623.700
Texas 135.300 $924 $142.235.200
Utah 11.700 $845 $11.198.400
Vermont 3.100 $901 $3.036.600
Virginia 42.200 $869 $42.110.500
Washington 42.400 $934 $44.823.200
West Virginia 6.500 $959 $6.818.900
Wisconsin 21.000 $834 $20.003.100
Wyoming 3.300 $949 $3.534.800
Tổng 1.469.000 $893 $1.479.913.400

* Không bao gồm tín thuế.