Lời khuyên dành cho người đóng thuế cần nộp W-4 mới

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-109, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Tất cả người đóng thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu hàng năm. Họ có thể dùng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để kiểm tra và đảm bảo rằng họ không bị khấu lưu quá ít hoặc quá nhiều thuế liên bang. Công cụ này cung cấp cho người lao động, người về hưu và các cá nhân tự kinh doanh một phương pháp từng bước để giúp tìm ra liệu họ có nên điều chỉnh khoản khấu lưu của mình hay không.

Những người cần điều chỉnh khoản khấu lưu của mình thì nên nộp Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu Thuế của Nhân viên cho chủ thuê lao động của họ.

Những người nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ bao gồm:

 • người là thành viên trong gia đình có hai nguồn thu nhập
 • người có ít nhất hai việc làm hoặc chỉ làm việc một phần trong năm
 • người có con nhỏ mà yêu cầu các tín thuế như tín thuế dành cho con nhỏ.
 • người có người phụ thuộc nhiều tuổi, bao gồm con cái từ 17 tuổi trở lên
 • người đã khấu trừ từng khoản trên tờ khai thuế năm 2019 của họ
 • người có thu nhập cao và hồ sơ khai thuế phức tạp hơn
 • người được nhận khoản hoàn thuế lớn hoặc đã nợ một khoản thuế lớn cho năm 2019
 • người nhận trợ cấp thất nghiệp vào bất cứ lúc nào trong năm

Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS có thể giúp người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu của họ.

 • Công cụ này sẽ giúp họ xác định xem có cần điền Mẫu W-4 mới hay không.
 • Nó cũng sẽ giúp người dùng xác định thông tin nào cần đưa vào Mẫu W-4 mới.
 • Nó sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian vì không cần phải hoàn thành các trang tính của biểu mẫu. Công cụ Ước tính này thực hiện việc tính toán trên bảng tính.

Người đóng thuế mà quyết định điền Mẫu W-4 mới thì nên nộp mẫu đó cho chủ thuê lao động càng sớm càng tốt. Vì tiền thuế được khấu lưu trong suốt cả năm, tốt hơn là thực hiện bước này càng sớm càng tốt.

Nhìn chung, nọi người nên tăng mức khấu lưu nếu họ có nhiều hơn một công việc cùng một lúc hoặc có thu nhập từ các nguồn không phải chịu thuế tạm thu. Nếu không thực hiện các điều chỉnh cho những trường hợp này, họ có thể sẽ nợ thuế bổ sung và có thể bị phạt khi khai thuế.

Mặt khác, mọi người thường nên giảm mức khấu lưu nếu họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế thu nhập hoặc các khoản khấu trừ khác ngoài khoản khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản.

Việc có bản sao kê lương gần nhất, thông tin về các nguồn thu nhập khác và tờ khai thuế thu nhập gần nhất có thể giúp người nộp thuế sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế để tìm ra khoản khấu lưu chính xác của họ.

Họ cũng có thể cần phải điều chỉnh khoản khấu lưu thuế tiểu bang hoặc địa phương. Họ có thể liên lạc với cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh) để tìm hiểu thêm.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)