Lời khuyên cho người đóng thuế mà cần nộp tờ khai thuế sửa đổi

Lời khuyên về thuế của IRS 2020-114, ngày 3 tháng 9 năm 2020

IRS sẽ sửa các lỗi thường gặp trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, có một số tình huống nhất định trong đó người đóng thuế có thể cần phải nộp tờ khai thuế sửa đổi để sửa lỗi. Người nộp thuế hiện có thể nộp các tờ khai sửa đổi qua đường điện tử. Dưới đây là một số lời khuyên cho bất cứ ai phát hiện ra họ đã mắc lỗi hoặc quên đưa thông tin nào đó vào tờ khai thuế của họ.

Dùng Trợ lý Thuế Tương tác. Người đóng thuế có thể dùng công cụ Tôi có nên nộp tờ khai thuế sửa đổi hay không? để giúp xác định xem họ có nên nộp một tờ khai thuế sửa đổi hay không.

Không sửa đổi cho các lỗi tính toán hoặc các mẫu đơn còn thiếu. Người đóng thuế thường không cần phải nộp một bản khai thuế đã sửa đổi để sửa các lỗi tính toán trên tờ khai gốc của họ. IRS có thể sửa các lỗi tính toán hoặc lỗi đánh máy trên tờ khai và có thể chấp nhận ngay cả khi người đóng thuế quên đính kèm các mẫu đơn hoặc bản khai thuế nhất định. IRS sẽ gửi thư cho người đóng thuế, nếu cần, để yêu cầu thêm thông tin.

Hãy đợi cho đến khi nhận được tiền hoàn thuế cho năm thuế 2019 trước khi nộp đơn khác. Người đóng thuế mà có khoản hoàn thuế theo tờ khai thuế gốc cho năm thuế 2019 của họ thì nên đợi IRS xử lý tờ khai này và nhận được khoản hoàn thuế trước khi nộp Mẫu đơn 1040-X để yêu cầu hoàn thuế bổ sung.

Nộp Mẫu 1040-X để sửa đổi. Người đóng thuế phải nộp đơn bằng cách dùng Mẫu 1040-X, Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân Hoa Kỳ được Sửa đổi, để chỉnh sửa tờ khai thuế của họ. Nếu họ đang nộp bản sửa đổi 1040 hoặc 1040-SR cho năm 2019 thì giờ đây họ có thể nộp hồ sơ điện tử bằng phần mềm khai thuế thương mại. Tất cả các tờ khai đã sửa đổi khác vẫn phải được gửi qua đường bưu điện đến IRS. Khi khai thuế, người đóng thuế nên nêu rõ năm của tờ khai thuế ban đầu và giải thích tất cả các thay đổi được thực hiện bằng cách đính kèm bất kỳ mẫu đơn hoặc bản khai nào. Người đóng thuế sau đó ký và gửi Mẫu 1040-X đến địa chỉ được nêu trong hướng dẫn (tiếng Anh). Người đóng thuế nộp Mẫu 1040-X để trả lời thư của IRS thì nên gửi mẫu đơn đó đến địa chỉ ghi trong thư.

Sửa chữa các lỗi. Người đóng thuế nên điều chỉnh lại tờ khai của họ nếu thấy rằng họ đáng lẽ nên sử dụng một tình trạng khai thuế khác hoặc đã không báo cáo một số thu nhập. Người đóng thuế đã yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà họ đáng lẽ không nên yêu cầu hoặc đã không yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà họ đáng lẽ có thể yêu cầu thì có thể cần phải nộp tờ khai sửa đổi. Những thay đổi được thực hiện trên tờ khai thuế liên bang cũng có thể ảnh hưởng đến thuế tiểu bang. Người đóng thuế nên liên lạc với cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh) để xem điều này có xảy ra hay không.

Trả thêm thuế. Người đóng thuế mà sẽ nợ thuế nhiều hơn thì nên nộp Mẫu 1040-X và nộp thuế càng sớm càng tốt để tránh tiền phạt và tiền lãi. Họ nên cân nhắc việc sử dụng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS để trả bất kỳ khoản thuế nào trực tiếp miễn phí từ tài khoản vãng lai hoặc tiết kiệm.

Nộp tờ khai sửa đổi trong thời hạn ba năm. Người đóng thuế thường có ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế gốc để nộp Mẫu 1040-X nhằm yêu cầu hoàn thuế. Họ có thể nộp mẫu đơn đó trong vòng hai năm kể từ ngày họ trả thuế, nếu ngày đó đến sau.

Hãy dùng các mẫu đơn riêng biệt nếu có sửa đổi cho nhiều hơn một năm thuế. Người đóng thuế phải khai và nộp Mẫu 1040-X riêng cho mỗi năm tính thuế và gửi mẫu đơn cho mỗi năm thuế để tránh nhầm lẫn. Họ nên đánh dấu vào ô cho năm lịch đó hoặc nhập vào năm lịch hay năm tài chính khác mà họ đang sửa đổi. Các hướng dẫn mẫu đơn có các địa chỉ gửi thư cho tờ khai thuế sửa đổi.

Theo dõi tình trạng của tờ khai sửa đổi trực tuyến. Người đóng thuế có thể theo dõi tình trạng của tờ khai thuế sửa đổi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bằng cách sử dụng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? Phải mất tới 16 tuần để xử lý tờ khai sửa đổi và tối đa ba tuần kể từ ngày gửi thư để được hiển thị trên hệ thống. Trước thời điểm đó, quý vị không cần phải gọi cho IRS trừ khi công cụ này yêu cầu người đóng thuế làm như vậy một cách cụ thể.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)