Những gì một người nên làm nếu họ bị lỡ thời hạn khai và nộp thuế ngày 15 tháng 7

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-88, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Mặc dù thời hạn khai thuế thu nhập liên bang đã qua đối với hầu hết mọi người, nhưng một số người đóng thuế vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2019.

Nếu người nộp thuế được hoàn thuế thì không bị phạt nếu khai thuế muộn. Tiền phạt và tiền lãi bắt đầu được cộng dồn vào bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào còn lại mà đã đến hạn kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Bất kỳ ai không khai thuế và có nợ thuế thì nên khai thuế càng sớm càng tốt và trả càng nhiều càng tốt để giảm bớt tiền phạt và tiền lãi. Các tùy chọn khai thuế điện tử, bao gồm công cụ Khai Miễn Phí của IRS có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 15 tháng 10 để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế điện tử.

Người đóng thuế sau đó nên xem xét các tùy chọn thanh toán của họ. IRS có thông tin cho người đóng thuế mà không thể nộp thuế (tiếng Anh) họ nợ.

Một số người nộp thuế có thể có thêm thời gian để khai thuế và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Những người này bao gồm một số nạn nhân thiên tai (tiếng Anh), thành viên lực lượng quân độinhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các khu chiến sự (tiếng Anh).

Việc sớm khai thuế là điều quan trọng vì tiền phạt chậm khai thuế và tiền phạt chậm trả đối với các khoản thuế chưa nộp sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người đóng thuế khai thuế sau thời hạn có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt. Đối với những người bị phạt, họ có thể liên lạc với IRS bằng cách gọi đến số trên thông báo của họ và giải thích lý do tại sao họ không thể khai và nộp thuế đúng hạn.

Ngoài ra, những người nộp thuế có lịch sử khai và nộp thuế đúng hạn thường đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt hành chính. Người đóng thuế thường sẽ đủ điều kiện nếu họ đã khai và nộp thuế đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang giảm nhẹ hình phạt lần đầu tiên (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Thời hạn khai và nộp thuế của tiểu bang có thể khác với thời hạn ngày 15 tháng 7 của liên bang. Danh sách trang web cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh) có sẵn thông qua Liên đoàn Quản lý Thuế.

IRS đang xử lý tờ khai thuế, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận thanh toán. Người đóng thuế mà nộp hoặc đã nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện thì sẽ phải chờ đợi lâu hơn. IRS sẽ xử lý các tờ khai này theo thứ tự nhận được và không cần phải nộp tờ khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho IRS.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)