Những điều người đóng thuế cần biết về việc sử dụng Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS

Mẹo Thuế 2021-98, ngày 8/7/2021

Tất cả những người đóng thuế nên sử dụng Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS để kiểm tra khoản khấu lưu của họ. Công cụ này sẽ giúp mọi người bảo đảm rằng chủ lao động của họ đang khấu lưu số tiền thuế chính xác từ tiền lương của nhân viên. Người lao động, cũng như những người hồi hưu, các cá nhân tự kinh doanh và những người đóng thuế khác có thể sử dụng công cụ này. Số tiền được khấu lưu từ phiếu lương của nhân viên trong suốt cả năm sẽ bao gồm số tiền thuế mà họ nợ.

Người đóng thuế có thể làm theo các bước đơn giản sau để sử dụng công cụ ước tính. Kết quả sẽ bao gồm một khuyến nghị về việc liệu người đóng thuế có nên cân nhắc nộp một Mẫu Đơn W-4: Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên mới, cho bất kỳ chủ lao động nào của họ.

Bước 1: Thu thập tài liệu.

Trước khi bắt đầu, người đóng thuế nên có một bản sao của cuống phiếu lương và tờ khai thuế gần đây nhất của họ. Người đóng thuế cần truy cập trang Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov. Khi đó, họ nên đọc kỹ tất cả thông tin và nhấp vào nút Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế màu xanh lam.

Bước 2: Trả lời các câu hỏi.

Người dùng sẽ trả lời một loạt câu hỏi về tình hình thuế cụ thể của họ. Khi hoàn thành từng phần, họ bấm vào nút "Tiếp Theo" màu xanh lam sẽ đưa họ đến phần tiếp theo.

Bước 3: Duyệt xét kết quả.

Người đóng thuế sử dụng kết quả của công cụ ước tính để xác định xem họ có cần hoàn thành Mẫu Đơn W-4 mới, mà họ nộp cho chủ lao động của họ, không phải cho IRS hay không. Nhiều chủ lao động có một hệ thống tự động để gửi các thay đổi cho Mẫu Đơn W-4. Nhân viên nên kiểm tra với chủ lao động của họ để xem nếu tùy chọn này có sẵn hay không.

Công cụ này giúp người dùng đặt mục tiêu để có số thuế đến hạn gần bằng 0 hoặc một khoản tiền hoàn thuế. Những người nhận được thu nhập từ lương hưu có thể sử dụng kết quả từ công cụ ước tính để hoàn thành Mẫu Đơn W-4P và nộp cho bên chi trả của họ.

Đọc thêm thông tin:

  • Cách Sử Dụng Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS Để Kiểm Tra Chi Phiếu Lương - YouTube (không dùng nữa)

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)