Người đóng thuế nên làm gì nếu họ nhận được thư hoặc thông báo từ IRS

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-95, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Hàng năm, IRS gửi thư hoặc thông báo cho người đóng thuế vì nhiều lý do khác nhau.

Dưới đây là một số điều nên và không nên làm đối với những người nộp thuế nhận được thư hoặc thông báo:

 • Đừng bỏ qua nó. Hầu hết các thư và thông báo của IRS là về tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế. Mỗi thông báo đề cập đến một vấn đề cụ thể và bao gồm hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm.

   

 • Đừng hoảng sợ. IRS và các cơ quan thu nợ độc lập được ủy quyền của họ có gửi thư qua đường bưu điện. Thông thường, tất cả những gì người đóng thuế cần làm là đọc kỹ bức thư và thực hiện hành động thích hợp.

   

 • Đừng trả lời trừ khi được hướng dẫn làm như vậy. Người nộp thuế thường không cần trả lời thông báo trừ khi được hướng dẫn cụ thể để làm như vậy. Mặt khác, người nộp thuế còn nợ thuế phải trả lời bằng một khoản thanh toán. IRS.gov có thông tin về các tùy chọn thanh toán.

   

 • Thực hiện hành động kịp thời. Thông báo có thể đề cập đến những thay đổi đối với tài khoản của người đóng thuế, các khoản thuế còn nợ, yêu cầu thanh toán hoặc một vấn đề cụ thể trên tờ khai thuế. Hành động kịp thời có thể giảm thiểu các khoản lãi và phí phạt bổ sung.

   

 • Hãy xem xét thông tin. Nếu một lá thư nói về một tờ khai thuế đã thay đổi hoặc sửa chữa thì người nộp thuế nên xem lại thông tin và đối chiếu với tờ khai ban đầu. Nếu người nộp thuế đồng ý thì họ nên ghi chú những điều chỉnh trên bản sao tờ khai thuế cá nhân của họ và lưu hồ sơ.

   

 • Hãy trả lời thông báo gây tranh chấp. Nếu người đóng thuế không đồng ý với IRS thì họ nên gửi thư giải thích lý do tại sao họ phản đối thông báo. Họ nên gửi thư đó đến địa chỉ ở phần thông tin liên lạc kèm theo thông báo. Người đóng thuế nên cung cấp thông tin và tài liệu để IRS kiểm tra khi xem xét tranh chấp. Mọi người nên đợi ít nhất 30 ngày để được IRS trả lời.

   

 • Hãy nhớ rằng quý vị thường không cần gọi cho IRS. Nếu người đóng thuế phải liên lạc với IRS qua điện thoại thì họ nên sử dụng số ở góc trên bên phải của thông báo. Người nộp thuế nên có một bản sao tờ khai thuế của họ và thư của IRS khi gọi cho cơ quan.

   

 • Hãy tránh các trò lừa đảo. IRS sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên lạc đầu tiên từ IRS thường đến qua đường bưu điện. Những người đóng thuế mà không chắc liệu họ có nợ tiền IRS hay không có thể xem thông tin tài khoản thuế của họ trên IRS.gov.

Thông tin bổ sung: